• Dienas
 • Stundas
 • Minūtes
 • Sekundes

CLAAS revolucionē kombainu. Un sirdspuksti sāk sisties straujāk.Laiks ir pienācis: izzināt lauksaimniecības nākotni – un kļūt par daļu no revolūcijas.

Kā mēs CLAAS veicam jauninājumus? Vienkārši strādājot, lai ražas novākšanas tehnika būtu ne tikai labāka, ātrāka un efektīvāka, bet arī nedaudz atšķirīga.

– Padomes priekšsēdētāja Katrina Klāsa-Milheuzere

Revolūcija ir daudzsološa.

Kad dizainā par visu ir padomāts. Pat par skaudīgiem skatieniem.

Kad novākšanas laikā redzu visu pat neskatoties.

Kad es pāreju uz citu kultūru ātrāk nekā pārslēdzot radiostaciju.

Kad es strādāju tik ergonomiski, ka mans ortopēds kļūst greizsirdīgs.

Kad mana mašīna ir tik inovatīva, ka rāda man ceļu.

Kad skārienvadība ir tik inovatīva, ka spēj mani pārsteigt.

un vienmēr esiet lietas kursā.

Esiet informēts par mūsu ziņojumu pakalpojumu.

Juridiska informācija

Atbildīgais uzņēmums saskaņā ar Vācijas Telemēdiju likuma (TDG) 5. paragrāfu: CLAAS KGaA mbH Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel

Tālrunis:+49 (0)52 47-12 0

E-pasts:infoclaas@claas.com

CLAAS Kommanditgesellschaft auf Aktien mbH, reģistrēta Gīterslo pirmās instances tiesas Komercreģistrā ar Nr. HRB 3027

Galvenais partneris: Helmut Claas GmbH Handelsregister: Amtsgericht Gütersloh HRB Nr. 2980

Korporatīvā vadība: Thomas Böck* Dr. Jens Foerst* Hans Lampert* Hermann Lohbeck* Jan-Hendrik Mohr* Bernd Ludewig*

*Geschäftsführer der Helmut Claas GmbH

Padomes priekšsēdētāja: Cathrina Claas-Mühlhäuser

Akcionāru komitejas priekšsēdētājs: Helmut Claas

UST-ld. Nr.: DE 160 410 788

Tīmekļvietnes lexion.claas.com datu aizsardzības deklarācija (2019. gada aprīļa redakcijā)

Uzņēmuma CLAAS KGaA mbH (turpmāk – „CLAAS“) attieksme pret personas datu aizsardzību ir ļoti nopietna. CLAAS vēlas, lai Jūs zinātu, kad un kādi dati tiek vākti un kā CLAAS tos izmanto. Ar tehnisku un organizatorisku pasākumu palīdzību CLAAS nodrošina, ka gan pats uzņēmums CLAAS, gan ārpakalpojumu sniedzēji, kas darbojas tā uzdevumā, ievēro datu aizsardzības noteikumus.

Visas tīmekļa sistēmas, kuras uztur CLAAS, atbilst piemērojamām tiesību normām par personas datu aizsardzību un datu drošību. CLAAS veic pasākumus, lai aizsargātu personas datus no to pazušanas, izdzēšanas, viltojumiem, manipulācijām un nesankcionētas piekļuves. Tālāk ir dots CLAAS skaidrojums, kas notiek ar informāciju, kas tiek apkopota, kad jūs apmeklējat CLAAS KGaA mbH mājas lapu. Zemāk CLAAS informē Jūs par Jūsu personas datu vākšanu, apstrādi un izmantošanu. Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu; identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem (turpmāk – „Dati“).

Turpmāk ir aprakstīti pakalpojumi un saziņas kanāli, ar kuru starpniecību CLAAS tīmekļvietnes darbības ietvaros vāc, apstrādā un izmanto personas datus. Līdztekus tam Jūs tiekat informēti arī par datu apstrādes nolūkiem.

1. Kurš atbild par datu apstrādi?

Par šo tīmekļvietni atbild CLAAS KGaA mbH, Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel, tālrunis: +49 (0)5247/12-0, e-pasts: infoclaas@claas.com. Papildu informācija ir iekļauta sadaļā Impressum.

Kā sazināties ar datu aizsardzības speciālistu?

Ja vēlaties uzdot jautājumus vai sniegt paziņojumus saistībā ar datu aizsardzību, Jūs varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu, kura kontaktinformācija ir šāda:

CLAAS KGaA mbH
Datu aizsardzības inspektors
Mühlenwinkel 1
33428 Harsewinkel, Germany
E-pasts:datenschutz@claas.com
Tālrunis:+49 (0)5247/12-0

3. Kādus Jūsu datus mēs apstrādājam? Kā šie dati ir iegūti? Un kāds ir šo datu apstrādes juridiskais pamats?

Mēs iegūstam Jūsu datus, kad Jūs apmeklējat mūsu tīmekļvietni. Turklāt mūsu tīmekļvietnē tiek piedāvātas papildu funkcijas (piemēram, aizpildot saziņas veidlapu). Kad Jūs izmantojat šīs funkcijas, mūsu rīcībā nonāk turpmāk uzskaitītie Jūsu personas dati.

a. Dati, kurus Jūs mums sniedzat

Jūs mums sniedzat savus datus, kad Jūs sazināties ar mums, izmantojot mūsu kontaktinformāciju vai saziņas veidlapu (piemēram, atstājot mums ziņas ar lūgumu sazināties vai pasūtot kādu brošūru).

i. Kontaktinformācija

Saziņai ar Jums mēs varam izmantot arī mūsu tīmekļvietnē saglabāto kontaktinformāciju. Šādā gadījumā mēs apstrādājam tos personas datus, kurus Jūs mums atstājat saziņas izveides ietvaros. Šādi dati var būt:

 • Galvenie dati (nosaukums, uzvārds, vārds, adrese)

 • Kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs)

 • Jebkura cita informācija, ko jūs atklājat brīvprātīgi

Šo informāciju mēs izmantojam, lai apstrādātu Jūsu pieprasījumu vai izskatītu Jūsu sūdzību. Apstrādes pamatojumu veido mūsu leģitīmās intereses, kas saistītas ar Jūsu pieprasījuma apstrādi, kā arī sūdzību izskatīšanu un apstrādi. Noteiktos gadījumos mēs nododam Jūsu datus arī trešajām personām, piemēram, CLAAS tirdzniecības partneriem, kuru kompetencē ir Jūsu apkalpošana vai kurus Jūs esat izvēlējušies sadarbībai, vai CLAAS grupas koncerna uzņēmumiem, ja tas ir nepieciešams, lai apstrādātu un izpildītu Jūsu pieprasījumu.

