• Dny
 • Hodiny
 • Minuty
 • Vteřiny

CLAAS příchází s revolucí sklízecí mlátičky. A srdce začínají tlouct.Čas dozrál: Zažíjte budoucnost zemědělství - a staňte se součástí revoluce.

Jak vznikají inovace u společnosti CLAAS? Úplně jednoduše: Snažíme se nejen o to, aby technologie sklízení byla lepší, rychlejší a efektivnější, ale aby byla i trochu jiná.

– Cathrina Claas-Mühlhäuser, Předseda dozorčí rady

Revoluce má spoustu podob.

Když se při navrhování myslí na všechno. Dokonce i na závistivé pohledy.

Když už se při sklizni nemusím dívat, abych měl vše pod dohledem.

Když vyměním druh plodiny rychleji než rozhlasovou stanici.

Když pracuji tak ergonomicky, že i můj ortoped je žárlivý.

Když je můj stroj tak pokročilý, že mi ukáže cestu.

Když je dotykové ovládání tak inovativní, že se mě dotýká.

Jsme spokojeni tehdy, když jste spokojeni vy.

Proto jsme tu pro Vás rádi osobně.

Impressum

Odpovědná společnost v souladu s §5 zákona o telekomunikačních službách (TMG): CLAAS KGaA mbH Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel

Telefonní centrála:+49 (0)52 47-12 0

E-Mail:infoclaas@claas.com

CLAAS Kommanditgesellschaft auf Aktien mbH Handelsregister: Amtsgericht Gütersloh HRB Nr. 3027

Hlavní partner: Helmut Claas GmbH Obchodní rejstřík: Okresní soud Gütersloh č. 2980

Vedení koncernu: Thomas Böck* Dr. Jens Foerst* Hans Lampert* Hermann Lohbeck* Jan-Hendrik Mohr* Bernd Ludewig*

*Generální manažeři Helmuta Claase GmbH

Předseda dozorčí rady: Cathrina Claas-Mühlhäuser

Předseda výboru akcionářů: Helmut Claas

DIČ: DE 160 410 788

Ochrana osobních údajů webu lexion.claas.com (od dubna 2019)

CLAAS KGaA mbH (dále jen „CLAAS“) bere ochranu osobních údajů velmi vážně. CLAAS chce, abyste věděli, kdy jsou které údaje shromážděny a jak jsou použity firmou CLAAS. Technicky a organizačně CLAAS zajišťuje, aby byly dodrženy předpisy o ochraně dat jak od samotné firmy CLAAS, tak i od externích poskytovatelů služeb, kteří pracují pro CLAAS.

Veškeré internetové aktivity CLAAS jsou v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a jejich zabezpečení. CLAAS učinil opatření na ochranu osobních údajů před ztrátou, vymazáním, zfalšováním, manipulací a neoprávněným přístupem. Následně CLAAS vysvětluje, jak bude s informacemi získanými při návštěvě webové stránky společnosti CLAAS KGaA mbH zacházeno. V další části informuje CLAAS o sbírání, zpracování a používání Vašich osobních údajů. Osobní údaje jsou veškeré informace, které se týkají identifikované a identifikovatelné fyzické osoby; fyzická osoba je považována za identifikovatelnou, jestliže ji lze přímo, nebo nepřímo identifikovat. Zejména přiřazením k charakteristickému údaji jako je jméno, identifikační číslo, údaj o poloze, online identifikační znamení nebo jedno, nebo více zvláštních znamení, vyjádření fyzické, fyziologické, genetické, duševní, ekonomické, kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby (dále jen „údaje“).

V další části budou popsány služby a kontaktní kanály, které CLAAS používá při sbírání, zpracování a pužívání údajů. Zároveň budete informováni o účelu zpracování dat.

1. Kdo je zodpovědný za zpracování dat?

Za webové stránky je zodpovědný CLAAS KGaA mbH, Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel, Telefon: +49 (0)5247/12-0, E-mail: infoclaas@claas.com. Další informace naleznete v právním oznámení.

