• Dienos
 • Valandos
 • Minutės
 • Sekundės

CLAAS iš pagrindų keičia javų nuėmimo kombainą. Ir širdis pradeda plakti.Atėjo laikas: patirkite žemės ūkio ateitį ir tapkite revoliucijos dalimi.

Kaip naujovės kuriamos CLAAS? Paprasčiausiai: mes visada siekiame, kad derliaus nuėmimo technika būtų ne tik geresnė, greitesnė ir efektyvesnė, bet ir būtų šiek tiek kitokia.

– Cathrina Claas-Mühlhäuser, stebėtojų tarybos pirmininkas

Revoliucija turi daug veidų.

Kai viskas konstrukcijoje apgalvota. Net ir pavydūs žvilgsniai.

Kai aš derliaus nuėmimo metu matau viską net nepažvelgęs.

Kai aš kultūrą pakeičiu greičiau nei radijo stotį.

Kai mano darbo aplinka yra tokia ergonomiška, kad net mano ortopedas pavydi.

Kai mano mašina yra tokia pažangi, kad ji rodo man kelią.

Kai jutiklinis valdymas toks pažangus, kad jis paliečia mane.

Esame patenkinti tik tada, kai esate patenkinti jūs.

Būtent todėl mums patinka būti šalia kiekvieno iš jūsų.

Teisinė informacija

Atsakinga bendrovė pagal Vokietijos Telekomunikacijų įstatymo (Telemediengesetz –TMG) 5 str.: „CLAAS KGaA mbH“ Mühlenwinkel 1, 33428 Harzevinkelis

Tel. (operatorius):+49 (0)52 47-12 0

El. paštas:infoclaas@claas.com

„CLAAS Kommanditgesellschaft auf Aktien mbH“ Įmonių registras: Giuterslo apygardos teismas, registracijos liudijimo Nr. 3027

Asmeniškai atsakingas partneris: „Helmut Claas GmbH“ Įmonių registras: Giuterslo apygardos teismas, registracijos liudijimo Nr. 2980

Koncerno vadovybė: Thomas Böck* Dr. Jens Foerst* Hans Lampert* Hermann Lohbeck* Jan-Hendrik Mohr* Bernd Ludewig*

* Kompanijos „Helmut Claas GmbH“ direktoriai

Stebėtojų tarybos pirmininkė: Cathrina Claas-Mühlhäuser

Akcininkų komiteto pirmininkas: Helmut Claas

Mokesčių mokėtojo Nr.: DE 160 410 788

Svetainės lexion.claas.com privatumo politika (nuo 2019 m. balandžio)

Kompanija „CLAAS KGaA mbH“ (toliau – CLAAS) labai rimtai vertina asmens duomenų apsaugą. CLAAS nori, kad jūs žinotumėte, kokius duomenis ir kada CLAAS surenka ir kaip juos panaudoja. CLAAS taiko technines ir organizacines priemones, kad būtų užtikrintas duomenų apsaugos taisyklių laikymasis tiek pačioje CLAAS, tiek ir pagal sutartis dirbančių išorės paslaugų teikėjų.

Visos CLAAS žiniatinklyje vykdomos veiklos sritys atitinka galiojančius asmens duomenų apsaugos ir informacijos apsaugos teisės aktus. CLAAS imasi atsargumo priemonių, kad apsaugotų asmens duomenis nuo praradimo, sunaikinimo, klastojimo, manipuliavimo jais ir neleistinos prieigos prie jų. Toliau CLAAS informuoja apie jūsų asmens duomenų rinkimą, apdorojimą ir naudojimą. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, susijusi su identifikuotu ar identifikuojamu fiziniu asmeniu. Fizinis asmuo laikomas identifikuojamu, jei jis gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuojamas, visų pirma susiejant jį su identifikatoriumi, pvz., vardu ir pavarde, asmens kodu, vietos duomenimis, internetiniu identifikatoriumi, arba vienu ar daugiau specialiųjų požymių, susijusių su konkretaus fizinio asmens fizine, fiziologine, genetine, psichine, ekonomine, kultūrine ar socialine tapatybe (toliau – duomenys).

Toliau aprašomos paslaugos ir kontaktiniai kanalai, per kuriuos CLAAS renka, apdoroja ir naudoja asmens duomenis, susijusius su svetainės veikimu. Taip pat jums paaiškinami duomenų apdorojimo tikslai.

1. Kas yra atsakingas už duomenų tvarkymą?

Už šią svetainę atsako „CLAAS KGaA mbH“, Mühlenwinkel 1, 33428 Harzevinkelis, telefonas: +49 (0)5247/12-0, el. paštas: infoclaas@claas.com. Išsamesnė informacija pateikta skyriuje „Teisinė informacija“.

2. Kaip susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu?

Jei turite kokių nors klausimų ar pastabų, susijusių su duomenų apsauga, susisiekite su duomenų apsaugos pareigūnu. Kontaktinė informacija:

„CLAAS KGaA mbH“
Duomenų apsaugos pareigūnas
Mühlenwinkel 1
33428 Harzevinkelis
El. paštas:datenschutz@claas.com
Telefonas:+49 (0)5247/12-0

3. Kokius jūsų duomenis tvarkome? Iš kur gaunami šie duomenys? Kokiu teisiniu pagrindu juos tvarkome?

Mes jūsų duomenis renkame tada, kai lankotės mūsų svetainėje, o taip pat naudojate mūsų svetainės papildomas funkcijas (pvz., naudojate kontaktinę formą). Jei naudojatės šiomis funkcijomis, mes renkame toliau nurodytą asmeninę informaciją apie jus.

a. Duomenys, kuriuos pateikiate mums

Jei susisiekiate su mumis naudodami mūsų kontaktinę informaciją svetainėje arba naudodami kontaktinę formą (pvz., paliekate mums atgalinio ryšio užklausą), prašome pateikti mums duomenis.

i. Kontaktai

Taip pat galite susisiekti su mumis naudodami mūsų svetainėje pateiktus kontaktinius duomenis. Tokiu atveju tvarkome asmens duomenis, kuriuos paliekate mums kaip kontaktą. Tai gali būti:

 • Pagrindiniai duomenys (kreipinys, vardas, pavardė, adresas)

 • Kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefono numeris)

 • Daugiau savo iniciatyva pateiktos informacijos.

