• Дни
 • Часове
 • Минути
 • Секунди

CLAAS революционизира зърнокомбайна. И сърцето се разтуптя.Време е. Изживейте бъдещето на селското стопанство и станете част от революцията.

Как се създава иновацията в CLAAS? Много просто: Стремим се не само да отговорим на изискването за по-добра, по-бърза и по-ефективна технология за събиране на реколтата, но и нещо повече.

– Катарина Клаас Мюлхойзер, Председател на надзорния съвет

Революцията има много лица.

Когато при дизайна е помислено за всичко. Дори и за завистливите погледи.

Когато по време на жътва вече не трябва да наблюдавам внимателно, за да държа всичко под око.

Когато сменям видовете култури по-бързо от радиостанцията.

Когато работя толкова ергономично, че дори ортопедът ми завижда.

Когато моята машина е толкова иновативна, че ми указва дори и пътя.

Когато сензорното управление е толкова иновативно, че комуникира с мен.

Нашето удовлетворение зависи от удовлетворението на клиента.

Ето защо винаги сме на Ваше разположение.

Ето защо винаги сме на Ваше разположение.

Правна информация

Отговорно дружество по смисъла на чл. 5 от Закона за електронните медии (TMG): CLAAS KGaA mbH Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel

Централа:+49 (0)52 47-12 0

Имейл:infoclaas@claas.com

CLAAS Kommanditgesellschaft auf Aktien mbH Търговски регистър: Районен съд Гютерсло, номер в търговския регистър 3027

Лично отговорен акционер: Helmut Claas GmbH Търговски регистър: Районен съд Гютерсло, номер в търговския регистър 2980

Участници в управлението на концерна: Томас Бьок* Д-р Йенс Фьорст* Ханс Ламперт* Херман Лобек* Ян-Хендрик Мор* Бернд Лудевиг*

* Управляващ директор на Helmut Claas GmbH

Председател на Надзорния съвет: Катрина Клаас-Мюлхойзер

Председател на комитета на акционерите: Хелмут Клаас

Идентификационен номер по ДДС: DE 160 410 788

Декларация за поверителност за уебсайт lexion.claas.com (към април 2019 г.)

CLAAS KGaA mbH (наричано по-нататък „CLAAS“) приема изключително сериозно защитата на личните данни. CLAAS желае да знаете кога кои данни се събират и как се използват от CLAAS. Технически и организационно CLAAS гарантира, че предписанията по отношение на защита на данните се спазват както от самото предприятие CLAAS, така и от външните доставчици на услуги, които работят за CLAAS.

Всички уеб дейности на CLAAS се извършват в съответствие с приложимата правна уредба за защита на личните данни и информационната безопасност. CLAAS прилага механизми за защита на личните данни от загуба, унищожаване, фалшифициране, подправяне и неоторизиран достъп. По-долу CLAAS информира за събирането, обработката и използването на Вашите лични данни. Лични данни са всяка информация, свързана с дадено идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице; за подлежащо на идентифициране се приема физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално посредством присвояване към идентификатор, като име, към идентификационен номер, към данни за местоположението, към онлайн идентификатор или към една или повече специфични характеристики, които са израз на физическа, физиологична, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице (наричани по-долу „данни“).

По-долу са описани услугите и каналите за контакт, чрез които CLAAS събира, обработва и използва личните данни във връзка с работата на уебсайта. Същевременно ще бъдете информирани и за целите на обработката на данните.

1. Кой е отговорен за обработката на данните?

Отговорно лице за този уебсайт е CLAAS KGaA mbH, Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel, Телефон: +49 (0)5247/12-0, имейл: infoclaas@claas.com. Допълнителна информация можете да намерите в нашето редакторско каре.

2. Как да се свържа с упълномощеното лице за защита на данните?

В случай на въпроси или коментари относно защитата на данните, можете да се свържете с упълномощеното лице за защита на данните на следните данни за контакт:

CLAAS KGaA mbH
Упълномощеното лице за защита на данните
Mühlenwinkel 1
33428 Харсевинкел
Имейл:datenschutz@claas.com
Телефон:+49 (0)5247/12-0

3. Какви данни обработваме от Вас? Откъде произлизат тези данни? И на какво правно основание ги обработваме ние?