2. Jak mohu kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů?

V případě dotazů nebo připomínek k ochraně údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů pomocí následujících kontaktních informací:

CLAAS KGaA mbH
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mühlenwinkel 1
33428 Harsewinkel, DE
E-mail:datenschutz@claas.com
Telefon:+49 (0)5247/12-0

3. Které údaje od Vás zpracováváme? Odkud pochází tyto údaje? A na základě jakého práva je zpracováváme?

Shromažďujeme Vaše údaje, když navštívíte naše webové stránky. Kromě toho naše webové stránky nabízí dodatečné funkce (např. při používání kontaktního formuláře). Jestliže tyto funkce používáte, shromažďujeme o Vás následující osobní údaje.

a. Údaje, které nám dáváte k dispozici

Vaše osobní údaje nám dáváte k dispozici, když nás kontaktujete přes naše kontaktní údaje na webových stránkách nebo za pomoci kontaktního formuláře (např. při zanechání žádosti o zpětný kontakt nebo při objednání prospektů).

i. Kontakt

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na webových stránkách. V tomto případě zpracováváme osobní data, která nám dáváte k dispozici v souvislosti s kontaktem. To mohou být údaje jako:

 • Základní údaje (oslovení, příjmení, jméno, adresa)

 • Kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo)

 • Další dobrovolné informace

Informace použijeme k vyřízení Vaší žádosti nebo k vyřízení Vaší stížnosti. Vychází to z našeho oprávněného zájmu zpracovat Vámi zaslanou stížnost, vyřídit ji a provést nápravná opatření. Popřípadě Vám dáme údaje na třetí stranu, např. obchodního partnera CLAAS, který je pro Vás příslušný, nebo kterého si vyberete, nebo společnost skupiny CLAAS, je-li to nutné, abychom vyřídili Vaši žádost.

ii. Kontaktní formulář: zajištění zpětného kontaktu obchodního partnera CLAAS

Můžete požádat o zpětný kontakt prostřednictvím našich webových stránek. K tomuto účelu pro Vás zprostředkujeme zpětný kontakt s prodejní společností CLAAS mbH, která zpracuje Vaše údaje, aby Vám přidělila prodejního partnera (např. z předešlých obchodních kontaktů), kterého jste si vybrali, nebo svému místnímu prodejnímu partnerovi CLAAS. Cílem je předat žádost o zpětný kontakt správné kontaktní osobě v rámci prodejní organizace CLAAS, abychom zajistili optimální péči a požadovaný zpětný kontakt. Který obchodní partner CLAAS je zodpovědný za Vaše území, můžete zjistit prostřednictvím lokátoru distributorů. K tomuto účelu zpracováváme následující osobní údaje:

 • Základní údaje (oslovení, příjmení, jméno, adresa)

 • Kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo)

 • Ukládáme také IP adresu a datum a čas Vašeho požadavku

Údaje předávané prostřednictvím kontaktního formuláře zpracováváme výhradně za účelem zodpovězení Vašich požadavků. Navíc nám můžete dobrovolně poskytnout další informace. Povinné informace jsou označeny hvězdičkou. Informace bez hvězdičky jsou nepovinné. Adresa je nutná k identifikaci prodejní společnosti CLAAS odpovědné za Vaše území a obchodního partnera CLAAS, který Vaši žádost dále zpracuje.

Toto shromažďování a přenos dat do prodejní společnosti CLAAS mbH, jakož i odpovědného nebo vybraného distribučního partnera CLAAS, je založeno na Vašem souhlasu. Právním základem je čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. a, GDPR.Máte právo kdykoliv bezplatně a bez formalit Váš souhlas zrušit. Zrušení můžete oznámit např. e-mailem na info@claas.com, nebo zasláním zprávy na výše uvedené kontaktní údaje. Zrušení nemá vliv na oprávněnost zpracování provedeného na základě souhlasu až do jeho odvolání.Pokud je Vaše žádost o zpětný kontakt zaměřena na uzavření smlouvy, může být zpracování Vašich osobních údajů založeno také na čl. 6, odst. 1, v. 1, písm. b, GDPR.

b. Údaje, které od Vás shromažďujeme

Pro naši online nabídku - jako na mnoha webových stránkách - se používají soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a které ukládají určitá nastavení a data pro výměnu s námi prostřednictvím našeho online prohlížeče. Soubor cookie obvykle obsahuje název domény, ze které je soubor cookie odeslán, informace o stáří souborů cookies a alfanumerický identifikátor. Soubory cookies nám umožňují rozpoznat počítač a okamžitě zpřístupnit všechny předvolby. Soubory cookies nám pomáhají zlepšit online nabídku a také Vám nabídnout lepší servis ještě více přizpůsobený Vašim potřebám. Soubory cookies, které používáme, jsou tzv. Session-Cookies, které jsou po ukončení návštěvy prohlížeče automaticky smazány. Příležitostně lze použít soubory cookies s delší dobou uchovávání, aby bylo možné zohlednit Vaše předvolby a preference i při příštích návštěvách naší online služby. Většina prohlížečů je nastavena tak, že automaticky akceptují soubory cookies. Ukládání souborů cookies můžete však deaktivovat, nebo nastavit Váš prohlížeč tak, že Vás informuje hned, jak jsou cookies odeslány.