Šią informaciją naudojame apdoroti jūsų užklausą arba sekti skundo nagrinėjimą. Tai pagrįsta mūsų teisėtu interesu tvarkyti mums pateiktas užklausas ir nagrinėti bei spręsti skundus. Tam tikrais atvejais, jei to reikia sprendžiant ir atsakant į jūsų užklausą, mes taip pat dalijamės jūsų duomenimis su trečiosiomis šalimis, pvz., CLAAS pardavimo atstovu, dėl kurio jūs kreipėtės arba kuris yra atsakingas už jūsų regioną, arba kitomis CLAAS grupės kompanijomis.

ii. Kontaktinė forma: CLAAS pardavimo atstovo atgalinio skambučio užsakymas

Taip pat per mūsų svetainę galite kreiptis dėl atgalinio ryšio. Šiuo tikslu mes perduosime jūsų užklausą CLAAS pardavimo įmonei, kuri apdoros jūsų duomenis, kad priskirtų jums pasirinktą pardavimo atstovą (pvz., iš ankstesnių verslo kontaktų) arba už jūsų regioną atsakingą CLAAS pardavimo atstovą. Mūsų tikslas, kad jūsų atgalinio ryšio užklausa būtų perduota teisingam kontaktiniam asmeniui CLAAS pardavimo įmonėje, siekiant užtikrinti optimalią paramą ir įgyvendinti pageidaujamą atgalinio ryšio užklausą. Kuris CLAAS pardavimo atstovas yra atsakingas už jūsų regioną galima nustatyti per „Pardavimo atstovo vietos nustatymas“. Šiuo tikslu tvarkome šiuos asmens duomenis:

 • Pagrindiniai duomenys (kreipinys, vardas, pavardė, adresas)

 • Kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefono numeris)

 • Taip pat išsaugome IP adresą, iš kurio užklausa pateikta, ir užklausos datą bei laiką.

Per kontaktinę formą perduotus duomenis mes naudojame tik tam, kad galėtume atsakyti į jūsų užklausą arba išnagrinėti jūsų prašymą. Be to, savo iniciatyva mums galite pateikti daugiau informacijos. Privalomos informacijos laukeliai pažymėti žvaigždute. Laukeliai be žvaigždutės neprivalomi. Jūsų adreso reikalaujame tam, kad galėtume identifikuoti CLAAS pardavimo atstovą, kuris atsakingas už jus, ir CLAAS pardavimo atstovą, kuris toliau apdoros jūsų užklausą.

Tam, kad galėtume rinkti šiuos duomenis ir juos perduoti CLAAS pardavimo įmonei ir jūsų pasirinktam arba už jūsų regioną atsakingam CLAAS pardavimo atstovui, mums reikalingas jūsų sutikimas. Teisinis pagrindas – BDAR 6 str. 1 dalies a punktas.Jūs turite teisę bet kuriuo metu, nemokamai ir be formalumų, atšaukti savo sutikimą. Pavyzdžiui, savo sutikimo atšaukimą galite perduoti elektroniniu paštu info@claas.com arba žinute, persiųsta aukščiau nurodytu kontaktiniu numeriu. Jūsų sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo, atlikto pagal sutikimą iki atšaukimo, teisėtumui.Jei jūsų atgalinio ryšio užklausos tikslas – sudaryti sutartį, jūsų asmens duomenų tvarkymas taip pat gali būti grindžiamas BDAR 6 str. 1 dalies b punktu.

b. Duomenys, kuriuos surenkame iš jūsų

Teikdami savo internetines paslaugas – kaip ir daugelis kitų svetainių – naudojame slapukus. Slapukai yra maži tekstiniai failai, kurie yra saugomi jūsų kompiuteryje ir kurie saugo tam tikrus nustatymus ir duomenis, kad galėtumėte sąveikauti su mūsų internetinėmis paslaugomis per savo interneto naršyklę. Slapukas paprastai apima srities, iš kurios buvo išsiųstas slapuko failas, pavadinimą, taip pat informaciją apie slapuko amžių ir raidinį ir skaitmeninį identifikatorių. Slapukai leidžia mums atpažinti jūsų kompiuterį ir iš karto pateikti visus anksčiau nustatytus nustatymus. Slapukai padeda mums pagerinti internetinį pasiūlymą ir pasiūlyti jums geresnę ir labiau individualizuotą paslaugą. Naudojami slapukai yra vadinamieji sesijos slapukai, kurie automatiškai ištrinami pasibaigus naršyklės sesijai. Kartais gali būti naudojami slapukai, turintys ilgesnį saugojimo laikotarpį, kad į jūsų pageidavimus ir nuostatas būtų galima atsižvelgti net ir kitą kartą apsilankius mūsų internetinėje paslaugoje. Dauguma naršyklių yra nustatytos automatiškai priimti slapukus. Tačiau galite išjungti slapukų saugojimą arba nustatyti, kad naršyklė praneštų jums, kai siunčiami slapukai.