ii. Saziņas veidlapa: lūgums, lai CLAAS tirdzniecības partneris ar Jums sazinās

Ar mūsu tīmekļvietnes starpniecību Jūs varat nosūtīt lūgumu ar Jums sazināties. Šajā nolūkā mēs pārsūtām Jūsu lūgumu uzņēmumam CLAAS Tirdzniecības uzņēmums, kurš apstrādā Jūsu datus, lai piesaistītu Jums Jūsu izraudzīto CLAAS tirdzniecības partneri (piemēram, no agrākajiem lietišķajiem kontaktiem) vai CLAAS tirdzniecības partneri, kurš apkalpo Jūsu atrašanās vietu. Mūsu mērķis ir nodot Jūsu lūgumu kompetentajai kontaktpersonai CLAAS realizācijas organizācijas ietvaros, lai nodrošinātu optimālu apkalpošanu un izpildītu Jūsu lūgumu par sazināšanos. Jūsu atrašanās vietu apkalpojošā tirdzniecības partnera informāciju Jūs varat atrast sadaļā Dealer Locator. Šajā nolūkā mēs apstrādājam šādus personas datus:

 • Galvenie dati (nosaukums, uzvārds, vārds, adrese)

 • Kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs)

 • Turklāt mēs saglabājam Jūsu IP adresi, kā arī pieprasījuma datumu un laiku

Saziņas veidlapā norādītos datus mēs izmantojam tikai un vienīgi nolūkam, kas saistīts ar atbildes sniegšanu uz Jūsu pieprasījumu vai paustajām vēlmēm. Papildus tam Jūs varat brīvprātīgi sniegt mums arī citu informāciju. Obligāti sniedzamā informācija ir apzīmēta ar zvaigznīti. Informācijas lauki, pie kuriem zvaigznītes nav, ir aizpildāmi brīvprātīgi. Adrese ir nepieciešama, lai identificētu kompetento CLAAS realizācijas uzņēmumu vai CLAAS tirdzniecības partneri, kurš veiks Jūsu pieprasījuma tālāko apstrādi.

Šāda datu vākšana un nosūtīšana CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH, kā arī kompetentajam vai Jūsu izraudzītajam CLAAS tirdzniecības partnerim balstās uz Jūsu piekrišanas. Juridisko pamatu veido VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma a) apakšpunktsJums ir tiesības jebkurā brīdī bez maksas un brīvi izvēlētā formā atsaukt savu piekrišanu. Par piekrišanas atsaukumu Jūs varat paziņot, piemēram, rakstot uz e-pasta adresi info@claas.com vai nosūtot ziņu uz kontaktinformācijā norādīto adresi. Piekrišanas atsaukums neskar tās datu apstrādes leģitimitāti, kas uz piekrišanas pamata ir veikta līdz tās atsaukšanai.Ja Jūsu lūgums ir saistīts ar sazināšanos līguma noslēgšanas nolūkā, Jūsu personas datu apstrādes juridisko pamatu noteiktos gadījumos var veidot arī VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma b) apakšpunkts.

iii. Saziņas veidlapa: brošūras pasūtīšana

Ja Jūs vēlaties izmantot saziņas veidlapu, lai pasūtītu kādu brošūru, mēs vācam Jūsu personas datus, kas nepieciešami brošūras nosūtīšanai. Šajā nolūkā mēs līdztekus brīvprātīgi sniegtajā ziņām un Jūsu paziņojuma saturam pieprasām šādu informāciju:

 • Galvenie dati (nosaukums*, uzvārds*, vārds*)

 • Kontaktinformācija (adrese*, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 • IP adrese, kā arī pieprasījuma datums un laiks

Obligāti sniedzamā informācija ir apzīmēta ar zvaigznīti. Informācijas lauki, pie kuriem zvaigznītes nav, ir aizpildāmi brīvprātīgi. No Jums saņemtos datus mēs izmantojam, lai piegādātu Jums pasūtīto brošūru. Šajā nolūkā mēs nododam Jūsu datus uzņēmumam CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH, lai izpildītu Jūsu pieprasījumu un nodrošinātu brošūras piegādi. Šīs datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma a) apakšpunkts.Jums ir tiesības jebkurā brīdī bez maksas un brīvi izvēlētā formā atsaukt savu piekrišanu. Par piekrišanas atsaukumu Jūs varat paziņot, piemēram, rakstot uz e-pasta adresiinfo@claas.comvai nosūtot ziņu uz kontaktinformācijā norādīto adresi. Piekrišanas atsaukums neskar tās datu apstrādes leģitimitāti, kas uz piekrišanas pamata ir veikta līdz tās atsaukšanai.

b. Jūsu dati, kurus mēs vācam

Saistībā ar mūsu tiešsaistes piedāvājumu – tāpat kā daudzās citās tīmekļvietnēs – tiek izmantoti sīkfaili. Sīkfaili ir nelielas teksta datnes, kas tiek saglabātas Jūsu datorā un ietver noteiktus iestatījumus un datus, kas tiek izmantoti datu apmaiņai ar mūsu tīmekļvietni ar Jūsu pārlūkprogrammas starpniecību. Sīkfails parasti satur domēna nosaukumu, no kura tas ir sūtīts, kā arī informāciju par sīkfaila vecumu un burtciparu identifikācijas kodu. Sīkfaili rada mums iespēju atpazīt Jūsu datoru un nekavējoties pielāgot varbūtējus iepriekšējos iestatījumus. Sīkfaili palīdz mums uzlabot mūsu tiešsaistes piedāvājumu, kā arī nodrošināt kvalitatīvāku un tieši Jums individuāli pielāgotāku servisu. Mūsu izmantotie sīkfaili ir tā dēvētie sesijas sīkfaili, kas pēc pārlūka sesijas pabeigšanas tiek automātiski izdzēsti. Atsevišķos gadījumos var tikt izmantoti arī ilgāk saglabājami sīkfaili, kas ļauj ņemt vērā Jūsu veiktos iestatījumus un izvēli arī nākamajā mūsu tīmekļvietnes apmeklējuma reizē. Vairums pārlūkprogrammu ir iestatītas tā, ka tās automātiski akceptē sīkfailus. Taču Jūs varat iestatīt savu pārlūkprogrammu tā, lai neatļautu sīkfailu saglabāšanu vai saņemtu paziņojumu, tiklīdz tiek nosūtīti sīkfaili.