Internet Explorer™:http://windows.microsoft.com/cs-CZ/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari™:https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

Chrome™:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

Firefox™:https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Opera™ :http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Kromě toho je možné již uložené soubory cookies smazat manuálně přes nastavení prohlížeče. Vemte prosím na vědomí, že pokud odmítnete ukládání souborů cookies, nebo smažete nezbytné soubory cookies, můžete být omezeni, nebo nebudete moci využít naši online nabídku.

i. Informativní využití webových stránek

Pro čistě informativní využití našich webových stránek shromažďujeme následující údaje:

 • Anonymní identifikace cookie, kterou nelze přiřadit k Vaší IP adrese,

 • Vámi používaného operačního systému, webového prohlížeče nebo Vámi nastaveného rozlišení obrazovky,

 • datumu a času Vaší návštěvy

 • webových stránek, které jste u nás navštívili a

 • webové stránky, ze které jste nás navštívili.

Zpracování uvedených údajů v č. 3.b.i. slouží k funkčnosti našich webových stránek, provádění bezpečnostních analýz a ochraně proti útokům. Ty jsou automaticky zaznamenány při vstupu a používání webové stránky a uloženy v krátkém čase. Uložení souborů protokolu serveru společně s jinými údaji se neuskuteční. CLAAS používá soubory protokolu serveru pro statistickou analýzu, aby analyzoval a opravil technické incidenty, odvrátil útoky a pokusy o podvody a optimalizoval funkčnost webových stránek.

Účelem zpracování dat je náš oprávněný zájem na poskytování webové stránky a zajištění její technické bezpečnosti. To slouží zejména k identifikaci a objasnění útoků třetích stran a technických narušení. Právním základem je čl. 6, odst. 1, v. 1, písm. f, GDPR.

ii. Analýza Vašeho chování při využití webových stránek.

Naše webové stránky používají soubory cookies, aby se co nejlépe přizpůsobily potřebám našich uživatelů, analyzovaly přístupy a naše marketingová opatření a informovaly Vás na našich webových stránkách o nabídkách od nás a našich partnerů. Tyto informace předáváme dál našim partnerům pro mediální reklamu a analýzu. Většina prohlížečů je nastavena tak, že automaticky akceptují cookies. Ukládání souborů cookies můžete deaktivovat nebo Váš prohlížeč nastavit tak, že Vás bude informovat, jakmile budou soubory cookies odeslány.

Internet Explorer™:http://windows.microsoft.com/cs-CZ/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari™:https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

Chrome™:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

Firefox™:https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Opera™ :http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Přesto je možné již uložené cookies manuálně přes nastavení prohlížeče odstranit. Vemte prosím na vědomí, že pokud odmítnete ukládání souborů cookies nebo smažete nezbytné soubory cookies, můžete být omezeni, nebo nebudete moci využít naši online nabídku. Pro analýzu chování uživatelů používáme následující online marketingové nástroje

(1) Google Analytics

Všeobecně

Tyto webové stránky používají Google Analytics, službu analýzy webu poskytovanou společností Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Služba Google Analytics používá textové soubory tzv. „Cookies“, které jsou uloženy ve Vašem počítači a které umožňují analýzu používání těchto stránek. Společnost Google použije tyto informace pro společnost CLAAS, aby vyhodnotila Vaše používání webových stránek, sestavila zprávy o činnosti webových stránek a poskytla společnosti CLAAS další služby související s používáním webových stránek a internetu.

CLAAS používá Google Analytics k analyzování používání webových stránek a možnosti pravidelného zlepšování. Shromážděné statistiky mohou být použity ke zlepšení nabídek a učinit je pro uživatele zajímavějšími.

Právní základ pro používání Google Analytics je čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. f, GDPR a § 15, čl. 3, TMG. Náš „zájem“ spočívá ve zlepšování našich nabídek a optimalizaci webových stránek.

