CLAAS rewolucjonizuje kombajn zbożowy. Jesteś na to gotowy?

1 sierpnia rozpocznie się nowy wymiar zbiorów. Przyszłość rolnictwa nadchodzi.

Stopka redakcyjna

Spółka odpowiedzialna w rozumieniu § 5 ustawy o telemediach (niem. TMG): CLAAS KGaA mbH Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel

Centrala telefoniczna:+49 (0)52 47-12 0

E-mail:infoclaas@claas.com

CLAAS Spółka komandytowo-akcyjna Sp. z o.o., Rejestr Handlowy Sądu Rejonowego Gütersloh HRB Nr. 3027

Komplementariusz: Helmut Claas GmbH, Rejestr Handlowy Sądu Rejonowego Gütersloh: HRB Nr. 2980

Zarząd koncernu: Thomas Böck*, Dr. Jens Foerst*, Hans Lampert*, Hermann Lohbeck*, Jan-Hendrik Mohr*, Bernd Ludewig*

* Prezes Zarządu spółki Helmut Claas GmbH

Przewodnicząca Rady Nadzorczej: Cathrina Claas-Mühlhäuser

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników: Helmut Claas

Nr VAT UE: DE 160 410 788

Oświadczenie o ochronie danych osobowych dla strony internetowej lexion.claas.com (stan na: kwiecień 2019)

Firma CLAAS KGaA mbH (dalej „CLAAS”) bardzo poważnie podchodzi do kwestii ochrony danych osobowych. CLAAS chce, abyście wiedzieli Państwo, kiedy i jakie dane CLAAS gromadzi oraz w jaki sposób je wykorzystuje. Pod względem technicznym i organizacyjnym CLAAS gwarantuje przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych – zarówno przez samą firmę CLAAS, jak i przez jej zewnętrznych usługodawców.

Wszystkie działania internetowe CLAAS są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa danych. Firma CLAAS podejmuje środki ostrożności w celu ochrony danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, sfałszowaniem, manipulacją i nieuprawnionym dostępem. Poniżej CLAAS informuje Państwa o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu Państwa danych osobowych. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub do co najmniej jednej cechy charakterystycznej, która stanowi wyraz fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychologicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej (zwane dalej „danymi”).

Poniżej opisane zostały usługi i kanały komunikacji, za pomocą których CLAAS gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe w związku z administracją niniejszej strony internetowej. Jednocześnie poinformujemy Państwa o celach przetwarzania danych.

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych?

Podmiotem odpowiedzialnym dla niniejszej strony internetowej jest CLAAS KGaA mbH, Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel, telefon: +49 (0)5247/12-0, e-mail: infoclaas@claas.com. Więcej informacji znajdą Państwo w stopce redakcyjnej.

Jak mogę się skontaktować z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych Osobowych?

W przypadku uwag lub pytań Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych jest dostępny pod adresem:

CLAAS KGaA mbH
Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych
Mühlenwinkel 1
33428 Harsewinkel
E-mail:datenschutz@claas.com
Telefon:+49 (0)5247/12-0

3. Jakie Państwa dane przetwarzamy? Skąd pochodzą te dane? Jaka jest podstawa prawna ich przetwarzania?

Zbieramy Państwa dane, kiedy odwiedzacie Państwo naszą stronę internetową. Ponadto nasza strona internetowa oferuje dodatkowe funkcje (np. przy korzystaniu z formularza kontaktowego, przy zamawianiu newslettera). Jeśli skorzystacie Państwo z tych funkcji, zbieramy następujące dane osobowe.

a. Dane, które nam Państwo przekażecie

Jeżeli kontaktujecie się Państwo z nami, używając naszych danych kontaktowych na stronie internetowej lub formularza kontaktowego (np. zostawicie nam Państwo prośbę o oddzwonienie lub zamówicie broszurę) lub zamówicie nasz newsletter, przekazujecie nam Państwo dane.