Internet Explorer™:http://windows.microsoft.com/lv-LV/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari™:https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

Chrome™:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

Firefox™:https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Opera™ :http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Turklāt pastāv iespēja ar pārlūkprogrammas iestatījumu palīdzību manuāli izdzēst jau saglabātos sīkfailus. Taču, lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūs neatļausiet sīkfailu saglabāšanu vai izdzēsīsiet nepieciešamos sīkfailus, mūsu tiešsaistes piedāvājumu izmantošana noteiktās situācijās var būt ierobežota vai neiespējama.

i. Tīmekļvietnes izmantošana informatīvos nolūkos

Ja Jūs izmantojat mūsu tīmekļvietni tikai informatīvos nolūkos, tiek vākti šādi dati

 • anonīms sīkfails, kas neļauj identificēt Jūsu IP adresi

 • informācija par Jūsu izmantoto operētājsistēmu, tīmekļa pārlūkprogrammu un iestatīto ekrāna izšķirtspēju,

 • datums un laiks, kurā Jūs apmeklējat

 • mūsu tīmekļvietni, un

 • lapas, kuras Jūs mūsu tīmekļvietnē apmeklējat.

3. sadaļas b) punkta i) apakšpunktā minēto datu apstrādes nolūks ir nodrošināt mūsu tīmekļvietnes funkcionalitāti, veikt drošības analīzi un atvairīt hakeru uzbrukumus. Tie tiek automātiski vākti tīmekļvietnes atvēršanas un izmantošanas laikā un saglabāti tikai īslaicīgi. Servera žurnālfailu saglabāšana kopā ar pārējiem datiem nekad netiek veikta. CLAAS izmanto servera žurnālfailus statistiskas novērtējumiem, lai analizētu un novērstu tehniskas kļūmes, nepieļautu hakeru uzbrukumus un krāpšanas mēģinājumus, kā arī optimizētu tīmekļvietnes funkcijas.

Datu apstrādes nolūks ir saistīts ar mūsu leģitīmajām interesēm, kas vērstas uz tīmekļvietnes uzturēšanu un tās tehniskās drošības garantēšanu. Cita starpā tas jo īpaši ietver trešo personu uzbrukumu un tehnisku traucējumu identificēšanu un novēršanu. Juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunkts.

ii. Jūsu tīmekļvietnes apmeklējumu analīze

Mūsu tīmekļvietnē tiek izmantoti sīkfaili, lai maksimāli pielāgotu tīmekļvietni tās apmeklētāju vajadzībām, analizētu tās apmeklējumus un mūsu tirgvedības pasākumu efektivitāti, kā arī ar tīmekļvietnes starpniecību sniegtu Jums informāciju par mūsu un mūsu partneru piedāvājumiem. Vairākumam interneta pārlūkprogrammu ir uzstādīta automātiska sīkfailu pieņemšana. Taču jūs varat deaktivēt sīkfailu glabāšanu vai uzstādīt pārlūkprogrammai brīdināšanas funkciju par katra sīkfaila sūtīšanu.

Internet Explorer™:http://windows.microsoft.com/lv-LV/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari™:https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

Chrome™:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

Firefox™:https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Opera™ :http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Turklāt pastāv iespēja ar pārlūkprogrammas iestatījumu palīdzību manuāli izdzēst jau saglabātos sīkfailus. Taču, lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūs neatļausiet sīkfailu saglabāšanu vai izdzēsīsiet nepieciešamos sīkfailus, mūsu tiešsaistes piedāvājumu izmantošana noteiktās situācijās var būt ierobežota vai neiespējama. Lai analizētu jūsu lietošanas paradumus, izmantojam šādus tiešsaistes mārketinga rīkus:

(1) Google Analytics

Vispārīga informācija

Tīmekļvietne izmanto rīku Google Analytics – tīmekļa analītisko servisu, ko nodrošina uzņēmums Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV (turpmāk – „Google“). Google Analytics izmanto tā sauktos sīkfailus jeb teksta failus, kas tiek saglabāti Jūsu datorā un nodrošina iespēju analizēt Jūsu aktivitātes tīmekļvietnē. Google izmantos šo informāciju CLAAS uzdevumā, lai izvērtētu tīmekļvietnes izmantošanu, sastādītu pārskatus par tajā veiktajām aktivitātēm, kā arī sniegtu CLAAS citus ar tīmekļvietnes un tīmekļa izmantošanu saistītus pakalpojumus.

CLAAS lieto Google Analytics, lai varētu analizēt mūsu tīmekļvietnes izmantošanu un regulāri to uzlabot. Iegūtie statistikas dati ļauj padarīt mūsu piedāvājumus labākus un veidot tos tā, lai tie Jums kā lietotājam būtu interesantāki.

Google Analytics juridisko pamatu veido VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunkts apvienojumā ar Telemediju likuma (TMG) 15. panta 3. punktu. Mūsu leģitīmās intereses ir saistītas ar mūsu piedāvājuma uzlabošanu un tīmekļvietnes optimizāciju.

IP anonimizācija un datu pārsūtīšana

Ar sīkfailu palīdzību sagatavotā informācija par Jūsu aktivitātēm tīmekļvietnē parasti tiek pārsūtīta uz Google serveri, kas atrodas ASV, un saglabāta tajā. Šajā tīmekļvietnē CLAAS izmanto Google Analytics ar paplašinājumu „_anonymizeIp()“. Pateicoties tam, IP adreses tiek apstrādātas saīsinātā veidā. Tādējādi tiek izslēgta iespēja piesaistīt adreses konkrētām personām. Līdzko par Jums vāktie dati satur personalizētu piesaisti, tā uzreiz tiek novērsta, nekavējoties izdzēšot personas datus. IP anonimizācijas ietvaros Google Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomiskās zonas līguma valstu teritorijā vispirms saīsina Jūsu IP adresi. Tikai izņēmuma gadījumos Google nosūta uz serveri ASV pilnu IP adresi un saīsina to tur. Uzņēmuma Google galvenā mītne atrodas ASV, un tas ir sertificēts saskaņā ar ES un ASV Privātuma vairoga (Privacy Shield) līgumu.https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Lai apskatītu aktuālo sertifikātu, spiediet uz šādas saites:https://www.privacyshield.gov/list

Balstoties uz līguma, kas noslēgts starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Komisiju, tā ir atzinusi, ka privātuma vairoga ietvaros sertificētie uzņēmumi nodrošina pienācīgu datu aizsardzības līmeni. Izņēmuma gadījumos, kuros personas dati tiek nosūtīti uz ASV, šis līgums garantē pienācīga datu aizsardzības līmeņa nodrošināšanu.