Anonymizace IP a datového přenosu

Informace o Vašem používání těchto webových stránek generované souborem cookie budou přenášeny a ukládány v předpisech na serveru společnosti Google v USA. CLAAS na těchto stránkách používá Google Analytics s rozšířením "_anonymizeIp ()". Proto budou adresy IP zkráceny. Lze tak vyloučit identifikaci. Jakmile shromážděné údaje o Vás obsahují osobní údaje, budou okamžitě vyloučeny a osobní údaje tím okamžitě smazány. V souvistlosti s anonymizací IP bude Vaše IP adresa zkrácena společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve vyjímečných případech bude celá IP adresa odeslána na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Společnost má svoje hlavní sídlo v USA a je certifikována pod štítkem EU-US-Privacy.https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Aktuální certifikát lze zobrazit na následujícím odkazu:https://www.privacyshield.gov/list

Výsledkem této dohody mezi Spojenými státy a Evropskou komisí je, že tato společnost zavedla odpovídající úroveň ochrany údajů pro společnosti certifikované podle štítu na ochranu soukromí. Ve výjimečných případech, kdy jsou osobní údaje předávány USA, zajišťuje tato dohoda odpovídající úroveň ochrany údajů.

Deaktivace Google Analytics / nesouhlas se shromažďováním dat

Adresa IP poskytovaná Vašim prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude kombinovaná s jinými údaji poskytovanými společností Google. Můžete zabránit ukládání cookies odpovídajícího nastavení Vašeho webového prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v tomto případě nemusíte být schopni plně využívat všechny funkce této webové stránky. Můžete také zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala data generovaná souborem cookie souvisejícím s Vaším používáním webových stránek (včetně Vaší IP adresy) a zpracováním těchto údajů společností Google tak, že stáhnete a nainstalujete zásuvný modul prohlížeče, který najdete pod následujícím odkazem:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Další informace o způsobu zpracování uživatelských dat v nástroji Google Analytics naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Google:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

(2) Google Tag Manager

„Google Tag Manager“ je řešení, které nám umožňuje spravovat tzv. „Website Tags“ prostřednictvím jediného rozhraní (například služby Google Analytics a další marketingové služby Google v naší online nabídce). Samotný Tag Manager (který implementuje označení) nezpracovává osobní údaje uživatelů. S ohledem na zpracování osobních údajů uživatelů se na správce služeb Google odkazuje následující informace (pokyny pro používání):https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

(3) Google Remarketing: Použití funkce Remarketing nebo „podobných cílových skupin“ společnosti Google, Inc.

Na našich webových stránkách využíváme remarketingové funkce nebo funkce"podobných cílových skupin" od Googlu. Tím analyzujeme chování návštěvníků a jejich zájmů. Společnost Google používá k provádění analýzy používání webových stránek soubory cookies, které tvoří základ pro vytváření zájmově orientovaných reklam. Soubory cookies slouží k zaznamenávání návštěv na webu a anonymních údajů o používání webových stránek. Žádné osobní údaje návštěvníků webových stránek nejsou ukládány. Jestliže později navštívíte jiné webové stránky v zobrazovací síti Google, uvidíte reklamy, které pravděpodobně souvisejí s dříve zobrazovanými oblastmi produktů a informací. Vaše údaje tak budou možná předány i v USA. Evropská komise vydala rozhodnutí o přiměřenosti pro předávání údajů do USA. Zpracování probíhá na základě § 15 odst. 3, TMG příp. čl. 6, odst. 1, v. 1, písm. f, GDPR oprávněného zájmu o cílení návštěvníků webových stránek prostřednictvím inzerce tím, že při návštěvě jiných stránek v reklamní síti Google zobrazují návštěvníkům webových stránek poskytovatele personalizované reklamy založené na jejich zájmech. Máte právo, z důvodů vyplývajících z Vaší konkrétní situace, kdykoliv vznést námitku k takovému zpracování Vašich osobních údajů na základě čl. 6, odst. 1, v. 1, písm. f, GDPR. Používání cookies ze strany Google můžete trvale deaktivovat podle níže uvedeného odkazu a stažením a instalací zásuvného modulu, který je k dispozici:https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de

Případně se můžete rozhodnout pro odhlášení z cookies třetích stran tak, že zvolíte deaktivační stránku (Network Advertising Initiative) podhttps://www.networkadvertising.org/choices/a tam provedete změnu uvedených informací k Opt-Out. Další informace k remarketingu Googlu jako související zásady ochrany soukromí naleznete pod:https://www.google.com/privacy/ads/