i. Kontakt

Możecie Państwo również skontaktować się z nami, korzystając z naszych danych kontaktowych podanych na stronie internetowej. W takim przypadku przetwarzamy dane osobowe, które przekazaliście Państwo w ramach kontaktu z nami. Mogą to być:

 • Dane podstawowe (zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko, adres)

 • Dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu)

 • Pozostałe dobrowolnie podane informacje

Wykorzystujemy te informacje w celu rozpatrzenia Państwa wniosku lub wyjaśnienia skargi. Opiera się to na naszym uzasadnionym interesie w rozpatrywaniu zgłaszanych nam spraw oraz w rozpatrywaniu i wyjaśnianiu skarg. W razie potrzeby przekazujemy Państwa dane również osobom trzecim, np. właściwemu lub wybranemu przez Państwa partnerowi handlowemu CLAAS lub spółkom grupy CLAAS, o ile jest to konieczne do realizacji Państwa wniosku.

ii. Formularz kontaktowy: zamówienie rozmowy z partnerem handlowym CLAAS

Za pośrednictwem naszej strony internetowej możecie umówić się Państwo na rozmowę telefoniczną. W tym celu przekażemy Państwa prośbę o oddzwonienie do właściwej spółki handlowej CLAAS, która przetworzy Państwa dane, aby przydzielić je wybranemu przez Państwa (np. na podstawie wcześniejszego kontaktu handlowego) lub właściwemu terytorialnie partnerowi handlowemu CLAAS. Celem jest przekazanie Państwa prośby o oddzwonienie do odpowiedniej osoby kontaktowej w organizacji handlowej CLAAS, aby zagwarantować optymalną obsługę i spełnienie Państwa prośby. Właściwego terytorialnie partnera handlowego CLAAS znajdziecie Państwo w lokalizatorze dealerów. W tym celu przetwarzamy następujące dane:

 • Dane podstawowe (zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko, adres)

 • Dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu)

 • Dodatkowo zapisujemy adres IP oraz datę i godzinę zapytania

Dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzamy wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie lub prośbę. Ponadto możecie Państwo przekazać nam dobrowolnie kolejne informacje. Dane obowiązkowe są oznaczone gwiazdką. Pola nie posiadające gwiazdki są dobrowolne. Adres jest konieczny w celu identyfikacji właściwej spółki handlowej i partnera handlowego CLAAS, którzy zajmą się Państwa prośbą.

Takie gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez spółkę handlową CLAAS oraz wybranego przez Państwa lub właściwego partnera handlowego CLAAS opera się na Państwa zgodzie. Podstawa prawna: art. 6. Ust. 1 S. 1 lit. a DSGVO.Macie Państwo prawo do bezpłatnego i nieformalnego cofnięcia Państwa zgody w dowolnym momencie. Zgodę możecie Państwo cofnąć wysyłając e-mail na adres: info@claas.com lub wysyłając wiadomość na podane wyżej dane kontaktowe. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.O ile Państwa prośba o oddzwonienie ma na celu inicjalizację umowy, przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w takim przypadku także na podstawie art. 6 ust. 1 s. 1 lit. b DSGVO

iii. Formularz kontaktowy: zamówienie broszury

W przypadku chęci zamówienia broszury za pomocą formularza kontaktowego, musimy zgromadzić dane osobowe w celu przesłania broszury. Oprócz dobrowolnie przekazywanych danych i treści wiadomości, potrzebujemy następujących informacji:

 • Dane podstawowe (zwrot grzecznościowy*, imię*, nazwisko*)

 • Dane kontaktowe (adres*, numer telefonu, adres e-mail)