Google Analytics atspējošana / iebildumi pret datu vākšanu

IP adrese, ko Jūsu pārlūkprogramma nosūta servisa Google Analytics darbības ietvaros, netiek sasaistīta ar citiem Google rīcībā esošajiem datiem. Jūs varat aizliegt sīkfailu saglabāšanu, veicot savā pārlūkprogrammā atbilstīgus iestatījumus; taču mēs vēlamies Jūs brīdināt, ka šādā gadījumā Jums var tikt ierobežotas iespējas pilnā apjomā izmantot visas šīs tīmekļvietnes funkcijas. Papildus Jūs varat arī atspējot ar sīkfailu starpniecību iegūto un ar Jūsu aktivitātēm šajā tīmekļvietnē saistīto datu (tostarp Jūsu IP adreses) vākšanu un nosūtīšanu Google, kā arī neļaut Google apstrādāt šos datus, lejupielādējot un instalējot pārlūka spraudni, kas ir pieejams, nospiežot uz šādas saites:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Vairāk informācijas par lietotāju datu apstrādi servisa Google Analytics ietvaros Jūs varat atrast Google datu aizsardzības deklarācijā:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

(2) Google Tag Manager

Google Tag Manager ir risinājums, kuru mēs varam izmantot tā saukto „tīmekļvietnes tagu” pārvaldīšanai ar saskarnes starpniecību (un tādējādi iekļaut mūsu tiešsaistes piedāvājumā, piemēram, Google Analytics, kā arī citus Google piedāvātos tirgvedības servisus). Pati sistēma Tag Manager (kas iekļauj un pārvalda tagus) neveic lietotāju personas datu apstrādi. Saistībā ar lietotāju personas datu apstrādi tiek norādīts uz šādu Google servisa Tag Manager informāciju (lietošanas vadlīnijām):https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

(3) Google remārketings: Google Inc. remārketinga jeb „līdzīgu mērķgrupu” funkcijas izmantošana

Savā tīmekļvietnē mēs izmantojam Google piedāvāto remārketinga jeb „līdzīgu mērķgrupu” – funkciju. Ar tās palīdzību mēs analizējam tīmekļvietnes apmeklētāju aktivitātes un intereses. Lai veiktu tīmekļvietnes izmantošanas analīzi, kas veido pamatu lietotāju interesēm pielāgotu reklāmas paziņojumu izveidei, Google izmanto sīkfailus. Ar sīkfailu starpniecību tiek vākta informācija par tīmekļvietnes apmeklējumiem, kā arī anonimizēti dati attiecībā uz tās izmantošanu. Tīmekļvietnes apmeklētāju personas dati netiek saglabāti. Kad Jūs vēlāk apmeklējat kādu citu tīklā Google Display Network iekļautu tīmekļvietni, Jums tiek parādīti reklāmas paziņojumi, kuru atlasē ar augstu varbūtības līmeni ir ņemtas vērā preces un jomas, par kurām esat interesējušies iepriekš. Tā ietvaros Jūsu dati noteiktos gadījumos var tikt pārsūtīti arī uz ASV. Šāda datu pārsūtīšana uz ASV notiek saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu par pienācīga datu aizsardzības līmeņa nodrošināšanu. Datu apstrādes juridisko pamatu veido Telemediju likuma (TMG) 15. panta 3. punkts vai attiecīgi – VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunkts, un tā balstās uz leģitīmām interesēm, kas saistītas ar mērķtiecīgas reklāmas piedāvāšanu tīmekļvietnes apmeklētājiem, parādot personalizētus un interesējošus reklāmas paziņojumus arī citu tīklā Google Display Network iekļautu tīmekļvietņu apmeklēšanas laikā. Jums ir tiesības, balstoties uz iemesliem, kas saistīti ar Jūsu īpašo situāciju, jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatojas uz VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunktu. Šajā nolūkā Jūs varat pastāvīgi atspējot Google sīkfailu izmantošanu, lejupielādējot un instalējot pārlūka spraudni, kas ir pieejams, nospiežot uz šādas saites:https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de

Jūs varat arī atspējot trešo pušu sīkfailu izmantošanu, atverot Tīmekļa reklāmas iniciatīvas (Network Advertising Initiative) atspējošanas lapu:https://www.networkadvertising.org/choices/un izpildot tur atrodamos tālākos norādījumus par atteikšanos. Sīkāku informāciju par Google remārketingu, kā arī ar to saistīto datu aizsardzības deklarāciju Jūs atradīsiet šeit:https://www.google.com/privacy/ads/

(4) Google AdWords: reklāmguvuma monitoringa funkcijas Conversion Tracking izmantošana

Savā tīmekļvietnē mēs izmantojam tiešsaistes reklāmas programmu Google AdWords un tās ietvaros piedāvāto reklāmguvuma monitoringa funkciju Conversion Tracking (apmeklētāju aktivitāšu izvērtēšanu). Conversion Tracking ir analītiskais serviss, ko nodrošina uzņēmums Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV (turpmāk – „Google“). Kad Jūs nospiežat uz kādas Google iekļautas reklāmas, Jūsu datorā tiek saglabāts Conversion Tracking sīkfails. Šiem sīkfailiem ir ierobežots derīguma termiņš, tie neietver nekādus personas datus un līdz ar to nav izmantojami personas identificēšanai. Ja Jūs apmeklējat atsevišķas mūsu tīmekļvietnes lapas un sīkfaila derīguma termiņš nav beidzies, Google un mēs varam konstatēt, ka Jūs esat noklikšķinājuši uz attiecīgās reklāmas un tā rezultātā nonākuši šajā lapā. Katram Google AdWords klientam ir savs sīkfails. Tādējādi tiek novērsta iespēja izsekot sīkfailiem ar AdWords klientu tīmekļvietņu starpniecību. Ar Conversion Tracking sīkfailu palīdzību iegūtā informācija tiek izmantota konversācijas statistikas apkopošanai. Tādējādi mēs varam uzzināt, cik daudz tīmekļvietnes lietotāju ir noklikšķinājuši uz mūsu reklāmas un pārsūtīti uz Conversion Tracking tagus saturošu lapu. Taču mēs nesaņemam informāciju, kas ļauj identificēt lietotāja personu. Datu apstrādes juridisko pamatu veido Telemediju likuma (TMG) 15. panta 3. punkts vai attiecīgi –[object Object]VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunkts, un tā balstās uz leģitīmām interesēm, kas saistītas ar mērķtiecīgas reklāmas piedāvāšanu un šīs reklāmas efektivitātes analīzi.Jums ir tiesības, balstoties uz iemesliem, kas saistīti ar Jūsu īpašo situāciju, jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatojas uz VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunktu.Jūs varat neatļaut sīkfailu saglabāšanu, izvēloties atbilstīgus tehniskos iestatījumus savā pārlūkprogrammā. Taču mēs vēlamies Jūs brīdināt, ka šādā gadījumā Jums var tikt ierobežotas iespējas pilnā apjomā izmantot visas šīs tīmekļvietnes funkcijas. Ja veiksiet šādus iestatījumus, Jūs netiksiet iekļauti Conversion Tracking statistikā. Turklāt Jūs varat atspējot personalizētas reklāmas piedāvāšanu Google reklāmas iestatījumos. Norādījumus par to, kā to veikt, Jūs atradīsiet šeit:https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de. Jūs varat arī atspējot trešo pušu sīkfailu izmantošanu, atverot Tīmekļa reklāmas iniciatīvas (Network Advertising Initiative) atspējošanas lapu:https://www.networkadvertising.org/choices/un izpildot tur atrodamos tālākos norādījumus par atteikšanos. Sīkāku informāciju, kā arī Google datu aizsardzības deklarāciju Jūs atradīsiet šeit:https://www.google.de/policies/privacy/.