(4) Google Adwords: Používání sledování konverzí Google AdWords

Na našich webových stránkách používáme online reklamní program „Google AdWords“ a v rámci toho Conversion-Tracking (vyhodnocení aktivit při návštěvě). Google Conversion Tracking je analytická služba Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Jestliže kliknete na reklamu zobrazenou společností Google, bude do Vašeho počítače umístěn soubor cookie pro sledování konverzí. Tyto cookies mají omezenou platnost, neobsahují žádné osobní údaje a neslouží tak k osobní identifikaci. Pokud navštívíte určité stránky našich webových stránek a soubory cookies ještě nevypršely, může google i my poznat, že jste klikli na reklamu a byli přesměrováni na tuto stránku. Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Neexistuje tedy žádný způsob, jak lze soubory cookies sledovat prostřednictvím webových stránek inzerentů. Informace získané pomocí souboru cookie konverze se používají k vytvoření statistiky konverzí. Zde je celkový počet uživatelů, kteří klikli na jednu z našich reklam, a byli přesměrováni na stránku se značkou sledování konverzí. Nepřijímáme však žádné informace, které by osobně identifikovaly uživatele. Zpracování probíhá na základě § 15, odst. 3, TMG nebo[object Object]čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. f GDPR z oprávněného zájmu o cílenou reklamu a analýzu dopadu a účinnosti této reklamy.Máte právo z důvodů, které vyplývají z Vaší konkrétní situace, kdykoliv vznést námitku k takovému zpracování Vašich osobních údajů na základě čl. 6,odst. 1, v. 1, písm f, GDPR.K tomu můžete ukládání cookies zabránit výběrem vhodných technických nastavení Vašeho softwaru prohlížeče. Upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě nemusíte být schopni využívat všechny funkce této webové stránky. Kromě toho nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí. Můžete také deaktivovat personalizované reklamy v nastavení pro reklamy u Googlu. Návod najdete nahttps://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de. Kromě toho můžete deaktivovat používání cookies třetích stran tak, že deaktivujete stránku Iniciativa pro síťovou reklamu (Network Advertising Initiative) nahttps://www.networkadvertising.org/choices/a tam nastavíte uvedené další informace k odstoupení. Další informace a zásady pro ochranu osobních údajů najdeta na:https://www.google.de/policies/privacy/.

(5) Facebook Remarketing: použití Facebook Remarketingu

Na našich webových stránkách nepoužíváme remarketingové funkce „Custom Audiences" služby Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; "Facebook"). Tato funkce slouží k účelnému cílení návštěvníků na webové stránky se zájmově orientovanou reklamou na sociální síti Facebook. Pro tento účel bylo na webových stránkách implementováno označení pro remarketing Facebook. Díky tomuto označení bude při návštěvě webových stránek vybráno přímé spojení k serveru Facebook. Tím obdrží Facebook informace, že jste navštívili díky IP adrese naši online nabídku. Tímto způsobem může Facebook přiřadit návštěvu našich online nabídek Vašemu uživatelskému kontu u Facebooku - jakmile jste tam zaregistrovaní. Takto získané informace můžeme použít pro doručování reklam přes Facebook; to je také založeno na našem oprávněném zájmu podle čl. 6, odst. 1, písm. f), GDPR. Poukazujeme na to, že nedostáváme žádné další informace o obsahu přenášených dat a jejich používání Facebookem. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů na Facebookuwww.facebook.com/about/privacy/.

Máte právo z důvodů, které vyplývají z Vaší konkrétní situace, kdykoliv vznést námitku k takovému zpracování Vašich osobních údajů na základě čl. 6,odst. 1, v. 1, písm f, GDPR.Jestliže si nepřejete, aby byly Vaše údaje sbírány Facebookem přes remarketingové označení, můžete deaktivovat používání Facebook Custom Audience pomocí následujícího odkazu:www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Bližší informace o sbírání a používání údajů Facebookem, o Vašich právech, týkajících se tohoto tématu, a možnosti ochrany Vašich osobních údajů, najdete v Ochraně osobních údajů stránky Facebook nahttps://www.facebook.com/about/privacy/

(6) Outbrain Pixel

Pro měření konverze na našich webových stránkách používáme visitor pixel a cookies z Outbrain Inc., 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011, USA. Tak může být sledováno chování uživatele poté, co bude přesměrován na webovou stránku CLAAS kliknutím na reklamu Outbrain. Tento proces je navržen tak, aby vyhodnotil účinnost reklam Outbrain pro statistické účely a účely výzkumu trhu a může pomoci optimalizovat budoucí reklamní úsilí. Shromážděná data jsou anonymizována, to znamená, že je nemůžeme propojit s identitou uživatele. Zpracování se provádí na základě § 15, odst. 3, TMG nebo čl. 6, odst. 1, věty 1, písm. f), GDPR z oprávněného zájmu o cílenou reklamu a analýzu dopadu a účinnosti této reklamy.Máte právo z důvodů, které vyplývají z Vaší konkrétní situace, kdykoliv vznést námitku k takovému zpracování Vašich osobních údajů na základě čl. 6,odst. 1, v. 1, písm f, GDPR.Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů přes Outbrain a také toho se týkající práva a nastavení možností ochrany Vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Outbrain:https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy

(7) LinkedIn Insight tag

Na našich webových stránkách používáme „LinkedIn Insight Tag“, konverzní nástroj společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland. Tento nástroj nám umožňuje zobrazovat reklamy, které odpovídají Vašim zájmům na jiných webových stránkách. Pro tento účel je ve Vašem prohlížeči nastaven soubor cookie s platností 120 dnů. LinkedIn nám poskytuje anonymní údaje o reklamní činnosti a informace o Vaší interakci s našimi webovými stránkami. Další informace o ochraně osobních údajů na webu LinkedIn naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů služby LinkedIn:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Zpracování vychází z čl. 6, odst. 1, v. 1, písm. f, GDPR na základě našeho oprávněného zájmu o cílenou reklamu a analýzu dopadu a efektivity takové reklamy.Máte právo z důvodů, které vyplývají z Vaší konkrétní situace, kdykoliv vznést námitku k takovému zpracování Vašich osobních údajů na základě čl. 6,odst. 1, v. 1, písm f, GDPR.

Můžete také zabránit shromažďování informací generovaných pomocí souborů cookie a informací souvisejících s webovými stránkami společnosti LinkedIn a také i zpracování těchto informací společností LinkedIn, a to nastavením souboru cookie typu opt-out, který bude shromažďovat Vaše informace v budoucnu při návštěvě této stránky. Chcete-li to provést, klikněte na tento odkaz:deaktivovat LinkedIn Insight Tag

(8) Youtube

Na našich webových stránkách používáme funkci YouTube pro vkládání videí z YouTube LLC. (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA; “YouTube”). YouTube je společnost přidružená ke společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Tato funkce zobrazí videa vložená na YouTube v iFrame na webových stránkách. Tam je aktivovaná volba „Rozšířený režim ochrany osobních údajů". To znamená, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících webu. Pouze při sledování videa budou informace přenášeny a ukládány na YouTube. Další informace o shromažďování a používání údajů ze strany YouTube a Google, Vašich právech a způsobech ochrany Vašeho soukromí naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů YouTube (https://www.youtube.com/t/privacy).

4. Jaká mám práva?

Pokud jde o nás, máte následující práva:

a. Právo na informace.Dle článku 15, GDPR máte právo obdržet informace o uložených datech týkajících se Vaší osoby.

b. Právo na opravu Vašich osobních údajů.Jestliže jsou zpracovány nesprávné osobní údaje, máte právo na opravu Vašich údajů dle čl. 16, GDPR.

c. Právo na vymazání.Pokud existují právní předpoklady, můžete požádat podle čl. 17, GDPR, abychom smazali Vaše osobní údaje, které máme uložené. Tak je tomu například v případě, kdy (i) údaje již nejsou pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, již potřebné; (ii) odvolali jste svůj souhlas a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů; (iii) nesouhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů a neexistují žádné legitimní důvody pro zpracování nebo námitky proti zpracování údajů pro účely přímého marketingu; (iv) data byla zpracována nezákonně; (v) zrušení je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti podle práva Unie nebo práva, kterému podléhá správce; nebo (vi) osobní údaje byly shromažďovány v souvislosti se službami informační společnosti nabízenými podle čl. 8, odst. 1, GDPR.

d. Právo na omezení zpracování.Můžete požadovat, aby zpracování Vašich údajů bylo omezeno, pokud (i) odmítnete přesnost údajů za období, které potřebujeme k ověření správnosti údajů; (ii) zpracování je nezákonné a odmítnete smazat svá data a místo toho požádat o omezení zpracování; (iii) již nepotřebujeme Vaše informace, ale vy je potřebujete k vymáhání, výkonu nebo obhajobě svých práv; nebo (iv) vznesli námitky proti zpracování, pokud není jisté, zda naše legitimní důvody pro zpracování převažují nad Vašimi oprávněnými zájmy.

e. Právo vznést námitky proti zpracování.(1) Dle čl. 21, odst. 1, GDPR máte právo z důvodů, které vyplývají z Vaší konkrétní situace, kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme z důvodu našeho oprávněného zájmu v souladu s čl. 6, odst. 1, v. 1, písm. f, GDPR. V případě Vašeho nesouhlasu již nebudeme zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud nedokážeme prokázat přesvědčivé legitimní důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a nezávislostí, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění obhajoby právních nároků. (2) Kromě toho máte podle čl. 21, odst. 2, GDPR právo kdykoliv bezplatně vznést námitku k profilování nebo přímému marketingu, který jsme provedli na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6, odst. 1, písm. f, GDPR. V případě Vaší námitky již nebudeme Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem přímé reklamy nebo profilování.

f. Právo na přenositelnost údajů.Podle čl. 20, GDPR máte dále právo na vydání Vašich osobních údajů, které jste poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, jestliže zpracování údajů probíhá (i) na základě souhlasu nebo smlouvy; a (ii) pomocí automatizovaných procesů.