 • Adres IP oraz datę i godzinę zapytania

Pola obowiązkowe zostały oznaczone gwiazdką. Pola bez gwiazdki są dobrowolne. Przekazane dane zostaną przetworzone w celu doręczenia Państwu broszury. W tym celu przekażemy Państwa dane właściwej spółce handlowej CLAAS, aby móc rozpatrzyć Państwa prośbę i przesłać Państwu broszurę. Podstawą prawną dla tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 s. 1 lit a DSGVO.Macie Państwo prawo do bezpłatnego i nieformalnego cofnięcia Państwa zgody w dowolnym momencie. Zgodę możecie Państwo cofnąć wysyłając e-mail na adres:info@claas.comlub wysyłając wiadomość na podane wyżej dane kontaktowe. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

iv. Subskrypcja newslettera

Za pośrednictwem linku na naszej stronie internetowej macie Państwo także możliwość zamówienia newslettera. W tym celu gromadzimy dane osobowe, które podajecie Państwo w formularzu subskrypcji, w szczególności adres e-mail. Wysyłki newslettera dokonuje właściwa spółka handlowa CLAAS, stanowiąca podmiot odpowiedzialny zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Państwa dane niezbędne do zamówienia newslettera przekazujemy do właściwej spółki handlowej. Przekazanie danych jak i wysyłka newslettera odbywają się za Państwa zgodą. Więcej informacji znajdziecie Państwo w oświadczeniu o ochronie danych osobowych dla wysyłki newslettera danej spółki handlowej CLAAS.

b. Dane, które gromadzimy

Podobnie jak w przypadku wielu stron internetowych, w naszej serwisie online wykorzystywane są pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, zapisywane na komputerze użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej użytkownika, które przechowują określone ustawienia i dane w celu wymiany z naszym serwisem online. Plik cookie zawiera zazwyczaj nazwę domeny, z której wysłano plik, informacje o dacie utworzenia pliku cookie oraz identyfikator alfanumeryczny. Pliki cookie pozwalają nam rozpoznać komputer danego użytkownika i natychmiast zastosować ewentualne, zapisane preferencje. Pliki cookie pomagają nam udoskonalać nasze usługi online i oferować użytkownikom lepsze i bardziej spersonalizowane usługi. Stosowane przez nas pliki cookie to tzw. pliki sesyjne, które są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. Czasami możemy również używać plików cookie o dłuższym okresie przechowywania tak, aby domyślne ustawienia i preferencje użytkownika mogły być brane pod uwagę przy następnej wizycie w naszym serwisie internetowym. Większość przeglądarek jest ustawiona w taki sposób, że automatycznie akceptują one pliki cookie. Można jednak wyłączyć zapisywanie plików cookie lub ustawić przeglądarkę tak, aby natychmiast informowała o wysłaniu plików cookie.

Internet Explorer™:http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari™:https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

Chrome™:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&hlrm=en&answer=95647

Firefox™:https://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek

Opera™ :http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Możliwe jest również ręczne usunięcie plików cookie, które zostały już zapisane w ustawieniach przeglądarki. Należy pamiętać, że korzystanie z naszego serwisu online może być możliwe tylko w ograniczonym zakresie lub w ogóle niemożliwe, jeśli użytkownik odmówi przechowywania plików cookie na komputerze lub usunie niezbędne pliki cookie.

i. Informacyjne użytkowanie strony internetowej

W przypadku informacyjnego użytkowania naszej strony internetowej zbieramy następujące dane:

 • Anonimowy identyfikator cookie, który nie umożliwia żadnego odniesienia do Państwa adresu IP,

 • używane przez Państwa: system operacyjny, przeglądarkę internetową i ustawioną rozdzielczość ekranu,

 • datę i godzinę odwiedzin,

 • strony, które Państwo u nas odwiedziliście

 • i stronę, z której nas Państwo odwiedziliście.

Przetwarzanie danych podanych w punkcie 3.b.i. następuje w celu realizacji funkcjonalności naszej strony internetowej, przeprowadzenia analiz bezpieczeństwa i zabezpieczenia przez atakami. Przy otwarciu oraz podczas użytkowania strony internetowej, dane zostaną automatycznie zebrane i na krótko zapisane. Zapisywanie plików server.log wraz z innymi danymi zasadniczo nie ma miejsca. CLAAS stosuje pliki server.log do celów statystycznych, aby analizować i usuwać zakłócenia techniczne, zapobiegać atakom i próbom nadużyć oraz optymalizować funkcjonalność strony internetowej.