(5) Facebook remārketings: Facebook veicinošās tirgvedības izmantošana

Savā tīmekļvietnē mēs izmantojam remārketinga jeb veicinošās tirgvedības funkciju Custom Audiences, ko piedāvā uzņēmums Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ASV (turpmāk – „Facebook”). Šī funkcija tiek izmantota, lai varētu piedāvāt tīmekļvietnes lietotājiem mērķtiecīgu, varbūtēji interesējošu reklāmu sociālajā tīklā Facebook. Šajā nolūkā tīmekļvietnē ir iekļauts remārketinga tags. Ar šī taga starpniecību tīmekļvietnes apmeklējuma laikā tiek izveidots tiešs savienojums ar Facebook serveriem. Tādējādi Facebook saņem informāciju par to, ka Jūs esat apmeklējuši mūsu tīmekļvietni no savas IP adreses. Tas ļauj Facebook piesaistīt mūsu tīmekļvietnes apmeklējumu Jūsu Facebook lietotāja kontam, ja tāds ir izveidots. Šādā veidā saņemto informāciju mēs varam izmantot, lai piedāvātu Jums reklāmu ar Facebook starpniecību. Arī šajā gadījumā juridisko pamatu veido mūsu leģitīmās intereses saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunktu. Mēs norādām, ka mēs nesaņemam nekādas ziņas par pārsūtīto datu saturu, kā arī to, kā tos izmanto Facebook. Taču sīkāku informāciju Jūs varat atrast Facebook datu aizsardzības deklarācijā, kas ir pieejama šeit:www.facebook.com/about/privacy/.

Jums ir tiesības, balstoties uz iemesliem, kas saistīti ar Jūsu īpašo situāciju, jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatojas uz VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunktu.Ja Jūs nevēlaties, lai tiktu veikta datu vākšana ar Facebook remārketinga tagu starpniecību, Jūs varat atspējot Facebook Custom Audience, nospiežot uz šādas saites:www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Sīkāku informāciju par to, kā Facebook vāc un izmanto datus, un to, kādas tiesības un sava privātuma aizsardzības iespējas Jums šajā sakarā ir, Jūs varat atrast Facebook datu aizsardzības deklarācijā, kas ir pieejama šeit:https://www.facebook.com/about/privacy/

(6) Outbrain Pixel

Savā tīmekļvietnē mēs konversācijas uzskaites nolūkos izmantojam apmeklējumu izsekošanas pikseļus un sīkfailus, ko piedāvā uzņēmums Outbrain Inc., 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011, ASV. Tādējādi tiek iegūta informācija par apmeklētāju aktivitātēm, nonākot CLAAS tīmekļvietnē pēc noklikšķināšanas uz Outbrain iekļautas reklāmas. Šī procesa mērķis ir izvērtēt Outbrain reklāmas efektivitāti ar statistiku un tirgus izpēti saistītos nolūkos, un tas var palīdzēt turpmāko reklāmas pasākumu optimizēšanā. Vāktie dati mūsu rīcībā nonāk anonimizētā veidā un līdz ar to nav izmantojami tīmekļvietnes lietotāju identificēšanai. Datu apstrādes juridisko pamatu veido Telemediju likuma (TMG) 15. panta 3. punkts vai attiecīgi – VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunkts, un tā balstās uz leģitīmām interesēm, kas saistītas ar mērķtiecīgas reklāmas piedāvāšanu un šīs reklāmas efektivitātes novērtēšanu.Jums ir tiesības, balstoties uz iemesliem, kas saistīti ar Jūsu īpašo situāciju, jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatojas uz VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunktu.Informāciju par datu vākšanas nolūku un apjomu, to turpmāko apstrādi un izmantošanu, ko veic uzņēmums Outbrain, kā arī to, kādas tiesības un sava privātuma aizsardzības iespējas Jums šajā sakarā ir, Jūs varat atrast Outbrain datu aizsardzības deklarācijā, kas ir pieejama šeit:https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy

(7) LinkedIn Insight tagi

Savā tīmekļvietnē mēs izmantojam LinkedIn Insight tagus – konversijas uzskaites rīku, ko piedāvā uzņēmums LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Īrija. Šis rīks nodrošina mums iespēju piedāvāt Jums citās tīmekļvietnēs Jūsu interesēm atbilstīgu reklāmu. Šajā nolūkā Jūsu pārlūkprogrammā tiek saglabāti sīkfaili, kuru derīguma termiņš ir 120 dienas. LinkedIn nodod mūsu rīcībā anonimizētus datus par reklāmas parādīšanas aktivitāti, kā arī informāciju par Jūsu mijiedarbību ar mūsu tīmekļvietni. Vairāk informācijas par LinkedIn nodrošināto datu aizsardzību Jūs varat atrast LinkedIn datu aizsardzības deklarācijā, kas ir pieejama šeit:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Datu apstrādes juridisko pamatu veido VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunkts, un tā balstās uz leģitīmām interesēm, kas saistītas ar mērķtiecīgas reklāmas piedāvāšanu un šīs reklāmas efektivitātes novērtēšanu.Jums ir tiesības, balstoties uz iemesliem, kas saistīti ar Jūsu īpašo situāciju, jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatojas uz VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunktu.