Pokud tato práva využijete, zkontrolujeme, zda jsou splněny zákonné požadavky. Za tímto účelem také zpracováváme osobní údaje potřebné pro Vaši identifikaci. Máte také právo si stěžovat na zpracování Vašich osobních údajů u dozorčího orgánu pro ochranu údajů: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (State Authority for Data Protection), North Rhine-Westphalia, Kavalleriestrasse. 2-4, 40213 Düsseldorf, Tel:+49 211-38424-0, Fax: +49 211/38424-10, E-Mail:poststelle@ldi.nrw.de.

5. Můžu svůj souhlas odvolat?

Máte právo svůj souhlas kdykoliv bezplatně a bez formalit odvolat. K tomu najdete odkaz v každém e-mailu. Odvolání můžete bez formalit provést kliknutím na odkaz uvedený v jakémkoliv Newsletter-E-Mail, e-maileminfo@claas.comnebo zasláním zprávy na výše uvedené kontaktní údaje. Zrušení nemá vliv na oprávněnost zpracování provedeného na základě souhlasu až do jeho odvolání.

6. Kdo získá přístup k mým datům?

Společnost CLAAS poskytuje přístup k Vašim údajům pouze těm, kteří odpovídají za splnění výše uvedených požadavků. Účel vyžaduje přístup k údajům.

Pokud jste nám dali svůj souhlas se zpracováním Vašich údajů pro účely uvedené v souhlasu, předáme Vaše údaje třetí osobě uvedené v prohlášení o souhlasu.V rámci poskytování webové stránky můžeme sdílet Vaše údaje se třetími stranami. (např. poskytovateli analytických nástrojů, poskytovateli IT služeb, marketingové agentuře, poskytovateli služeb v oblasti služeb Call-Center, správě vztahů se zákazníky, Lettershops, marketingu, správě webových stránek, Compliance a telekomunikaci). Prostřednictvím smluv o zpracování dat zajišťujeme, že tyto třetí strany jsou povinny zachovávat bezpečnost dat a nakládat s Vašimi údaji jako s důvěrnými.

Kromě toho Vaše údaje nesdělujeme třetím stranám, pokud k tomu nedáte svůj souhlas, nebo pokud k tomu nebudeme oprávněni nebo povinni tak učinit kvůli zákonným požadavkům a / nebo soudním příkazům nebo směrnicím orgánu. Pokud je to dle zákona, nebo na základě příkazu příslušného orgánu, předáváme Vaše údaje třetím osobám, a to v rozsahu nezbytném pro účely trestního stíhání, opatření veřejné bezpečnosti prováděných orgány státní policie, nebo plnění zákonných povinností státních úřadů pro ochranu ústavy, zpravodajské služby, vojenské protiteroristické služby nebo úřadu kriminální policie v rámci prevence mezinárodního terorismu nebo prosazování práv duševního vlastnictví.

7. Budou moje údaje předávány mimo EU nebo EHP (převod do třetí země)?

Při zpracování Vašich údajů spolupracuje CLAAS s marketingovou společností (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München) (dále „Salesforce“), která poskytuje společnosti CLAAS software a služby související s marketingovými službami, včetně analýzy chování uživatelů, analýz a statistik. Prostřednictvím smlouvy o zpracování dat zajistíme, aby Salesforce zpracovával údaje pouze tak, jak je stanoveno ve smlouvě a v souladu s našimi pokyny, a aby Vaše data byla pokryta odpovídající technickou a organizační ochranou.Vzhledem k tomu, že Salesforce může uchovávat data zpracovaná pro nás na serverech mimo EU nebo Evropský hospodářský prostor (EHP), mohou být Vaše údaje přeneseny také do zemí mimo EU nebo EHP. Zajistíme, aby Vaše údaje byly předávány pouze do zemí mimo EU nebo EHP, pokud je zajištěno, že zpracování údajů bude v souladu s úrovní ochrany stávajících evropských právních předpisů o ochraně údajů. Úroveň ochrany údajů některých zemí již EU uznává za vhodnou pro evropskou úroveň ochrany. V tomto případě může být přenos dat do těchto zemí proveden bez zvláštního schválení regulačním orgánem. Kromě toho prostřednictvím dohod s Salesforce na základě standardních smluvních ustanovení EU nebo jiných licenčních předpisů (např. Certifikace v rámci štítu EU-USA pro ochranu soukromí) v souladu s požadavky článku 44 a násl. odpovídá úrovni evropské ochrany údajů. Pokud také předáváme údaje třetím stranám (např. za účelem analýzy chování uživatelů), zajistíme, že Vaše údaje budou předány pouze do zemí mimo EU nebo EHP, pokud bude zajištěno, že zpracování údajů bude v souladu s úrovní ochrany stávajícího evropského práva na ochranu údajů. Úroveň ochrany údajů některých zemí již EU uznává za vhodnou pro evropskou úroveň ochrany, v tomto případě mohou být údaje předávány do těchto zemí bez samostatného schválení regulačními orgány.