„Internet Explorer™“:http://windows.microsoft.com/lt-LT/windows-vista/Block-or-allow-cookies

„Safari™“:https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

„Chrome™“:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

„Firefox™“:https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

„Opera™“:http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Taip pat, naudodami naršyklės nustatymus, jau išsaugotus slapukus galite ištrinti rankiniu būdu. Atsiminkite, kad jūs galite būti apriboti arba negalėsite naudotis mūsų internetinėmis paslaugomis, jei atsisakysite saugoti slapukus arba ištrinsite būtinus slapukus.

i. Svetainės naudojimas informavimui

Jei mūsų svetainę naudojate tik informavimui, mes renkame šiuos duomenis:

 • Anoniminį slapuko identifikatorių, kuris negali būti susietas su jūsų IP adresu.

 • Jūsų naudojama operacinė sistema ir naršyklė, jūsų ekrano raiškos nustatymas.

 • Jūsų apsilankymo data ir laikas.

 • Svetainės, kurias aplankėte iš mūsų svetainės.

 • Svetainė, iš kurios lankotės pas mus.

3.b.i. skyriuje nurodyti duomenys naudojami užtikrinti mūsų svetainės funkcionalumą, atlikti saugumo analizę ir apsaugoti svetainę nuo atakų. Jie automatiškai renkami ir įrašomi įėjus į svetainę ir ją naudojant. Šie duomenys saugomi trumpai. Serverio žurnalo failų saugojimas kartu su kitais duomenimis nevyksta. CLAAS naudoja serverio žurnalo failus statistinei analizei, analizuoti ir ištaisyti techninius incidentus, atlaikyti išpuolius ir bandymus sukčiauti bei optimizuoti svetainės funkcionalumą.

Šių duomenų tvarkymo tikslas yra mūsų teisėtas interesas teikti interneto svetainės paslaugą ir užtikrinti jos techninį saugumą. Visų pirma tai padeda nustatyti ir išaiškinti trečiųjų šalių išpuolius ir techninius sutrikimus. Teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies f punktas.

ii. Jūsų naudojimo elgesio analizė svetainėje.

Mūsų svetainėje naudojami slapukai, siekiant tinkamu būdu pritaikyti svetainę prie mūsų klientų poreikių, analizuoti prieigą prie svetainės ir rinkodaros priemones, taip pat suteikti jums informaciją apie mūsų ir mūsų partnerių pasiūlymus mūsų svetainėje. Šią informaciją mes bendriname su žiniasklaidos reklamos ir analitikos partneriais. Dauguma naršyklių yra nustatytos automatiškai priimti slapukus. Tačiau galite išjungti slapukų saugojimą arba nustatyti, kad naršyklė praneštų jums, kai slapukai siunčiami.

„Internet Explorer™“:http://windows.microsoft.com/lt-LT/windows-vista/Block-or-allow-cookies

„Safari™“:https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

„Chrome™“:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=9564

„Firefox™“:https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

„Opera™“:http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Taip pat, naudodami naršyklės nustatymus, jau išsaugotus slapukus galite ištrinti rankiniu būdu. Atminkite, kad, atsisakius saugoti slapukus arba ištrynus būtinus slapukus, kai kuriais atvejais negalėsite pasiekti mūsų internetinių paslaugų arba bus tik ribojama prieiga. Norėdami išanalizuoti naudojimo elgesį, naudojame šias internetinės rinkodaros priemones

(1) „Google Analytics“

Bendroji informacija

Šioje svetainėje naudojama „Google Analytics“, žiniatinklio analizės paslauga, kurią teikia „Google Inc.“, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV („Google“). „Google Analytics“ naudoja vadinamuosius „slapukus“, tekstinius failus, kurie yra saugomi jūsų kompiuteryje ir kurie leidžia analizuoti svetainės naudojimą. CLAAS vardu „Google“ naudos šią informaciją, kad įvertintų jūsų naudojimąsi svetaine, rengtų ataskaitas apie svetainės veiklą ir teiktų CLAAS kitas paslaugas, susijusias su svetainės ir interneto naudojimu.

CLAAS naudoja „Google Analytics“, kad atliktų analizę ir reguliariai gerintų savo svetainės naudojimą. Surinkti statistiniai duomenys gali būti naudojami siekiant pagerinti pasiūlymus ir padaryti juos įdomesnius jums, kaip naudotojui.

„Google Analytics“ naudojimo teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies f punktas ir telemedijos įstatymo 15 str. 3 punktas. Mūsų „interesas“ yra tobulinti mūsų pasiūlymus ir optimizuoti savo svetainę.

IP anonimizavimas ir duomenų perdavimas

Slapukų sukaupta informacija apie jūsų naudojimąsi šia svetaine paprastai perduodama „Google“ ir saugoma JAV esančiuose serveriuose. CLAAS šioje svetainėje naudoja „Google Analytics“ su plėtiniu „_anonymizeIp ()“. Todėl IP adresai apdorojami sutrumpinti. Taigi gali būti pašalinta su asmeniu susijusi sąsaja. Jei kurie nors apie jus surinkti duomenys gali būti susieti su jūsų asmens tapatybe, ši informacija bus nedelsiant pašalinta, o asmens duomenys bus ištrinti iš karto. IP anonimizacijos kontekste „Google“ iš anksto sutrumpins jūsų IP adresą ES valstybėse narėse arba kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo šalyse. Tik išskirtiniais atvejais visas IP adresas bus išsiųstas į „Google“ serverį JAV ir tada sutrumpintas. „Google“ yra įsikūrusi JAV ir yra sertifikuota pagal ES ir JAV privatumo apsaugąhttps://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Dabartinį sertifikatą galima peržiūrėti nuspaudus šią nuorodą:https://www.privacyshield.gov/list

Pagal šį JAV ir Europos Komisijos susitarimą pastaroji nustatė tinkamą duomenų apsaugos lygį įmonėms, sertifikuotoms pagal „Privatumo skydą“. Išimtiniais atvejais, kai asmens duomenys perduodami JAV, šis susitarimas užtikrina tinkamą duomenų apsaugos lygį.