Turklāt Jūs varat neatļaut LinkedIn vākt un apstrādāt ar sīkfailu starpniecību saņemtos un ar Jūsu aktivitātēm tīmekļvietnē saistītos datus, izmantojot atteikšanās sīkfailu, kas turpmāk novērsīs Jūsu datu vākšanu šīs tīmekļvietnes apmeklēšanas laikā. Šajā nolūkā noklikšķiniet uz šādas saites:LinkedIn Insight tagu atspējošana

(8) Youtube

Savā tīmekļvietnē mēs izmantojam YouTube video iekļaušanas funkciju, ko piedāvā uzņēmums YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ASV (turpmāk – „YouTube“). YouTube ir ar Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV (turpmāk – „Google”) saistīts uzņēmums. Ar šīs funkcijas palīdzību, izmantojot iFrame tagus, tīmekļvietnē tiek parādīti video, kas saglabāti YouTube. Tā ietvaros ir aktivēta funkcija „Paplašināts datu aizsardzības režīms“. Pateicoties tam, YouTube nesaglabā informāciju par tīmekļvietnes apmeklētājiem. Tikai tad, kad Jūs atverat video, lai to noskatītos, informācija par to tiek nosūtīta YouTube un tur saglabāta. Sīkāku informāciju par to, kā YouTube un Google vāc un izmanto datus, un to, kādas tiesības un sava privātuma aizsardzības iespējas Jums šajā sakarā ir, Jūs varat atrast YouTube norādījumos par datu aizsardzību (https://www.youtube.com/t/privacy).

(9) Ziņapmaiņa izmantojot WhatsApp un Facebook Messenger

Nosūtot sākuma ziņojumu CLAAS KGaA mbH, Jūs piekrītat, ka saskaņā ar Datu aizsardzības
regulas (VDAR) 6. panta 1. punktu CLAAS KGaA mbH izmanto Jūsu personiskos datus (piemēram, vārdu un uzvārdu, tālruņa/mobilā tālruņa numuru, Messenger ID, profila attēlu, ziņas) tiešai saziņai un datu apstrādei, kas nepieciešama Messenger lietošanai. Lai izmantotu šo pakalpojumu, attiecīgajam pakalpojumu sniedzējam ir nepieciešams esošs ziņapmaiņas konts.
Messenger atbildīgais sniedzējs ir:

a) WhatsApp, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA, „WhatsApp“
ar konfidencialitātes politiku, kas pieejama vietnē https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

b) Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, „Facebook" ar konfidencialitātes politiku, kas pieejama vietnē www.facebook.com/about/privacy/

WhatsApp un Facebook saņem personu identificējošu informāciju (tostarp komunikācijai nepieciešamos metadatus), ko apstrādā arī ārpus ES esošos serveros (piemēram, ASV), kurās nevar garantēt adekvātu datu aizsardzības līmeni. WhatsApp Inc. un Facebook Inc. tomēr ir sertificēti saskaņā ar privātuma vairoga līgumu (US Privacy-Shield), kas garantē atbilstību Eiropas likumdošanai par konfidencialitāti.
Lai iegūtu plašāku informāciju, iepazīstieties ar WhatsApp un Facebook konfidencialitātes politiku. CLAAS KGaA mbH nav nedz nepieciešamo zināšanu, nedz ietekmes uz datu apstrādi, ko veic WhatsApp un Facebook.

Mēs izmantojam personisko informāciju, lai ar WhatsApp un Facebook Messenger nosūtītu informatīvus izdevumus ar informāciju par CLAAS, tā produktiem un pakalpojumiem. To veic CLAAS produktu izplatīšanas uzņēmums, kas ir atbildīgs par datu aizsardzību. Jūsu datus, kas nepieciešami informatīvā izdevuma abonēšanai, mēs sniegsim CLAAS produktu izplatīšanas uzņēmumam.

Savu piekrišana šai datu apstrādei Jūs varat katrā laikā atcelt, ievadot attiecīgajā ziņojumā "STOP". Lai izdzēstu visus par Jums saglabātos datus, kurus izmantoja mūsu pakalpojumu sniedzējs, nosūtiet Messenger ziņojumā tekstu "DZĒST VISUS DATUS". To nodrošinās CLAAS KGaA mbH tehnisko pakalpojumu sniedzējs MessengerPeople GmbH, kas atrodas Herzog-Heinrich-Str. 9, 80336 München. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet norādes par MessengerPeople personisko datu aizsardzību vietnē: https://www.messengerpeople.com/de/datenschutzerklaerung/.

4. Kādas tiesības Jums ir?

Attiecībā pret mums Jums ir šādas tiesības:

a. Tiesības saņemt informācijuSaskaņā ar VDAR 15. pantu Jums ir tiesības saņemt informāciju par saglabātajiem Jūsu personas datiem.

b. Tiesības labot savus personas datusJa apstrādājamie personas dati ir kļūdaini, Jums saskaņā ar VDAR 16. pantu ir tiesības pieprasīt savu datu labošanu.

c. Tiesības pieprasīt datu dzēšanuJa ir izpildīti tiesību aktos paredzētie nosacījumi, Jūs saskaņā ar VDAR 17. pantu varat pieprasīt, lai mēs izdzēšam Jūsu personas datus, kurus esam saglabājuši. Tas attiecas, piemēram, uz gadījumiem, kad (i) dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti; (ii) Jūs atsaucat savu piekrišanu, uz kuras pamata tika veikta Jūsu personas datu apstrāde, un šādai apstrādei nav cita likumīga pamata; (iii) Jūs iebilstat pret savu personas datu apstrādi un šai apstrādei nav nekāda svarīgāka leģitīma pamata, vai Jūs iebilstat pret datu apstrādi tiešās tirgvedības nolūkos; (iv) dati ir apstrādāti nelikumīgi; (v) personas dati ir jādzēš, lai nodrošinātu, ka tiek pildīts juridisks pienākums, kas noteikts Savienības vai citos tiesību aktos, kuri ir piemērojami datu pārzinim; vai (vi) personas dati ir savākti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu piedāvāšanu, kā minēts VDAR 8. panta 1. punktā.

d. Tiesības ierobežot datu apstrādiJūs varat pieprasīt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, ja (i) Jūs apstrīdat datu pareizību, taču šajā gadījumā ierobežošana attiecas uz laiku, kāds mums nepieciešams, lai pārbaudītu personas datu pareizību; (ii) apstrāde ir nelikumīga un Jūs iebilstat pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasāt datu izmantošanas ierobežošanu; (iii) mums Jūsu dati vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Jums, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības; vai (iv) Jūs iebilstat pret apstrādi, taču šajā gadījumā ierobežošana ir spēkā tik ilgi, kamēr nav pārbaudīts, vai mūsu leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Jūsu leģitīmajām interesēm.