Celem przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes udostępnienia strony internetowej i zagwarantowania jej technicznego bezpieczeństwa. Szczególnie służy ono wyjaśnieniu nadużyć osób trzecich, identyfikacji i wyjaśnianiu usterek technicznych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f DSGVO.

ii. Analiza Państwa zachowań na stronie internetowej.

Nasza strona internetowa stosuje cookies, aby jak najlepiej dostosować ją do potrzeb użytkowników, analizować wejścia i nasze instrumenty marketingowe, jak również udostępniać Państwu informacje o naszych ofertach i ofertach naszych partnerów handlowych. Dane te przekazujemy naszym partnerom do celów analiz i reklamy w mediach. Większość przeglądarek jest ustawiona w taki sposób, że automatycznie akceptują one pliki cookie. Można jednak wyłączyć zapisywanie plików cookie lub ustawić przeglądarkę tak, aby natychmiast informowała o wysłaniu plików cookie.

Internet Explorer™:http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari™:https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

Chrome™:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&hlrm=en&answer=95647

Firefox™:https://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek

Opera™ :http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Możliwe jest również ręczne usunięcie plików cookie, które zostały już zapisane w ustawieniach przeglądarki. Należy pamiętać, że korzystanie z naszego serwisu online może być możliwe tylko w ograniczonym zakresie lub w ogóle niemożliwe, jeśli użytkownik odmówi przechowywania plików cookie na komputerze lub usunie niezbędne pliki cookie. Do analizy zachowań użytkowników używamy następujących narzędzi marketingu online:

(1) Google Analytics

Informacje ogólne

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics używa plików cookie, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie przeanalizować sposób, w jaki korzystają z niej użytkownicy. Na zlecenie CLAAS firma Google będzie korzystała z tych informacji w celu analizy korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów z aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług na rzecz CLAAS związanych z korzystaniem ze strony internetowej i internetu.

CLAAS używa Google Analytics do analizy użytkowania i ciągłego udoskonalania naszej strony internetowej. Uzyskane statystyki pomagają lepiej i w bardziej interesujący sposób przedstawić oferowane treści.

Podstawa prawna korzystania z Google Analytics: art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f DS-GVO i § 15 ust. 3 TMG. Nasz interes polega na optymalizacji strony internetowej i lepszym przedstawieniu oferowanych treści.

Anonimizacja IP i transfer danych

Informacje o korzystaniu z niniejszej strony internetowej uzyskane z cookies zostaną przeniesione na serwer Google w USA i tam zapisane. Na niniejszej stronie CLAAS stosuje Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()“. Adresy IP podlegają dzięki temu skróceniu przy przetwarzaniu, co wyłącza możliwość przypisania ich konkretnej osobie. Jeśli zbieranym danym zostanie przypisane odniesienie do konkretnej osoby, zostanie ono natychmiast wyłączone a dane osobowe niezwłocznie usunięte. W ramach anonimizacji IP, w krajach członkowskich Unii Europejskiej i w pozostałych krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Google natychmiast skróci Państwa adres IP. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany do serwera Google w USA i tam ulegnie skróceniu. Google ma swą siedzibę w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shieldhttps://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Aktualny certyfikat dostępny jest pod poniższym linkiem:https://www.privacyshield.gov/list

Na podstawie tego porozumienia pomiędzy USA i Komisją Europejską, dla przedsiębiorstwa podanego w certyfikacie Privacy Shield, Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, porozumienie to zabezpiecza odpowiedni poziom ochrony danych.