„Google Analytics“ išjungimas / nesutikimas rinkti duomenis

„Google Analytics“ suteiktas IP adresas „Google Analytics“ sistemoje nebus sujungtas su kitais „Google“ pateiktais duomenimis. Galite užkirsti kelią slapukų saugojimui atitinkamu naršyklės programinės įrangos nustatymu. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad šiuo atveju galėsite naudotis ne visomis šios svetainės funkcijomis. Taip pat galite užkirsti kelią „Google“ rinkti slapuko sukurtus duomenis, susijusius su jūsų svetainės naudojimu (įskaitant jūsų IP adresą), taip pat dėl šių duomenų apdorojimo „Google“ naudojant naršyklės papildinį, esantį žemiau esančioje atsisiuntimo ir įdiegimo nuorodoje:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Daugiau informacijos apie tai, kaip naudotojo duomenys tvarkomi „Google Analytics“, rasite „Google“ privatumo politikoje:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

(2) „Google Tag Manager“

„Google Tag Manager“ – tai sprendimas, leidžiantis valdyti vadinamąsias „svetainės žymes“ per vieną sąsają (pavyzdžiui, įskaitant „Google Analytics“ ir kitas „Google“ rinkodaros paslaugas mūsų internetiniame pasiūlyme). Pati žymės tvarkyklė (kuri įgyvendina žymes) naudotojų asmens duomenų neapdoroja. Norėdami daugiau sužinoti apie naudotojui priklausančių asmens duomenų apdorojimą, žiūrėkite šią „Google“ paslaugų „Tag Manager“ informaciją (priimtina naudojimo politika):https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

(3) „Google Remarketing“: „Google Inc.“ pakartotinės rinkodaros arba „panašių auditorijų“ funkcijos naudojimas

Savo svetainėje naudojame „Google“ pakartotinės rinkodaros arba „panašių auditorijų“ funkciją. Mes ją naudojame analizuoti lankytojų elgesį ir jų interesus. „Google“ naudoja slapukus, kad atliktų svetainės naudojimo analizę, kuri sudaro pagrindą kurti naudotojo interesais pagrįstus skelbimus. Slapukai naudojami rinkti įrašus apie apsilankymus svetainėje ir anonimizuotus duomenimis apie svetainės naudojimą. Svetainės lankytojų asmens duomenys nesaugomi. Jei apsilankysite kitoje „Google Display“ tinklo svetainėje, pamatysite reklamas, kuriose gali būti susijusios su anksčiau peržiūrėtų produktų ir informacijos sritimis. Jei reikia, jūsų duomenys taip pat gali būti perduoti JAV. Europos Komisija priima sprendimą dėl duomenų perdavimo JAV. Šie duomenys apdorojami pagal telemedijos įstatymo 15 str. 3 punktą ir BDAR 6 str. 1 dalies f punktą, remiantis mūsų teisėtu interesu rodyti svetainės lankytojams skirtą reklamą, rodant asmeniškai pritaikytą, interesais pagrįstą reklamą tiekėjo svetainės lankytojams, kai jie lankosi kitose „Google Display“ tinklo svetainėse. Jūs turite teisę, remdamiesi savo konkrečia situacija, bet kuriuo metu paprieštarauti tokiam asmens duomenų apdorojimui pagal BDAR 6 str. 1 dalies f punktą. Naudodami toliau pateiktą nuorodą ir atsisiuntę bei įdiegę ten pateiktą papildinį galite visam laikui išjungti „Google“ slapukus:https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de

Taip pat, trečiųjų šalių slapukus galite išjungti įėję į „Network Advertising Initiative“ išjungimo puslapįhttps://www.networkadvertising.org/choices/ir, vadovaudamiesi pateikta informacija, atlikę atsisakymo veiksmus. Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Google Remarketing“, o taip pat susijusią privatumo politiką, apsilankykite:https://www.google.com/privacy/ads/