e. Tiesības iebilst pret apstrādi(1) Saskaņā ar VDAR 21. panta 1. punktu Jums ir tiesības, balstoties uz iemesliem saistībā ar Jūsu īpašo situāciju, jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, ko mēs veicam, pamatojoties uz savām leģitīmajām interesēm, kā to paredz VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunkts. Ja Jūs esat cēluši iebildumus, mēs Jūsu personas datus vairs neapstrādājam, izņemot gadījumus, kad mēs pierādām, ka pastāv pārliecinoši leģitīmi apstrādes iemesli, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības. (2) Turklāt Jums saskaņā ar VDAR 21. panta 2. punktu ir tiesības jebkurā laikā bez maksas celt iebildumus pret savu personas datu apstrādi, kas saistīta ar profilēšanu un tiešo tirgvedību un ko mēs veicam, balstoties uz savām leģitīmajām interesēm, kā to paredz VDAR 6. panta 1. punkta 1. teikuma f) apakšpunkts. Ja Jūs pret to iebilstat, mēs Jūsu personas datu apstrādi tiešās tirgvedības vai profilēšanas nolūkos vairs neveicam.

f. Tiesības uz datu pārnesamībuSaskaņā ar VDAR 20. pantu Jums ir tiesības saņemt Jūsu sniegtos personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, ja datu apstrāde tiek veikta, (i) apstrāde pamatojas uz piekrišanu vai uz līgumu, un (ii) ar automatizētiem līdzekļiem.

Ja Jūs izmantojat šīs tiesības, mēs pārbaudām, vai ir izpildīti tiesību aktos paredzētie nosacījumi. Šajā nolūkā mēs veicam arī Jūsu personas identificēšanai nepieciešamos datus. Turklāt Jums ir tiesības iesniegt sūdzību par Jūsu personas datu apstrādi datu aizsardzības uzraudzības iestādei: Ziemeļreinas-Vestfālenes federālās zemes pilnvarotajai personai datu aizsardzības un informācijas brīvības jautājumos, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf, tālrunis:+49 211-38424-0, Fakss: +49 211/38424-10, E-pasts:poststelle@ldi.nrw.de.

5. Vai Jūs varat atsaukt savu piekrišanu?

Jums ir tiesības jebkurā brīdī bez maksas un brīvi izvēlētā formā atsaukt savu piekrišanu. Šim nolūkam paredzētā saite ir iekļauta katrā e-pasta sūtījumā. Atsaukšanu Jūs varat veikt, vienkārši noklikšķinot uz saites, kas iekļauta katrā e-pasta sūtījumā ar paziņojumu par jaunumiem, vai rakstot uz e-pastuinfo@claas.comvai nosūtot ziņu uz kontaktinformācijā norādīto adresi. Piekrišanas atsaukums neskar tās datu apstrādes leģitimitāti, kas uz piekrišanas pamata ir veikta līdz tās atsaukšanai.

6. Kas var piekļūt Jūsu datiem?

Uzņēmumā CLAAS Jūsu datiem var piekļūt tās struktūras un/vai personas, kurām piekļuve datiem ir nepieciešama augšminētajos nolūkos.

Ja mēs esam saņēmuši Jūsu piekrišanu Jūsu datu apstrādei piekrišanā norādītajos nolūkos, mēs nododam Jūsu datus trešajām personām, kas norādītas paziņojumā par piekrišanas sniegšanu..Nodrošinot Jums iespēju izmantot mūsu tīmekļvietni, mēs noteiktos gadījumos nododam Jūsu datus arī trešajām personām (piemēram, analītisko servisu piedāvātājiem, IT pakalpojumu sniedzējiem, tirgvedības aģentūrām, kā arī pakalpojumu sniedzējiem, kuri darbojas tādās jomās kā zvanu centru pakalpojumi, klientu pārvaldība, reklāmas izsūtīšana, tirgvedība, tīmekļvietnes pārvaldība, atbilstības uzraudzība un telekomunikācijas). Noslēdzot līgumus par datu apstrādi pēc pasūtījuma, mēs nodrošinām datu apstrādes atbilstību mūsu rīkojumiem, Jūsu datu drošību un konfidencialitāti.

Nekādām citām trešajām personām mēs Jūsu datus nenododam, izņemot gadījumus, kad mēs esam saņēmuši Jūsu piekrišanu šādai datu nodošanai vai mums ir tiesības vai pienākums nodot datus saskaņā ar tiesību aktu prasībām un/vai kompetento iestāžu vai tiesas rīkojumu. Ja mums saskaņā ar tiesību aktiem vai attiecīgās kompetentās struktūras rīkojumu ir šāds pienākums, mēs nododam Jūsu datus trešajām personām, ja un kādā apmērā tas ir nepieciešams nolūkiem, kas saistīti ar kriminālvajāšanu, federālo zemju policijas iestāžu īstenotiem apdraudējuma novēršanas pasākumiem, valsts vai federālo zemju konstitucionālās aizsardzības iestāžu likumīgo uzdevumu izpildei vai Federālā Izlūkošanas un pretizlūkošanas dienesta, Militārā izlūkdienesta vai Federālās Kriminālpolicijas pārvaldes uzdevumu izpildei, kas saistīta ar starptautiskā terorisma draudu novēršanu vai intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību.

7. Vai Jūsu dati tiek nosūtīti ārpus ES vai EEZ valstīm (uz trešajām valstīm)?

Datu apstrādes jomā CLAAS sadarbojas ar tirgvedības pakalpojumu uzņēmumu (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München) (turpmāk – „Salesforce“), kas nodrošina uzņēmumam CLAAS programmatūru un servisu saistībā ar tirgvedības pakalpojumiem, tostarp tīmekļvietnes lietotāju aktivitāšu izvērtēšanu, kā arī statistikas un analīzes izstrādi. Noslēdzot vienošanos par datu apstrādi pēc pasūtījuma, mēs esam nodrošinājuši, ka Salesforce apstrādā datus tikai un vienīgi mūsu uzdevumā un saskaņā ar mūsu rīkojumiem un Jūsu dati tiek pietiekami aizsargāti ar tehnisku un organizatorisku pasākumu palīdzību. Tā kā Salesforce noteiktos gadījumos glabā mūsu uzdevumā apstrādājamos datus serveros, kas atrodas ārpus ES vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstu teritorijas, Jūsu dati var tikt nosūtīti arī uz valstīm, kas nav ES vai EEZ valstis. Mēs nodrošinām, ka Jūsu dati tiek nosūtīti ārpus ES vai EEZ valstu teritorijas, tikai tad, ja tiek garantēts, ka datu apstrāde atbilst aizsardzības līmenim, ko pieprasa spēkā esošie Eiropas aizsardzības jomas tiesību akti. Dažās valstīs nodrošināto datu aizsardzības līmeni ES ir atzinusi par atbilstīgu Eiropas datu aizsardzības līmenim. Šādā gadījumā datu nosūtīšanai uz attiecīgajām valstīm nav nepieciešama atsevišķa kompetento iestāžu atļauja. Pārējos gadījumos mēs, noslēdzot ar Salesforce vienošanās, kas balstās uz ES standarta datu aizsardzības klauzulām vai cita atļaujas piešķiršanas regulējuma (piemēram, ES un ASV Privātuma vairoga (Privacy Shield) sertifikācijas), saskaņā ar VDAR 44. panta prasībām nodrošinām, ka Jūsu datu aizsardzības līmenis, nosūtot tos uz trešajām valstīm, atbilst Eiropas datu aizsardzības līmenim. Ja mēs papildus tam nododam datus trešajām personām (piemēram, Jūsu tīmekļvietnē veikto aktivitāšu izvērtēšanas nolūkā), mēs nodrošinām, ka Jūsu dati var tikt nosūtīti uz valstīm, kas nav ES vai EEZ valstis, tikai tad, ja tiek nodrošināts, ārpus ES vai EEZ valstu teritorijas, tikai tad, ja tiek garantēts, ka datu apstrāde atbilst aizsardzības līmenim, ko pieprasa spēkā esošie Eiropas aizsardzības jomas tiesību akti. Dažās valstīs nodrošināto datu aizsardzības līmeni ES ir atzinusi par atbilstīgu Eiropas datu aizsardzības līmenim. Šādā gadījumā datu nosūtīšanai uz attiecīgajām valstīm nav nepieciešama atsevišķa kompetento iestāžu atļauja.