Ние събираме Вашите данни, когато посетите нашия уебсайт. В допълнение, нашият сайт предлага допълнителни функции (напр. при използване на формуляра за контакт). Ако използвате тези функции, ние ще съберем посочените по-долу лични данни за Вас.

a. Данни, които ни предоставяте

Ако се свържете с нас чрез нашите данни за контакт на уебсайта или чрез формата за контакт (напр. ни оставите заявка за обратно повикване или поръчате брошура) моля да ни предоставите Вашите данни.

i. Установяване на контакт

В допълнение, можете да се свържете с нас чрез предоставените на нашия уебсайт данни за контакт. В този случай ние обработваме личните данни, които сте ни подали в рамките на установяване на контакта. Те могат да бъдат:

 • Основни данни (обръщение, фамилия, собствено име, адрес)

 • Данни за контакт (имейл адрес, телефонен номер)

 • Допълнителна доброволна информация

Ние използваме тази информация, за да обработим Вашата заявка или да проследим дадена жалба. Това се основава на нашия легитимен интерес от обработване на предоставената ни от Вас заявка, както и за обработка и проследяване на жалби. При необходимост ние подаваме Вашите данни и на трети страни, напр. до дистрибутор на CLAAS, който отговаря за Вашето обслужване или е избран от Вас, или до предприятия-концерни на групата CLAAS, ако това е необходимо за проследяване и изпълняване на Вашата заявка.

ii. Формуляр за контакт: договорете обратно повикване чрез дистрибутор на CLAAS

През нашия уебсайт можете също да договорите обратно повикване. За целта ние ще предадем Вашата заявка за обратно повикване към CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH, което ще обработи Вашите данни, за да Ви разпределим към избрания от Вас дистрибутор (напр. от предходни бизнес контакти) или към регионалния дистрибутор на CLAAS. Целта е да препратим Вашата заявка за обратно повикване към правилното лице за контакт в рамките на търговската организация на CLAAS, за да се осигури оптимално обслужване и да се изпълни желаната от Вас заявка за обратно повикване. Кой дистрибутор на CLAAS е териториално отговорен за Вас, може да се определи чрез Dealer Locator (Локатор на дистрибуторската мрежа). За тази цел обработваме следните лични данни:

 • Основни данни (обръщение, фамилия, собствено име, адрес)

 • Данни за контакт (имейл адрес, телефонен номер)

 • Също така съхраняваме IP адреса и датата и часа на заявката

Ние обработваме предадените посредством формата за контакт данни изключително с цел да отговорим на Вашата заявка или жалба. Освен това можете доброволно да ни предоставите допълнителна информация. Задължителната информация е обозначена със звездичка. Полетата без звездички не са задължителни. Адресът е необходим за идентифициране на Вашето търговско представителство на CLAAS и дистрибутор на CLAAS, които следва да обработват Вашата заявка по-нататък.

Това събиране и предаване на данни на CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH, както и на отговорния или избран от Вас дистрибутор на CLAAS, се основава на Вашето съгласие. Правно основание е чл. 6, ал. 1, стр. 1, буква а) от ОРЗД.Имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време безплатно и неофициално. Можете да декларирате отмяната напр. по имейл на info@claas.com или чрез съобщение до горепосочените данни за контакт. Тази отмяната не засяга правомерността на обработката, извършена въз основа на Вашето съгласие до момента на отмяната.Ако Вашата заявка за обратно повикване е насочена към установяване на договор, обработката на Вашите лични данни може да се основава и на чл. 6, ал. 1, стр. 1, буква б) от ОРЗД.

iii. Форма за контакт: Поръчай брошура

Ако желаете да заявите брошура чрез формата за контакт, ние ще съберем Вашите лични данни, за да Ви изпратим брошурата. За целта, освен доброволната информация и съдържанието на Вашето съобщение, изискваме и следната информация:

 • Основни данни (обръщение *, фамилия *, собствено име *)

 • Данни за контакт (адрес *, телефонен номер, имейл)

 • IP адрес и дата и час на заявката

Задължителните полета са обозначени със звездичка. Полетата без звездички са доброволни. Предоставените от Вас данни ще се използват за целите на доставяне на брошурата. За тази цел предаваме Вашите данни на CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH, за да проследим Вашата заявка и да Ви изпратим брошурата. Правното основание за тази обработка на данните е чл. 6, ал. 1, стр. 1, буква а) от ОРЗД.Имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време безплатно и неофициално. Можете да декларирате отмяната напр. по имейл наinfo@claas.comили чрез съобщение до горепосочените данни за контакт. Тази отмяната не засяга правомерността на обработката, извършена въз основа на Вашето съгласие до момента на отмяната.