(4) „Google Adwords“: „Google AdWords“ konversijų stebėjimo naudojimas

Savo svetainėje naudojame internetinę reklamos programą „Google AdWords“ ir, šiame kontekste, naudojame konversijų stebėjimą (apsilankymo įvertinimą). „Google“ konversijų stebėjimas yra „Google Inc.“ (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV; „Google“) teikiama analitikos paslauga. Kai paspausite ant „Google“ pateikto skelbimo, jūsų kompiuteryje bus išsaugotas konversijų stebėjimo slapukas. Šie slapukai yra riboto galiojimo, juose nėra jokių asmens duomenų, todėl jie negali būti naudojami identifikuoti asmenis. Jei apsilankysite tam tikruose mūsų svetainės puslapiuose kol slapukas tebegalioja, „Google“ ir mes galėsime matyti, kad spustelėjote ant skelbimo ir buvote nukreipti į šį puslapį. Kiekvienas „Google AdWords“ klientas gauna skirtingą slapuką. Tai reiškia, kad negalima sekti slapukus per „AdWords“ klientų svetaines. Naudojant konversijos slapuką gauta informacija naudojama kurti konversijos statistiką. Šioje statistikoje pateikiamas bendras naudotojų, spustelėjusių ant vieno iš mūsų skelbimų ir nukreiptų į konversijų stebėjimo žymos puslapį, skaičius. Tačiau juose nėra jokios informacijos, kuri leistų identifikuoti naudotojų asmenybes. Šie duomenys apdorojami remiantis telemedijos įstatymo 15 str. 3 punktu ir[object Object]BDAR 6 str. 1 dalies f punktu, atsižvelgiant į mūsų teisėtą interesą teikti tikslinę reklamą ir analizuoti šios reklamos poveikį bei efektyvumą.Atsižvelgiant į individualią situaciją, jūs turite teisę bet kuriuo metu paprieštarauti tokiam jūsų asmens duomenų apdorojimui remiantis BDAR 6 str. 1 dalies f punktu.Pasirinkę atitinkamus techninius naršyklės programinės įrangos nustatymus, galite neleisti išsaugoti slapukus. Tačiau mes rekomenduojame to nedaryti, kadangi jūs negalėsite išnaudoti šios svetainės visų funkcijų galimybių. Jei jus išjungsite šiuos slapukus, jūs nebusite įtraukti į konversijų stebėjimo statistiką. Taip pat „Google“ reklamos nustatymuose galite išjungti pritaikytos reklamos rodymą. Instrukcijas, kaip tai padaryti, galite rastihttps://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=deBe to, trečiųjų šalių tiekėjų slapukų naudojimą galite išjungti įėję į „Network Advertising Initiative“ išjungimo puslapįhttps://www.networkadvertising.org/choices/ir atlikę veiksmus, vadovaudamiesi pateikta informacija, kaip išjungti. Daugiau informacijos, o taip pat „Google“ privatumo politiką rasite:https://www.google.de/policies/privacy/.

(5) „Facebook“ pakartotinė rinkodara: „Facebook“ pakartotinės rinkodaros naudojimas

Savo svetainėje naudojame „Facebook“ (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV, „Facebook“) pakartotinės rinkodaros funkciją „Custom Audiences“. Šios funkcijos paskirtis yra pritaikytą, interesais pagrįstą reklamą svetainės lankytojams nukreipti per „Facebook“ socialinį tinklą. Šiuo tikslu svetainėje buvo įdiegta „Facebook“ pakartotinės rinkodaros žyma. Apsilankius svetainėje, per šią žymelę sukuriama tiesioginė nuoroda į „Facebook“ serverius. Per šia jungtį „Facebook“ gauna informaciją, kad jūs peržiūrėjote mūsų internetinį pasiūlymą naudodami savo IP adresą. Tai leidžia „Facebook“ susieti mūsų internetinio pasiūlymo peržiūrą su jūsų „Facebook“ naudotojo paskyra, jei jūs tokią turite. Tokiu būdu gauta informacija gali būti naudojama skelbimams per „Facebook“ rodyti, o taip pat remiasi mūsų teisėtais interesais, kaip apibrėžta BDAR 6 str. 1 dalies f punkte. Atkreipkite dėmesį, kad mes neturime daugiau žinių apie perduotus duomenis ir apie tai, kaip „Facebook“ naudoja šiuos duomenis. Tačiau, papildomos informacijos rasite „Facebook“ privatumo politikoje, kurią rasite adresuwww.facebook.com/about/privacy/.

Atsižvelgiant į individualią situaciją, jūs turite teisę bet kuriuo metu paprieštarauti tokiam jūsų asmens duomenų apdorojimui remiantis BDAR 6 str. 1 dalies f punktu.Jei nenorite, kad „Facebook“ rinktų duomenis per pakartotinės rinkodaros žymes, galite išjungti „Facebook Custom Audience“ naudojimą per šią nuorodą:www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Daugiau informacijos apie „Facebook“ duomenų rinkimą ir naudojimą, jūsų teises šioje srityje ir jūsų privatumo apsaugos būdus, žr. „Facebook“ privatumo politikojehttps://www.facebook.com/about/privacy/

(6) „Outbrain“ taškas

Stebėti konversiją savo puslapyje naudojame „Outbrain Inc.“ (39 West 13th Street, 3rd floor, Niujorkas, NY 10011, JAV) lankytojų taškus ir slapukus. Tai leidžia mums stebėti lankytojų, kurie į CLAAS svetainę buvo nukreipti paspaudus ant „Outbrain“ skelbimo, elgesį. Šis procesas leidžia mums įvertinti „Outbrain“skelbimų efektyvumą statistikos ir rinkos tyrimų tikslams ir leidžia mums optimizuoti reklamos veiksmus ateityje. Surinkti duomenys paverčiami anonimiškais, t. y. jie negali būti susieti su naudotojo asmenybe. Šie duomenys apdorojami remiantis telemedijos įstatymo 15 str. 3 punktu ir BDAR 6 str. 1 dalies f punktą, atitinkamai mūsų pagrįstiems interesams teikti nukreiptą reklamą ir analizuoti tokios reklamos poveikį ir efektyvumą.Atsižvelgiant į individualią situaciją, jūs turite teisę bet kuriuo metu paprieštarauti tokiam jūsų asmens duomenų apdorojimui remiantis BDAR 6 str. 1 dalies f punktu.Duomenų rinkimo tikslas ir apimtis bei tolesnis duomenų apdorojimas ir naudojimas „Outbrain“, taip pat jūsų teisės šioje srityje ir parinktys, kaip apsaugoti savo privatumą, nurodyti „Outbrain“ privatumo politikoje:https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy

(7) „LinkedIn Insight tag“

Savo svetainėje naudojame „Ireland Unlimited Company“ (Wilton Place, Dublinas 2, Airija) konversijos įrankį „LinkedIn Insight Tag“. Šis įrankis leidžia jūsų interesus atitinkančias reklamas rodyti kitose jūsų lankomose svetainėse. Šiam tikslui jūsų naršyklėje mes naudojame slapuką, kuris išlieka aktyvus 120 dienų. „LinkedIn“ tiekia mums anonimiškus duomenis apie skelbimo aktyvumą, o taip pat jūsų sąveiką su mūsų svetaine. Daugiau informacijos apie privatumą „LinkedIn“ rasite „LinkedIn“ privatumo politikoje:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Šie duomenys apdorojami remiantis BDAR 6 str. 1 dalies f punktu, siekiant mūsų teisėtų interesų tiekti pritaikytą reklamą ir analizuoti tokios reklamos poveikį ir efektyvumą.Atsižvelgiant į individualią situaciją, jūs turite teisę bet kuriuo metu paprieštarauti tokiam jūsų asmens duomenų apdorojimui remiantis BDAR 6 str. 1 dalies f punktu.

Papildomai, jūs galite neleisti „LinkedIn“ rinkti ir apdoroti su jūsų svetainės naudojimu susijusius duomenis, kuriuos sugeneruoja šis slapukas. Tam reikia įdiegti atsisakymo slapuką, kuris apsaugos nuo bet kokio jūsų duomenų rinkimo ateityje prisijungus prie šios svetainės. Norėdami tai padaryti, paspauskite šią nuorodą:Išjungti „LinkedIn Insight Tag“

(8) „Youtube“

Savo svetainėje naudojame „YouTube LLC.“ (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, JAV; „YouTube“) „YouTube“ vaizdo įrašų įterpimo funkciją. „YouTube“ yra bendrovė, susijusi su „Google Inc.“ (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV; „Google“). Ši funkcija rodo „YouTube“ patalpintus vaizdo įrašus svetainėje, „iFrame“. Naudojant šią funkciją, yra įjungtas „Išplėstinis privatumo režimas“. Tai reiškia, kad „YouTube“ nesaugo jokios informacijos apie svetainės lankytojus. Tik žiūrint vaizdo įrašą, informacija bus perduodama ir saugoma „YouTube“. Daugiau informacijos apie „YouTube“ ir „Google“ duomenų rinkimą ir naudojimą, jūsų teises ir privatumo apsaugos parinktis rasite „YouTube“ privatumo politikoje (https://www.youtube.com/t/privacy).

4. Kokios yra mano teisės?

Kalbant apie mus, jūs turite šias teises:

a. Teisė į informaciją.Vadovaujantis BDAR 15 str., turite teisę gauti informaciją apie bet kokių su jumis susijusių asmens duomenų saugojimą.

b. Teisė į jūsų asmens duomenų taisymąJei apdorojami neteisingi asmens duomenys, vadovaujantis BDAR 16 str. turite teisę ištaisyti duomenis.

c. Teisė ištrinti.Jei teisinės sąlygos vykdomos, vadovaudamiesi BDAR 17 str. galite pareikalauti mūsų, kad ištrintume saugomus jūsų asmens duomenis. Tai gali būti taikoma, kai, pavyzdžiui: (i) duomenys nebereikalingi tiems tikslams, kuriems jie buvo surinkti ar kitaip apdoroti; (ii) atšaukėte savo sutikimą ir nėra kito teisinio pagrindo tvarkyti jūsų asmens duomenis; (iii) prieštaraujate jūsų asmens duomenų tvarkymui ir nėra teisėtų duomenų tvarkymo priežasčių arba prieštaraujate duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais; (iv) duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; (v) ištrynimas yra būtinas, kad būtų įvykdyta teisinė prievolė pagal Europos Sąjungos teisę arba teisės aktus, kuriems taikomas duomenų valdytojas arba (vi) asmens duomenys buvo renkami pagal informacinės visuomenės paslaugas, vadovaujantis BDAR 8 str. 1 dalimi.

d. Teisė į duomenų tvarkymo apribojimą.Jūs galite reikalauti, kad jūsų duomenų apdorojimas būtų apribotas, jei (i) jūs pareiškiate, kad duomenys netikslūs, tam laikotarpiui, kuriuo mums reikia patikrinti duomenų tikslumą; (ii) duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir jūs atsisakote ištrinti duomenis ir prašote apriboti tvarkymą; (iii) mums nebereikia jūsų duomenų, tačiau jums reikia šių duomenų, kad galėtumėte įgyvendinti, naudotis ar ginti savo teises arba (iv) prieštaraujate savo duomenų tvarkymui, jei nesate tikri, kad mūsų teisėti pagrindai dėl duomenų tvarkymo yra svarbesni už jūsų teisėtus interesus.

e. Teisė pateikti nesutikimą dėl apdorojimo(1) Vadovaujantis BDAR 21 str. 1 dalimi, atsižvelgiant į jūsų individualią situaciją, jūs turite teisę paprieštarauti jūsų asmens duomenų apdorojimui, kurį mes vykdome remdamiesi savo teisėtais interesais vadovaujantis BDAR 6 str. 1 dalies f punktu. Jūsų prieštaravimo atveju, mes nutrauksime jūsų asmens duomenų apdorojimą, nebent mes galime įrodyti įtikinamus teisėtus pagrindus tvarkyti, kurie yra svarbesni už jūsų interesus, teises ir laisves, arba tvarkymas yra skirtas pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus. (2) Be to, vadovaujantis BDAR 21 str. 2 dalimi, jūs turite teisę bet kada, nemokamai pateikti prieštaravimą profiliavimui ar tiesioginei rinkodarai, kurią mes vykdome remdamiesi savo teisėtais interesais vadovaudamiesi BDAR 6 str. 1 dalies f punktu. Jums pateikus tokį prieštaravimą, nes nutrauksime jūsų asmens duomenų apdorojimą profiliavimo ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

f. Teisė į duomenų perkeliamumą.Vadovaujantis BDAR 20 str., jūs turite teisę reikalauti, kad jūsų pateikti asmens duomenys būtų skelbiami struktūrizuotu, įprastu ir kompiuteriu nuskaitomu formatu, jei duomenų apdorojimas yra (i) pagrįstas sutikimu ar sutartimi ir (ii) automatizuotomis procedūromis.