Wyłączenie Google Analytics / odmowa zbierania danych

Państwa adres IP przekazany w ramach Google Analytics przez przeglądarkę nie podlega łączeniu z innymi danymi Google. Możecie Państwo wyłączyć zapisywanie plików cookies przez odpowiednie ustawienia w przeglądarce; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku możecie Państwo nie być w stanie skorzystać ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej w pełnym zakresie. Możecie też Państwo zapobiec zbieraniu i przetwarzaniu przez Google danych utworzonych przez pliki cookies i odnoszących się do korzystania z niniejszej strony internetowej (włącznie z Państwa adresem IP), instalując odpowiedni dodatek do przeglądarki dostępny pod poniższym linkiem.http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników przez Google Analytics znajdziecie Państwo w polityce prywatności Google:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

(2) Google Tag Manager

Google Tag Manager to rozwiązanie pozwalające na administrowanie tagami dodawanymi do witryny (i tym samym wdrożenie np. Google Analytics oraz innych narzędzi marketingowych Google na naszej stronie). Menedżer tagów (który implementuje tagi) sam w sobie nie przetwarza danych osobowych użytkownika. W zakresie przetwarzania danych osobowych użytkownik zostaje odesłany do następujących informacji (warunki użytkowania) Google Tag Manager:https://www.google.com/intl/pl/tagmanager/use-policy.html

(3) Remarketing Google: Stosowanie funkcji remarketingu lub podobnych odbiorców Google, Inc.

Na niniejszej stronie internetowej stosujemy funkcje remarketingu i podobnych odbiorców Google. Tym samym analizujemy zachowania osób i ich zainteresowania. Do przeprowadzenia analizy użytkowania strony, która jest podstawą tworzenia reklam opartych na zainteresowaniach, Google używa plików cookies. Pliki cookies gromadzą dane o odwiedzinach na stronie oraz anonimowe dane o korzystaniu z witryny. Zapisywanie danych osobowych osób odwiedzających stronę nie ma miejsca. Jeśli później odwiedzą Państwo inną stronę internetową w Google Display-Netzwerk, wyświetlona zostanie Państwu reklama, zawierająca, z wysokim prawdopodobieństwem, produkty i informacje, które wyświetliliście wcześniej. Państwa dane zostaną tym samym w konkretnych przypadkach przekazane do USA. Dla transferu danych do USA obowiązuje decyzja adekwatności Komisji Europejskiej. Przetwarzanie następuje na podstawie § 15 ust. 3 TMG lub. art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f DSGVO w uzasadnionym interesie celowego kierowania reklamy do użytkowników stron internetowych poprzez wyświetlanie użytkownikom strony internetowej oferenta reklam spersonalizowanych i zgodnych z jego zainteresowaniami podczas ich odwiedzin na innych stronach Google Display-Netzwerk. Macie Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f DSGVO, z powodów związanych z Państwa szczególną sytuacją. W tym celu możecie Państwo na stałe wyłączyć stosowanie cookies przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem:https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=pl

Zamiennie możecie Państwo wyłączyć stosowanie cookies przez innych oferentów, odwiedzając stronę Network Advertising Initiative pod adresem:https://www.networkadvertising.org/choices/i stosując się do zawartych tam informacji na temat opt-out. Więcej informacji o remarketingu Google i odnośnej polityce prywatności znajdziecie Państwo pod adresem:https://www.google.com/privacy/ads/