б. Данни, които събираме от Вас

За нашата онлайн оферта, както на много сайтове, се използват бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър и запаметяват определени настройки и данни за обмен с нашата онлайн оферта с нас чрез нашия онлайн браузър. Бисквитката по правило съдържа името на домейна, от който е изпратен файлът бисквитка, както и информация за възрастта на бисквитката и буквено-цифров идентификатор. Бисквитките ни позволяват да разпознаем Вашия компютър и да направим евентуални предварителни настройки незабавно достъпни. Бисквитките ни помагат да подобрим онлайн офертата и да ви предложим по-добро и по-персонализирано обслужване. Използваните от нас бисквитки са така наречените сесийни бисквитки, които се изтриват автоматично след края на сесията на браузъра. В отделни случаи могат да се използват бисквитки с по-дълъг период на съхранение, така че Вашите предварителни настройки и предпочитания да могат да бъдат взети под внимание и при следващото посещение на нашата онлайн оферта. Повечето браузъри са настроени така, че да приемат бисквитки автоматично. Можете, обаче, да деактивирате съхранението на бисквитките или да настроите Вашия браузър така, че да Ви уведомява, когато се изпращат бисквитки.

Internet Explorer™:http://windows.microsoft.com/bg-BG/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari™:https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

Chrome™:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

Firefox™:https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Opera™ :http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Също така е възможно вече запазени бисквитки да бъдат ръчно изтрити чрез настройките на браузъра. Моля, имайте предвид, че ще можете да използвате с ограничен достъп или изобщо няма да можете да използвате нашата онлайн оферта, ако отхвърлите съхраняването на бисквитки или изтриете необходимите бисквитки.

i. Информационно използване на уебсайта

При информационно използване на нашия уебсайт, ние събираме следните данни:

 • Анонимен идентификатор на бисквитка, който не идентифицира вашия IP адрес,

 • използваната от Вас операционна система, използвания от Вас уеб браузър и зададената разделителната способност на екрана,

 • датата и часа на Вашето посещение,

 • уебсайта, който сте посетили при нас и

 • уебсайта, през който сте ни посетили.

Обработката на споменатите в т. 3.б.i. данни се извършва с цел изпълнение на функционалността на нашия сайт, извършване на анализи на сигурността и защита срещу атаки. Същите се записват автоматично при влизане и използване на уебсайта и се съхраняват за кратък срок. Съхраняването на регистрационните файлове на сървъра заедно с други данни принципно не се осъществява. CLAAS използва регистрационните файлове на сървъра за статистическа оценка за анализиране и коригиране на технически неизправности, за предотвратяване на опити за атаки и измами, както и за оптимизиране на функционалността на уебсайта.

Целта на обработването на данни е легитимният ни интерес към подготовка на уебсайта и за осигуряване на неговата техническа безопасност. По-специално, това служи за идентифициране и изясняване на атаки от трети страни и технически смущения. Правно основание е чл. 6, ал. 1, стр. 1, буква е) от ОРЗД.

ii. Анализ на Вашето потребителско поведение на уебсайта.

Нашият сайт използва бисквитки, за да адаптира уебсайта към нуждите на нашите посетители по възможно най-добрия начин, да анализира достъпа и нашите мероприятията в сферата на маркетинга, както и да Ви предостави информация за оферти от нас и нашите партньори на нашия уебсайт. Ние споделяме тази информация с нашите партньори за медийна реклама и анализи. Повечето браузъри са настроени така, че да приемат бисквитките автоматично. Можете, обаче, да деактивирате съхранението на бисквитките или да настроите браузъра си така, че да Ви уведомява, когато бъдат изпратени бисквитки.

Internet Explorer™:http://windows.microsoft.com/bg-BG/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari™:https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

Chrome™:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

Firefox™:https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Opera™ :http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Също така е възможно вече запазени бисквитки да бъдат ръчно изтрити чрез настройките на браузъра. Моля, имайте предвид, че ще можете да използвате с ограничен достъп или изобщо няма да можете да използвате нашата онлайн оферта, ако отхвърлите съхраняването на бисквитки или изтриете необходимите бисквитки. За да анализираме поведението на потребителите си, ние използваме следните онлайн маркетингови инструменти

(1) Google Analytics

Общи положения

Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics използва така наречените „бисквитки“, текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър и позволяват анализ на използването на уебсайта от Вас. По възложение на CLAAS, Google ще използва тази информация за оценка на използването от Вас на уебсайта, за съставяне на доклади за дейността на уебсайта и за предоставяне на CLAAS на други услуги, свързани с използването на уебсайта и интернет.

CLAAS използва Google Analytics за анализиране и редовно подобряване на използването на нашия уебсайт. Чрез събраните статистически данни офертите могат да бъдат подобрени и оформени по по-интересен начин за Вас като потребител.

Правно основание за използването на Google Analytics е чл. 6, ал. 1, стр. 1, буква е) от ОРЗД и чл. 15, ал. 3 от Закона за електронните медии (TMG). Нашият „интерес“ е в подобряването на нашите оферти, както и в оптимизирането на уебсайта.