Jei ketinate pasinaudoti bet kuria iš šių teisių, mes patikrinsime, ar laikomasi atitinkamų teisinių reikalavimų. Tam mes taip pat apdorosime jūsų asmens tapatybei nustatyti reikalingus asmens duomenis. Jūs taip pat turite teisę skųstis dėl mūsų atliekamo jūsų asmens duomenų tvarkymo duomenų apsaugos priežiūros institucijai: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (Žemės duomenų apsaugos institucija), Šiaurės Reinas-Vestfalija, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Diuseldorfas, telefonas:+49 211-38424-0, faks.: +49 211/38424-10, el. paštaspoststelle@ldi.nrw.de.

5. Ar galiu atšaukti savo sutikimą?

Jūs turite teisę bet kuriuo metu, nemokamai ir be formalumų atšaukti savo sutikimą. Tuo tikslu kiekviename elektroniniame laiške rasite nuorodą „Atsisakyti“. Apie savo sutikimo atšaukimą galite pranešti be formalumų, paspaudę nuorodą, pateiktą kiekviename naujienlaiškio elektroniniame laiške, išsiųsdami el. paštuinfo@claas.comarba žinute, persiųsta aukščiau nurodytu kontaktiniu numeriu. Atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo, atlikto pagal sutikimą iki atšaukimo, teisėtumui.

6. Kas gauna prieigą prie mano duomenų?

CLAAS prieigą prie jūsų duomenų turi tik tie asmenys, kuriems šie duomenys yra reikalingi siekiant anksčiau nurodytų tikslų.

Jei jūs davėte savo sutikimą apdoroti jūsų duomenis tikslams, kurie nurodyti sutikimo deklaracijoje, mes persiųsime jūsų duomenis šalims, kurios nuodytos sutikimo deklaracijoje..Siekdami užtikrinti svetainės prieinamumą, mes taip pat jūsų duomenis galime perduoti trečiosioms šalims (pvz., analizavimo įrankių tiekėjams, IT paslaugų teikėjams, rinkodaros agentūroms, skambučių centro paslaugų teikėjams, klientų aptarnavimo, pašto, rinkodaros, svetainės aptarnavimo, atitikties vertinimo ir telekomunikacijų įmonėms). Duomenų apdorojimo sutartys su trečiosiomis šalimis įpareigoja jas užtikrinti jūsų duomenų saugumą ir konfidencialumą.

Be to, mes neteikiame jūsų duomenų trečiosioms šalims, nebent jūs davėte sutikimą tam, arba jei mes turime teisę arba privalome tai padaryti dėl teisinių reikalavimų ir (arba) teismo nutarimų ar valdžios institucijų nurodymų. Tiek, kiek mes privalome tai padaryti pagal įstatymus ar atitinkamos institucijos nurodymus, mes perduosime jūsų duomenis tiek, kiek tai reikalinga baudžiamojo persekiojimo tikslais, valstybės policijos institucijų vykdomoms visuomenės saugumo priemonėms arba vykdyti valstybės ir federalinių valdžios institucijų, atsakingų už konstitucijos apsaugą, federalinės žvalgybos tarnybos, karinės kontržvalgybos tarnybos arba federalinės kriminalinės policijos tarnybos įstatymines pareigas, siekiant užkirsti kelią tarptautiniam terorizmui arba užtikrinti intelektinės nuosavybės teisių apsaugą.

7. Ar mano duomenys bus perduoti už ES ar EEE ribų (trečiosios šalies perdavimas)?

Apdorodamas jūsų duomenis, CLAAS bendradarbiauja su rinkodaros paslaugų įmone (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Miunchenas) („Salesforce“). „Salesforce“ tiekia programinę įrangą ir teikia paslaugas CLAAS, susijusias su rinkodaros paslaugomis, įskaitant vartotojų elgsenos vertinimą ir statistikos generavimą bei analizę. Duomenų apdorojimo sutartimi užtikriname, kad „Salesforce“ apdoroja duomenis, kaip nurodyta sutartyje ir pagal mūsų nurodymus, ir kad jūsų duomenims taikoma tinkama techninė ir organizacinė apsauga. Kadangi „Salesforce“ mums apdorotus duomenis kai kada saugo serveriuose, esančiuose už ES ar EEE ribų, jūsų duomenys kartais gali būti perkelti į ne ES ar EEE šalis. Mes užtikriname, kad jūsų duomenys būtų perduodami į ES nepriklausančias šalis arba EEE, tik jei užtikrinama, kad tvarkymui bus taikomas apsaugos lygis, atitinkantis taikomus Europos duomenų apsaugos teisės aktus. Daugelyje šalių ES jau pripažino, kad duomenų apsaugos lygis atitinka Europos duomenų apsaugos standartus. Tokiais atvejais duomenis šioms šalims galima perduoti nereikalaujant atskirų valdžios institucijų leidimų. Be to, jei jūsų duomenys perduodami į trečiąją šalį, užtikriname, kad jie būtų apsaugoti pagal Europos duomenų apsaugos standartus atitinkančius susitarimus, sudarius susitarimus su „Salesforce“, remiantis ES standartinėmis sutarties sąlygomis arba kitomis leidimų reguliavimo sistemomis (pvz., sertifikavimas pagal ES ir JAV Privatumo skydą) pagal reikalavimus, nustatytus BDAR 44 ir sekančiuose str. Jei perduodame jūsų duomenis trečiosioms šalims, išskyrus pirmiau aprašytą taikymo sritį (pvz., siekiant analizuoti naudotojo elgseną), užtikriname, kad jūsų duomenys būtų perkelti į ne ES ar EEE šalis, tik jei bus garantuota, kad apdorojimui bus taikomas apsaugos lygis, atitinkantis taikomus Europos duomenų apsaugos teisės aktus. Daugelyje šalių ES jau pripažino, kad duomenų apsaugos lygis atitinka Europos duomenų apsaugos standartus. Tokiais atvejais duomenis šioms šalims galima perduoti nereikalaujant atskirų valdžios institucijų leidimų.