8. Cik ilgi Jūsu dati tiek glabāti?

Ja Jūs aizpildāt saziņas veidlapu, lai vienotos par sazināšanos ar Jums, vai pasūtāt kādu brošūru, vēršaties pie mums, izmantojot tīmekļvietnē publicēto kontaktinformāciju, vai ar mūsu tīmekļvietnes starpniecību pasūtāt paziņojumus par jaunumiem, mēs apstrādājam Jūsu datus tikai un vienīgi nolūkos, kas saistīti ar Jūsu pieprasījuma apstrādi un izpildi. Kad esam pabeiguši attiecīgās lietas apstrādi, dati pagaidām tiek saglabāti varbūtēju jautājumu rašanās gadījumam un kvalitātes nodrošināšanas nolūkā. Jebkurā laikā var tikt pieprasīta datu izdzēšana, bet pārējos gadījumos dati tiek izdzēsti, kad ir pilnībā pabeigta attiecīgās lietas apstrāde. Tiesību aktos paredzētie datu glabāšanas pienākumi paliek spēkā.

Papildus tam mēs veicam Jūsu datu apstrādi, ja tā ir nepieciešama citos likumīgos nolūkos un mums ir likumīgas tiesības to veikt. Šādā gadījumā datu apstrāde tiek pakļauta ierobežojumiem, t.i., ierobežota līdz nepieciešamajam minimālajam apmēram un nedrīkst tikt veikta citos nolūkos. Tas attiecas, piemēram, uz datiem, kurus nepieciešams glabāt saskaņā ar komerctiesību un nodokļu tiesību aktiem (Nodokļu kodeksa (AO) 147. panta 1. punktu, Komerclikuma (HGB) 257. panta 1. punktu). Parasti šis termiņš ir 10 gadi.

9. Vai tiek veikta automatizēta lēmumu pieņemšana un profilēšana?

Pilnībā automatizēta lēmumu pieņemšana un profilēšana netiek veikta.

10. Vai informācija par datu aizsardzību var tikt mainīta?

Lai pastāvīgi nodrošinātu datu aizsardzības deklarācijas aktualitāti, mēs paturam tiesības veikt tajā grozījumus, ja un ciktāl tas ir nepieciešams. Par varbūtējiem grozījumiem mēs Jūs, protams, informēsim. Lai to veiktu, mēs ar elektroniskā pasta starpniecību nosūtīsim paziņojumu uz Jūsu norādīto e-pasta adresi, kā arī iekļausim automātisku norādījumu, kuru Jūs redzēsiet, kad pirmoreiz reģistrēsieties tīmekļvietnē pēc datu aizsardzības deklarācijas aktualizēšanas. Tādi grozījumi, kas skar datu apstrādi uz piekrišanas pamata vai datu apstrādi līgumu ietvaros, ir iespējami tikai tad, ja Jūs tiem piekrītat. Lūdzu, regulāri iepazīstieties ar datu aizsardzības informācijas saturu.

11. Saites uz citām interneta vietnēm

Tīmekļvietnē var būt iekļautas saites uz trešo personu (piemēram, attiecīgo CLAAS realizācijas uzņēmumu) lapām un vietnēm, uz kurām šī datu aizsardzības deklarācija neattiecas. Tādēļ ir ieteicams, izejot no mūsu tīmekļvietnes, rūpīgi izlasīt to vietņu datu aizsardzības informāciju, uz kurām ved attiecīgās saites, ja šādas vietnes vāc personas datus. Piemēram, tīmekļvietnē ir iekļauta saite uz CLAAS grupas uzņēmumu atbalstītāju lapām Facebook un YouTube. Izmantojot šo saiti, nekādi dati sociālā tīkla operatoram netiek nosūtīti. Kad tiek aktivēta attiecīgā saite, CLAAS grupas uzņēmumu atbalstītāju lapas Facebook un YouTube atveras jaunā logā. Kad Jūs izmantojat šādu servisu vai Jums tiek parādīts trešo personu vietņu saturs, tehnisku iemeslu dēļ notiek komunikācijas datu apmaiņa starp Jums un attiecīgā satura piedāvātāju.

12. Datu aizsardzības informācijas izmaiņas

Mēs pārstrādājam šo datu aizsardzības informāciju, ja tiek veiktas izmaiņas tīmekļvietnē vai pastāv citi iemesli, kas rada šādu nepieciešamību.

Kontaktinformācija

Ar * apzīmētie lauki ir jāaizpilda obligāti.

Liels paldies par Jūsu ziņu!

Mēs pēc iespējas drīz ar Jums sazināsimies.

Jūsu CLAAS Team

Lai vienkāršotu mūsu tīmekļa lapu izmantošanu un piedāvātu saturu, kas pielāgots jūsu interesēm, mēs izmantojam sīkfailus (mūsu un citu pakalpojumu sniedzēju sīkfailus, piemēram, Google Analytics). Vienkārši turpinot lietot mūsu tīmekļa lapas, tiek iestatīti tikai tehniski nepieciešamie sīkfaili; piekrišana nozīmē, ka tiks iekļauti visi sīkfaili (arī mārketinga sīkfaili). Jūsu piekrišana ir brīvprātīga, un jūs to varat jebkurā laikā atsaukt attiecībā uz nākotni.

Plašāku informāciju skatiet mūsu paziņojumā par datu aizsardzību.