IP анонимизация и предаване на данни

Информацията, генерирана от бисквитката за използването на този уебсайт, по правило се предава и съхранява на сървър на Google, базиран в САЩ. CLAAS използва Google Analytics на този уебсайт с разширение „_anonymizeIp ()“. В резултат на това по-нататъшната обработка на IP адресите ще се извършва в съкратен формат. По този начин може да се изключи идентификация на отделните потребители. Ако събраните за Вас данни бъдат свързани с дадено лице, това ще бъде незабавно изключено и съответно личните данни ще бъдат изтрити веднага. В рамките на анонимизацията на IP адреса, Вашият IP адрес ще бъде предварително съкратен от Google в държавите-членки на Европейския съюз или в други държави, които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Пълният IP адрес се предава на сървъра на Google в САЩ само в изключителни случаи и се съкращава там. Google е със седалище в САЩ и е сертифициран по Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (EU-U.S. Privacy Shield)https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Актуалният сертификат може да бъде разгледан на следната връзка:https://www.privacyshield.gov/list

В резултат на това споразумение между САЩ и Европейската комисия, последната е установила подходящо ниво на защита на данните за компаниите, сертифицирани съгласно Щита за личните данни. За изключителните случаи, в които личните данни се предават на САЩ, настоящото споразумение осигурява адекватно ниво на защита на данните.

Деактивиране на Google Analytics / Възражение срещу събирането на данни

Предоставеният в рамките на Google Analytics от Вашия браузър IP адрес няма да бъде обединен с други данни на Google. Можете да предотвратите съхранението на бисквитките от съответната настройка на софтуера на Вашия браузър; отбелязваме, обаче, че в този случай е възможно да не можете да използвате всички функции на този уебсайт в пълния им обем. Можете също така да предотвратите събирането от Google на данните, генерирани от бисквитката и свързани с използването на уебсайта (включително Вашия IP адрес), както и обработката на същите от Google, като изтеглите и инсталирате добавката на браузъра (browser plug-in), достъпна на следната връзка:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Повече информация за това как да обработвате потребителските данни в Google Analytics ще намерите в Декларацията за поверителност на Google:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

(2) Google Tag Manager

„Google Tag Manager“ е решение, което ни позволява да управляваме така наречените „Website Tags“ чрез интерфейс (и по този начин да интегрираме напр. Google Analytics, както и други маркетингови услуги на Google в нашата онлайн оферта). Самият Tag Manager (който имплементира маркерите) не обработва никакви лични данни на потребителите. По отношение на обработването на личните данни на потребителите е указана следната информация (ръководства за използване) към услуга на Google Tag Manager:https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

(3) Google Remarketing: използване на функция „ремаркетинг“ или „подобни целеви групи“ на Google, Inc.

Ние използваме функцията „ремаркетинг“ на Google или „подобни целеви групи“ на нашия уебсайт. По този начин анализираме поведението на посетителите и техните интереси. Google използва бисквитки за извършване на анализ на използването на уебсайта, който е основата на създаването на базирани на интереси реклами. Бисквитките се използват за регистриране на посещенията на уебсайта, както и на анонимни данни за използването му. Личните данни на посетителите не се съхраняват на уебсайта. Ако след това посетите друг уебсайт в дисплейната мрежа на Google, ще Ви се покажат рекламни връзки, които вероятно са свързани с разглеждани по-рано продукти и информационни области. При необходимост, Вашите данни ще бъдат предадени и в САЩ. За предаването на данни в САЩ съществува решение относно адекватността на Европейската комисия. Позовавайки се на чл. 15, ал. 3 от Закона за електронни медии (TMG) или чл. 6, ал. 1, стр. 1, буква е) от ОРЗД за целите на легитимен интерес относно обработката на данни, на посетителите на уебсайта целенасочено се показват реклами, като на уебсайта на доставчика им се включват персонализирани реклами въз основа на интереси, когато посещават други сайтове в дисплейната мрежа на Google. Имате право по причини, произтичащи от Вашето конкретно положение, по всяко време да отправите възражение срещу обработването на личните данни съгласно чл. 6, ал. 1, стр. 1, буква е) от ОРЗД. Можете да деактивирате дългосрочно използването на бисквитки от Google, като проследите връзката по-долу и изтеглите и инсталирате предоставената там добавка:https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de

Друга възможност е да деактивирате използването на бисквитките от трети страни, като извикате страницата за деактивация на Инициативата за реклама в мрежата (Network Advertising Initiative) наhttps://www.networkadvertising.org/choices/и приложите споменатата там допълнителна информация за неучастие (opt-out). Повече информация относно Google Remarketing, както и връзка към Декларацията за поверителност ще намерите на:https://www.google.com/privacy/ads/

(4) Google Adwords: Използване на Google Adwords Conversion-Tracking (проследяване на реализациите)