8. Jak dlouho budou moje údaje uloženy?

Používáte-li kontaktní formulář pro vyžádání zpětného kontaktu nebo si objednáte prospekty nebo nás kontaktujete prostřednictvím kontaktních údajů uložených na webových stránkách nebo si objednáte newsletter prostřednictvím našich webových stránek, zpracujeme Vaše údaje pouze pro účely zpracování a reakce na Vaše dotazy. Po zpracování Vaší žádosti budou Vaše údaje uloženy v případě následných dotazů a pro účely zajištění kvality. Můžete kdykoliv požádat o smazání svých údajů; povinnosti zákonného skladování zůstávají nedotčeny.

Kromě toho zpracováváme Vaše údaje, pokud je to vyžadováno pro jiné právně přípustné účely nebo pokud jsme na to oprávněni. V takových případech je zpracování omezeno, tj. na nezbytné minimum, a nesmí být prováděno pro žádné jiné účely. To platí například pro údaje, které musí být uchovávány v souladu s obchodním nebo daňovým právem (§§ 147, odst. 1 AO, 257, odst. 1 HGB). Ty jsou obvykle až 10 let.

9. Provádí CLAAS automatizované profilování / rozhodování?

Plně automatizované rozhodování nebo profilování neprobíhá.

10. Mohou být informace o ochraně osobních údajů změněny?

Abychom zachovali aktuální zásady ochrany osobních údajů, vyhrazujeme si právo je změnit, je-li to nezbytné. O eventuální změně Vás budeme samozřejmě informovat. To provedeme prostřednictvím e-mailu na Vámi uvedenou e-mailovou adresu, stejně tak automatickým upozorněním při Vašem prvním přihlášení na webové stránky po aktualizaci těchto zásad o ochraně osobních údajů. Změny, které ovlivňují zpracování dat na základě souhlasu nebo v rámci smluv, jsou možné pouze s Vaším souhlasem.

11. Odkazy na jiné webové stránky

Stránky mohou obsahovat odkazy na stránky třetích stran a obsah (např. Příslušného distributora CLAAS), na který se tyto zásady ochrany osobních údajů nevztahují. Při opuštění stránek se doporučuje, abyste si pečlivě přečetli zásady ochrany osobních údajů odkazovaných stránek, které shromažďují osobní identifikační údaje. Webové stránky obsahují například odkaz na stránku fanoušků skupiny CLAAS na Facebooku a YouTube. S tímto odkazem nejsou provozovateli sociální sítě přenášena žádná data. Kliknutím na příslušný odkaz se otevře ještě v novém okně stránka fanoušků CLAAS na Facebooku a YouTube. Používáte-li takovou službu nebo pokud z technických důvodů zobrazujete obsah třetích stran, budou mezi Vámi a příslušným poskytovatelem vyměněna komunikační data.

12. Změna těchto zásad o ochraně osobních údajů

Přepracováváme tyto zásady o ochraně osobních údajů změnami na webových stránkách nebo je-li potřeba přezkoumání z jiného důvodu.

Kontakt

Políčka označená * jsou povinná.

Děkujeme za Vaši zprávu.

Okamžitě Vás budeme kontaktovat.

Váš tým CLAAS

Cookies používáme (vlastní a třetích stran, např. Google Analytics.), abychom Vám usnadnily používání našich webových stránek a lépe Vám přizpůsobili naši nabídku. S dalším použitím našich webových stránek jsou nastaveny pouze technicky nezbytné cookies, se souhlasem jsou nastaveny všechny cookies (také marketingové cookies). Váš souhlas je dobrovolný a může být v budoucnu kdykoliv odvolán.

Další informace najdete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.