8. Kiek laiko bus saugomi mano duomenys?

Jei kontaktinę formą naudojate užklausti atgalinio skambučio arba užsakyti brošiūrą, arba susisiekiate su mumis naudodami svetainėje nurodytus kontaktus, arba mūsų svetainėje užsisakote naujienlaiškį, mes jūsų duomenis apdorojame tik jūsų užklausos apdorojimo ir atsakymo tikslams. Apdorojus jūsų užklausą, jūsų duomenys iš pradžių saugomi tolesnių užklausų ir kokybės užtikrinimo tikslais. Galite paprašyti, kad jūsų duomenys būtų ištrinti bet kuriuo metu; kitaip jie bus ištrinti, kai bus išnagrinėtas visas jūsų užklausimas. Tai nepažeidžia teisinių duomenų saugojimo reikalavimų.

Taip pat, mes apdorojame jūsų duomenis tiek, kiek tai reikalinga kitiems teisėtiems tikslams arba jei mes turime teisę tai daryti. Tokiais atvejais, apdorojimas yra ribojamas, t. y. ribojamas iki būtino minimumo ir negali būti taikomas jokiems kitiems tikslams. Tai, pavyzdžiui, taikoma duomenis, kurie turi būti saugomi dėl prekybos ar mokesčių teisės aktų reikalavimų (Mokesčių kodekso (AO)147 str. 1 dalis, Prekybos kodekso (HGB) 257 str. 1 dalis). Paprastai, tokie duomenys turi būti saugomi iki 10 metų.

9. Ar vyksta automatinis sprendimų priėmimas arba profiliavimas?

Visiškai automatizuoto profiliavimo ar sprendimų priėmimo nevykdome.

10. Ar privatumo informacija gali būti keičiama?

Tam, kad mūsų privatumo politika būtų atnaujinta, mes įsipareigojame pakeisti ją, kai būtina, ir tiek, kiek reikia. Žinoma, apie bet kokius pakeitimus informuosime ir jus. Mes tai padarysime el. paštu, jūsų mums pateiktu adresu, ir automatiniu pranešimu, kuris bus parodytas pirmą kartą prisijungus prie svetainės po šio privatumo politikos atnaujinimo. Bet kokiems pakeitimams, turintiems įtakos duomenų apdorojimui, kuris atliekamas remiantis sutikimu ar sutartimi, reikalingas jūsų sutikimas. Periodiškai peržiūrėkite privatumo informaciją, kad būtumėte gerai susipažinę su jos turiniu.

11. Nuorodos į kitas svetaines

Svetainėje gali būti pateiktos nuorodos į trečiųjų šalių tinklalapius ir turinį (pvz., atitinkamo CLAAS pardavimo atstovo), kuriems ši privatumo politika netaikoma. Išeinant iš svetainės, patariame atidžiai perskaityti svetainių, kurių nuorodos pateiktos ir kurios renka asmens duomenis, privatumo politiką. Pavyzdžiui, svetainėje pateikta nuoroda į „CLAAS Group“ gerbėjų puslapį „Facebook“ ir „YouTube“. Ši nuoroda socialinio tinklo operatoriui neperduoda jokių duomenų. Paspaudus atitinkamą nuorodą, „CLAAS Group“ gerbėjų puslapis „Facebook“ ir „YouTube“ bus atidarytas naujame lange. Jei naudojate šią paslaugą arba trečiosios šalies turinys rodomas jūsų naudai, dėl techninių priežasčių tarp jūsų ir atitinkamo paslaugų teikėjo keičiamasi ryšių duomenimis.

12. Šios privatumo politikos pakeitimai

Ši duomenų politika bus peržiūrėta atlikus svetainės pakeitimus arba tuo atveju, jei peržiūra reikalinga dėl kitų priežasčių.

Kontaktai

Laukeliai, pažymėti *, yra privalomi laukeliai.

Dėkojame už jūsų žinutę.

Mes susisieksime su jumis netrukus.

Jūsų CLASS komanda

Mes naudojame slapukus (savo ir trečiųjų šalių teikėjų, pvz., „Google Analytics“.), kad palengvintume mūsų tinklalapių naudojimą ir turinys labiau atitiktų jūsų interesus. Toliau naudojant mūsų tinklalapius aktyvuojami tik techniškai reikalingi slapukai. Sutikimas reiškia, kad visi slapukai (taip pat ir rinkodaros slapukai) bus aktyvuoti. Jūsų sutikimas yra savanoriškas ir gali būti atšauktas bet kuriuo metu ateityje.

Daugiau informacijos žr. mūsų privatumo politikoje.