Ние използваме рекламната онлайн програма „Google AdWords“ на нашия уебсайт и в този контекст Conversion Tracking (оценка на посещението). Google Conversion Tracking е услуга за анализ, предоставяна на Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Когато щракнете върху реклама, показвана от Google, на Вашия компютър ще се постави бисквитка за Conversion Tracking (проследяване на реализациите). Тези бисквитки имат ограничена валидност, не съдържат лични данни и по този начин не служат за лична идентификация. Ако посетите определени страници на нашия уебсайт и бисквитката все още не е изтекла, Google и ние можем да разпознаем дали сте щракнали върху рекламата и сте били пренасочени към тази страница. Всеки клиент на Google AdWords получава различна бисквитка. По този начин няма възможност бисквитките да бъдат проследени през уебсайтовете на клиентите на AdWords. Информацията, получена с помощта на бисквитките (Conversion Cookies), служи за целите на създаване на статистически данни за реализациите (conversion statistics). По този начин научаваме общия брой потребители, които са щракнали върху някоя от нашите реклами и са пренасочени към страница с маркер Conversion Tracking (проследяване на реализациите). Ние, обаче, не получаваме информация, която идентифицира лично потребителите. Обработката се извършва въз основа на чл. 15, ал. 3 от Закона за електронните медии (TMG) или[object Object]чл. 6, ал. 1, стр. 1, буква е) от ОРЗД въз основа на легитимния интерес от целенасочена реклама и анализа на въздействието и ефективността на тази реклама.Имате право по причини, произтичащи от Вашето конкретно положение, по всяко време да отправите възражение срещу обработването на личните данни съгласно чл. 6, ал. 1, стр. 1, буква е) от ОРЗД.В допълнение можете да предотвратите съхранението на бисквитки чрез избор на съответните технически настройки на софтуера на браузъра. Отбелязваме, обаче, че в този случай може да не успеете да използвате всички функции на този уебсайт в пълния им размер. Няма да бъдете включени в статистиката за проследяване на реализациите (conversion tracking). Можете също да се откажете от персонализираните за Вас реклами в настройките за реклами на Google. Инструкции за това ще намерите наhttps://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=deВ допълнение можете да деактивирате използването на бисквитките от трети страни, като извикате страницата за деактивация на Инициативата за реклама в мрежата (Network Advertising Initiative) наhttps://www.networkadvertising.org/choices/и приложите споменатата там допълнителна информация за неучастие (opt-out). Повече информация, както и Декларацията за поверителност на Google ще намерите на:https://www.google.de/policies/privacy/.

(5) Facebook ремаркетинг: Използване на Facebook ремаркетинг

Ние използваме функцията за ремаркетинг на Facebook „Custom Audiences“ (аудитории, базирани на вашите клиенти и посетители на сайта на нашия уебсайт) на Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; „Facebook“). Тази функция служи за целенасочено насочване на посетителите на уебсайта към ориентирани по интереси реклами в социалната мрежа Facebook. За целта на уебсайта е интегриран маркерът за ремаркетинг на Facebook. Чрез този маркер, при посещение в уебсайт се установява директна връзка към сървърите на Facebook. Посредством това Facebook получава информацията, че сте посетили нашата онлайн оферта с вашия IP адрес. По този начин Facebook може да зададе посещението на нашата онлайн оферта на Вашия потребителски акаунт във Facebook, ако сте регистрирани там. Ние можем да използваме получената по този път информация за показване на реклами чрез Facebook; в същото време това се базира на нашия легитимен интерес по смисъла на чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД. Подчертаваме, че не получаваме никаква допълнителна информация за съдържанието на предадените данни, както и тяхното използване от Facebook. Повече информация ще намерите в Декларацията за поверителност на Facebook наwww.facebook.com/about/privacy/.

Имате право по причини, произтичащи от Вашето конкретно положение, по всяко време да отправите възражение срещу обработването на личните данни съгласно чл. 6, ал. 1, стр. 1, буква е) от ОРЗД.Ако не желаете данните Ви да бъдат събирани чрез маркерите за ремаркетинг на Facebook, можете да деактивирате използването на Custom Audience (аудитории, базирани на вашите клиенти и посетители на сайта на нашия уебсайт) на Facebook чрез следната връзка:www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Повече информация относно събирането и използването на данни от Facebook, за свързаните с това Ваши права и възможности за защита на Вашето лично пространство ще намерите в съобщението за поверителността на личните данни на Facebookhttps://www.facebook.com/about/privacy/

(6) Outbrain Pixel

Ние използваме пиксел от посетители и бисквитки от Outbrain Inc., 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011, USA на нашия уебсайт за целите на измерване на реализациите. Това помага да се проследи поведението на потребителите, след като бъдат пренасочени към уебсайта на CLAAS чрез щракване върху реклама на Outbrain. Този процес е предназначен да оцени ефективността на рекламите на Outbrain за целите на статистически и пазарни проучвания и може да допринесе за оптимизиране на бъдещите рекламни мероприятия. Събраните данни са анонимни за нас, така че не ни позволяват да идентифицираме самоличността на потребителя. Обработката се извършва въз основа на чл. 15, ал. 3 от Закона за електронните медии (TMG) или чл. 6, ал. 1, стр. 1, буква е) от ОРЗД за целите на легитимен интерес относно целенасочена реклама и анализ на въздействието и ефективността на тази реклама.Имате право по причини, произтичащи от Вашето конкретно положение, по всяко време да отправите възражение срещу обработването на личните данни съгласно чл. 6, ал. 1, стр. 1, буква е) от ОРЗД.Повече информация относно целта и обхвата на събирането на данни и по-нататъшната им обработка и използване от Outbrain, както и свързаните Ви с това права и възможности за защита на личното пространство, ще намерите в Декларацията за поверителност на Outbrain.https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy

(7) LinkedIn Insight tag

На нашия уебсайт използваме LinkedIn Insight Tag, инструмент за преобразуване, предоставен от LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Дъблин 2, Ирландия. Този инструмент ни позволява да Ви показваме реклами, които отговарят на вашите интереси на други уебсайтове. За целта във Вашия браузър се поставя бисквитка с валидност 120 дни. LinkedIn ни предоставя анонимни данни за активността на рекламите, както и информация за Вашето взаимодействие с нашия уебсайт. Повече информация относно защитата на личните данни в LinkedIn ще намерите в Декларацията за поверителност на LinkedIn:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policyОбработката се извършва съгласно чл. 6, ал. 1, стр. 1, буква е) от ОРЗД въз основа на нашия легитимен интерес за целенасочена реклама и анализ на въздействието и ефективността на подобна реклама.Имате право по причини, произтичащи от Вашето конкретно положение, по всяко време да отправите възражение срещу обработването на личните данни съгласно чл. 6, ал. 1, стр. 1, буква е) от ОРЗД.

Също така можете да предотвратите събирането на генерираните от бисквитките и свързаните с използването от Вас на уебсайта данни за LinkedIn, както и обработката на тези данни от LinkedIn, като зададете бисквитка за неучастие (opt-out), която ще предотврати събирането на Вашите данни при посещение на този уебсайт. За целта щракнете върху тази връзка:Деактивирай LinkedIn Insight Tag

(8) Youtube

Ние използваме функцията за включване на видеоклипове в YouTube на YouTube LLC. (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA; „YouTube“) на нашия уебсайт. YouTube е свързано с Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“) предприятие. Функцията показва на уебсайта качени в YouTube видеоклипове в iFrame. При това е активирана опцията „Разширен режим на защита на данните“. По този начин YouTube не съхранява никаква информация за посетителите на сайта. Само когато гледате видеоклип, информацията ще се предава и съхранява в YouTube. Повече информация относно събирането и използването на данни от YouTube и Google, за свързаните с това Ваши права и възможности за защита на Вашето лично пространство ще намерите в съобщението за поверителността на личните данни на YouTube (https://www.youtube.com/t/privacy).

4. Какви са моите права?

Спрямо нас имате

а. Право на информация.Съгласно чл. 15 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) имате право да получавате информация за съхранените за Вас данни.

б. Право на корекция на личните Ви данни.При обработка на неверни лични данни имате право да коригирате Вашите лични данни в съответствие с чл. 16 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД).

в. Право на заличаване.Ако са изпълнени правните предпоставки, можете да изискате да изтрием Вашите лични данни, съхранявани от нас, съгласно чл. 17 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Такъв е случаят, например, когато (i) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; (ii) сте оттеглили Вашето съгласие и няма друго правно основание за обработката на вашите лични данни; (iii) възразявате срещу обработката на личните Ви данни и няма законни основания за обработката или възразявяте срещу обработката на данни за целите на директния маркетинг; (iv) данните са били обработвани незаконосъобразно; (v) изтриването е с цел спазването на правно задължение съгласно правото на Съюза или правото, което се прилага спрямо администратора; или (vi) личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество по чл. 8, ал. 1 от ОРЗД.

г. Право на ограничаване на обработването.Имате право да изискате ограничаване на обработката на Вашите данни, ако (i) оспорвате тяхната точност за периода, за който трябва да я проверим; (ii) обработването е неправомерно, но Вие не желаете Вашите данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на обработката им; (iii) вече не се нуждаем от личните Ви данни, но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на правни претенции; или (iv) Вие сте възразили срещу обработването в очакване на проверка дали нашите законни интереси за обработка имат преимущество пред Вашите законни интереси.

д. Право на възражение срещу обработването.(1) Съгласно чл. 21, ал. 1 от ОРЗД имате право по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработването на Вашите лични данни, отнасящи се до него, което се основава на чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД. В случай на възражение, ние вече няма да обработваме Вашите лични данни, освен ако не можем да докажем убедителни законови основания за обработване, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или обработването е с цел упражняване, установяване или защита на правни претенции. (2) Освен това, съгласно чл. 21, ал. 2 от ОРЗД, имате право на възражение по всяко време, безплатно, срещу наш легитимен интерес съгласно чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД, отнасящо се до профилиране или директния маркетинг. В случай на възражение, ние вече няма да обработваме Вашите лични данни за целите на директния маркетинг или профилирането.

е. Право на преносимост на данните.Съгласно чл. 20 от ОРЗД Вие имате право да получите предоставените от Вас лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, ако обработването на данни е (i) основано на съгласие или на договорно задължение и (ii) се извършва по автоматизиран начин.

Ако използвате тези права, ние проверяваме дали са спазени законовите изисквания за това. За целта ние също обработваме личните данни, необходими за Вашата идентификация. Вие също имате право да подадете жалба относно обработването на личните Ви данни от нас до Надзорния орган за защита на личните данни: държавния служител, отговарящ за защитата на личните данни и свободата на информацията Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf (Северен Рейн-Вестфалия, Каваллериест. 2-4, 40213 Дюселдорф), телефон:+49 211-38424-0, факс: +49 211/38424-10, имейл:poststelle@ldi.nrw.de.

5. Мога ли да оттегля своето съгласие?

Имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време безплатно и неофициално. За целта ще намерите връзка за отписване във всеки един имейл. Можете да декларирате отмяната неофициално, като щракнете предоставената във всеки имейл с информационен бюлетин връзка, по имейл наinfo@claas.comили чрез съобщение до горепосочените данни за контакт. Тази отмяната не засяга правомерността на обработката, извършена въз основа на Вашето съгласие до момента на отмяната.

6. Кой получава достъп до моите данни?

CLAAS предоставя достъп до Вашите данни само на тези, които се нуждаят от данните за изпълнението на гореспоменатите цели.

Ако сте ни дали съгласието си да обработваме Вашите данни за посочените в него цели, ние ще предадем Вашите данни на посочената в Декларацията за съгласие трета страна..Като част от предоставянето на уебсайта, при необходимост ние ще предоставим Вашите данни на трети страни (напр. доставчици на аналитични инструменти, доставчици на IT услуги, маркетинг агенции, доставчици в сферата на услуги на кол центровете, обслужване на клиенти, пощенски офиси, маркетинг, управление на уебсайтове, съответствие и телекомуникации). Ние гарантираме свързаността с указанията, сигурността на данните и поверителната обработка на Вашите данни чрез Договори за обработка на поръчките.

В допълнение, ние не предаваме Вашите данни на трети страни, освен ако не сте дали съгласието си за предаване на данни или ние сме упълномощени или задължени да предадем данни по закон и/или поради официални или съдебни нареждания. Доколкото ние сме правно задължени да направим това или по нареждане на съответния компетентен орган, ние предаваме Вашите данни на трети страни, доколкото това е необходима мярка за целите на наказателното преследване, предотвратяване на опасност от органите на сигурността на провинциите, за изпълнение на законовите задължения на надзорните органи, за конституционна защита на Федерацията и на провинциите, на Федералната разузнавателна служба или Военната контраразузнавателна служба или Федералната криминална полиция, като част от мисията му да предотврати опасностите от международния тероризъм или да наложи правата на интелектуална собственост.

7. Ще бъдат ли предавани данните ми извън ЕС или ЕИП (трансфер към трета страна)

При обработката на данни CLAAS работи съвместно с компания за маркетингови услуги (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München) (наричана по-нататък „Salesforce“), която предоставя за CLAAS софтуера и услугите, свързани с маркетинговите услуги, включително анализ на поведението на потребителите, както и изготвянето на анализи и статистики. Чрез споразумение за обработка на поръчките ние гарантираме, че Salesforce обработва данните единствено по наше възложение и в съответствие с нашите инструкции и Вашите данни са адекватно защитени от техническа и организационна гледна точка. Тъй като Salesforce съхранява обработените за нас данни на сървъри извън ЕС или Европейското икономическо пространство (ЕИП), при необходимост Вашите данни също могат да бъдат прехвърлени към държави извън ЕС или ЕИП. Ние гарантираме, че Вашите данни ще бъдат прехвърлени към държави извън ЕС или ЕИП само при гарантиране, че обработването на данните съответства на нивото на защита на действащото европейско законодателство за защита на данните. Нивото на защита на данните на някои държави вече е признато от ЕС като съвместимо с европейското равнище на защита. В този случай прехвърлянето на данни в тези страни може да се извърши без допълнително административно одобрение. В останалите случаи ние гарантираме чрез споразумения със Salesforce на базата на стандартни договорни клаузи на ЕС или други лицензионни системи (напр. Сертифициране съгласно Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (EU-U.S. Privacy Shield)) в съответствие с изискванията на чл. 44 и следващи Общият регламент относно защитата на данните (GDPR), че нивото на защита на Вашите данни при прехвърляне в трета държава съответства на европейското ниво на защита на данните. Ако също така предаваме данни на трети страни (напр. в контекста на анализирането на поведението на потребител), гарантираме, че данните Ви ще бъдат прехвърлени само към държави извън ЕС или ЕИП, ако се гарантира, че обработката на данните отговаря на нивото на защита на действащото европейско законодателство за защита на данните. Нивото на защита на данните на някои държави вече е признато от ЕС като съвместимо с европейското равнище на защита. В този случай прехвърлянето на данни в тези страни може да се извърши без допълнително административно одобрение.

8. Колко дълго ще се съхраняват моите данни?

Ако договорите обратна връзка чрез формата за контакт или поръчате брошура, свържете се с нас чрез данните за контакт в уебсайта или поръчате информационния бюлетин чрез нашия уебсайт, ние обработваме Вашите данни изключително с цел обработка и проследяване на Вашите заявки. След като обработим запитването, данните се съхраняват първо за случаите на възникване на въпроси и гарантиране на качеството. Заличаване на данните може да бъде изискано по всяко време, в противен случай заличаването се извършва след пълно обработване на запитването; законовите задължения за съхранение остават незасегнати.

В допълнение, ние обработваме Вашите данни, доколкото това се изисква за други законово допустими цели или сме законно упълномощени да го направим. В този случай обработката е ограничена, т.е. ограничена до необходимия минимум и блокирана за други цели. Това важи напр. за данни, които трябва да се съхраняват по търговски или данъчни причини (чл. 147, ал. 1 от Данъчния кодекс, чл. 257, ал. 1 от Търговския кодекс). Тези данни по правило се съхраняват до 10 години.

9. Осъществява ли се автоматизирано вземане на решения или профилиране?

Не се осъществява напълно автоматизирано вземане на решения или профилиране.

10. Може ли информацията за защита на личните данни да бъде променена?

За да запазим актуалността на декларацията за защита на данните, ние си запазваме правото да я променяме, ако и доколкото това е необходимо. Разбира се, ние ще Ви информираме при евентуални промени. Ние ще направим това по предоставен ни от Вас имейл, както и чрез автоматично известие при първото Ви влизане в уебсайта след актуализация на тази декларация за защита на данните. Промените, които засягат обработката на данните въз основа на съгласие или като неразделна част от договорите, са възможни само с Ваше съгласие. Моля, информирайте се редовно за съдържанието на информацията за защита данните.

11. Връзки към други уебсайтове

Уебсайтът може да съдържа връзки към страници и съдържания на трети страни (напр. като съответното търговско представителство на CLAAS), които не се покриват от настоящата Декларация за поверителност. При напускане на уебсайта се препоръчва внимателно да прочетете политиката за защита на личните данни на свързания уебсайт, който събира лични данни. Например уебсайтът съдържа връзка към фен страницата на групата CLAAS във Facebook и YouTube. При това свързване не се предават никакви данни към оператора на социалната мрежа. С щракване върху съответната връзка се отваря фен страницата на групата CLAAS във Facebook и YouTube в нов прозорец. Ако използвате подобна услуга или Ви се показват съдържания от трети страни, поради технически причини между Вас и съответния доставчик ще се обменят комуникационни данни.

12. Промяна на настоящите декларации за поверителност

Ние преработваме настоящите декларации за поверителност при промени в уебсайта или при други случаи, които може да наложат това.

Контакт

Полетата, отбелязани със * са задължителни.

Благодарим Ви за съобщението.

Ще се свържем с Вас незабавно.

Вашият екип на CLAAS

Ние използваме „бисквитки“ (Cookies) (собствени или на трети страни, напр. Google Analytics), за да Ви улесним при използването на нашата интернет страница и да адаптираме по-добре нашето съдържание към Вашите интереси. С по-нататъшното използване на нашата интернет страница ще се използват само технически необходими бисквитки, а с Ваше съгласие ще се използват всички бисквитки (включително и бисквитки за маркетинг). Вашето съгласие е доброволно и може да бъде оттеглено по всяко време.

Допълнителна информация ще намерите в нашата Декларация за поверителност.