(4) Google Adwords: Stosowanie Google Adwords Conversion-Tracking

Na niniejszej stronie internetowej instrument reklamy online „Google AdWords“ i w jego ramach Conversion-Tracking (śledzenie konwersji). Google Conversion Tracking jest narzędziem analitycznym Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Klikając na reklamę opublikowaną w Google, na Państwa komputerze zostanie zachowany plik cookie dla śledzenia konwersji. Te pliki cookies mają ograniczoną ważność, nie zawierają danych osobowych i tym samym nie służą identyfikacji. Jeśli odwiedzą Państwo określone strony naszej witryny i ten plik cookie nie stracił jeszcze ważności, Google i my możemy rozpoznać, że kliknęliście Państwo na reklamę i zostaliście przekierowani na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Tym samym nie ma możliwości śledzenia cookies klientów Google AdWords między witrynami. Informacje zbierane za pośrednictwem plików cookies śledzenia konwersji służą tworzeniu statystyk konwersji. Dzięki temu poznajemy ogólną liczbę użytkowników, którzy kliknęli naszą reklamę i zostali przekierowani do witryny zaopatrzonej w tag śledzenia konwersji. Nie posiadamy jednak informacji, które mogłyby zidentyfikować użytkowników. Przetwarzanie następuje na podstawie § 15 ust. 3 TMG lub[object Object]art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f DSGVO w uzasadnionym interesie celowego kierowania reklamy do użytkowników i analizy oddziaływania i efektywności tej reklamy.Macie Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f DSGVO, z powodów związanych z Państwa szczególną sytuacją.Dodatkowo możecie Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookies przez odpowiednie ustawienia w przeglądarce; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku możecie Państwo nie być w stanie skorzystać ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej w pełnym zakresie. Nie zostaniecie Państwo uwzględnieni w statystykach. Ponadto możecie Państwo w ustawieniach reklamy w Google zablokować wybrane reklamy. Odpowiednią instrukcję znajdziecie Państwo pod adresem:https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=plPonadto możecie Państwo wyłączyć stosowanie cookies przez innych oferentów, odwiedzając stronę Network Advertising Initiative pod adresemhttps://www.networkadvertising.org/choices/i stosując się do zawartych tam informacji na temat opt-out. Więcej informacji oraz odnośną politykę prywatności Google znajdziecie Państwo pod adresem:https://www.google.de/policies/privacy/.

(5) Remarketing Facebook: Stosowanie remarketingu Facebook

Na niniejszej stronie internetowej stosujemy funkcje remarketingu „Custom Audiences“ firmy Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; "Facebook"). Funkcja ta służy do publikacji w medium społecznościowym Facebook, reklam opartych na zainteresowaniach, skierowanych do użytkowników naszej witryny. W tym celu używamy na stronie tagu remarketingowego Facebook. Za pomocą tego tagu podczas odwiedzin naszej witryny powstaje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Tym samym Facebook otrzymuje informację, że odwiedziliście Państwo nasz serwis online, używając Państwa adresu IP. Dzięki temu Facebook może przypisać odwiedziny na naszej stronie do Państwa konta na Facebooku - jeśli jesteście tam Państwo zarejestrowani. Informacje uzyskane w ten sposób możemy wykorzystać do publikacji reklam za pośrednictwem Facebooka; zgodnie z naszym uzasadnionym interesem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Zwracamy uwagę, że nie posiadamy żadnych informacji na temat treści danych przekazanych i przetwarzanych przez Facebook. Więcej informacji uzyskacie Państwo w polityce prywatności Facebook Inc.www.facebook.com/about/privacy/.

Macie Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f DSGVO, z powodów związanych z Państwa szczególną sytuacją.Jeśli nie życzycie sobie Państwo zbierania danych przez tag remarketingowy Facebooka, możecie wyłączyć działanie tagu za pomocą następującego linku:www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Więcej informacji na temat zbierania i przetwarzania danych przez Facebook, o Państwa prawach w tym zakresie i możliwościach ochrony Państwa prywatności znajdziecie Państwo we wskazówkach odnośnie danych osobowych Facebooka pod adresem:https://www.facebook.com/about/privacy/

(6) Outbrain Pixel

Na niniejszej stronie internetowej, do pomiarów konwersji, stosujemy pixel i cookies firmy Outbrain Inc., 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011, USA. W ten sposób możemy śledzić aktywność użytkowników przekierowanych na stronę CLAAS po kliknięciu przez nich reklamy Outbrain. Postępowanie to służy ocenie skuteczności reklam Outbrain do celów statystycznych i badań rynku i może przyczynić się do optymalizacji przyszłych działań reklamowych. Zbierane dane pozostają anonimowe, nie ma tym samym możliwości ich przypisania do określonego użytkownika. Przetwarzanie następuje na podstawie § 15 ust. 3 TMG lub art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f DSGVO, w uzasadnionym interesie celowego kierowania reklamy do użytkowników i analizy oddziaływania i efektywności tej reklamy.Macie Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f DSGVO, z powodów związanych z Państwa szczególną sytuacją.Cel i zakres zbierania, wykorzystywania i przetwarzania danych przez Outbrain jak też Państwa prawa i możliwości ustawień prywatności znajdziecie Państwo w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Outbrain pod adresem:https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy

(7) LinkedIn Insight Tag

Na niniejszej stronie internetowej stosujemy „LinkedIn Insight Tag“, narzędzie konwersji firmy LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland. Narzędzie to umożliwia nam publikację reklam, odpowiadających Państwa zainteresowaniom, na innych stronach internetowych. W tym celu w Państwa przeglądarce powstaje plik cookie, ważny przez 120 dni. LinkedIn przekazuje nam anonimowe dane o aktywności dotyczącej wyświetleń reklam oraz informacje o interakcji z naszą stroną internetową. Więcej informacji o ochronie danych przez LinkedIn znajdziecie Państwo w polityce prywatności LinkedIn pod adresem:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policyPrzetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f DSGVO w uzasadnionym interesie celowego kierowania reklamy do użytkowników oraz analizy oddziaływania i efektywności tej reklamy.Macie Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f DSGVO, z powodów związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Ponadto możecie Państwo zrezygnować ze zbierania i przetwarzania przez LinkedIn danych odnoszących się korzystania przez Państwa z witryny i utworzonych przez pliki cookie, włączając opt-out-cookie, który uniemożliwi zebranie Państwa danych podczas kolejnych odwiedzin na niniejszej stronie internetowej, klikając na poniższy link:Wyłącz LinkedIn Insight Tag

(8) Youtube

Na niniejszej stronie internetowej stosujemy funkcję umieszczania filmów video YouTube firmy YouTube LLC. (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA; „YouTube“). YouTube jest przedsiębiorstwem powiązanym z Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Funkcja ta wyświetla filmy video znajdujące się na stronie YouTube z pomocą iframe. W tym przypadku zostaje aktywowana opcja rozszerzonego modułu ochrony danych. Dzięki niej YouTube nie zapamiętuje żadnych informacji o użytkownikach strony internetowej. Dopiero gdy obejrzycie Państwo film, YouTube otrzyma i zapamięta informacje na ten temat. Więcej informacji o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych przez YouTube i Google, o Państwa odpowiednich prawach i możliwościach ochrony Państwa prywatności znajduje się w polityce prywatności YouTube (https://www.youtube.com/t/privacy).

4. Jakie prawa mi przysługują?

Macie Państwo wobec nas prawo do

a. InformacjiZgodnie z art. 15 DSGVO macie Państwo prawo do otrzymania informacji o danych zapisanych o Państwa osobie.

b. Sprostowania Państwa danych osobowychW przypadku przetwarzania nieprawidłowych danych osobowych, macie Państwo prawo do ich sprostowania, zgodnie z art. 16 DSGVO.

c. Usunięcia danychW przypadku wystąpienia przewidzianych prawem okoliczności, zgodnie z art. 17 DSCVO możecie Państwo żądać usunięcia przez nas przechowywanych Państwa danych osobowych. Ma to miejsce np. gdy (i) dane zebrane i przetwarzane do określonych celów, nie są już niezbędne; (ii) cofnęliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie istnieje inna podstawa prawna do przetwarzania Państwa danych osobowych; (iii) złożycie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i nie ma uzasadnionych powodów do ich przetwarzania lub gdy cofniecie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów reklamy bezpośredniej; (iv) dane były przetwarzane niezgodnie z prawem; (v) usunięcie jest niezbędne do wypełnienia prawnego zobowiązania zgodnie z prawem europejskim lub prawem, któremu podlega podmiot odpowiedzialny; lub (vi) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 DSGVO.

d. Ograniczenia przetwarzaniaMożecie Państwo domagać się ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy (i) negujecie Państwo prawidłowość danych i to przez okres, który jest nam niezbędny do sprawdzenia ich poprawności; (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem a odrzucacie Państwo usunięcie danych, żądając w zamian za to ograniczenia przetwarzania; (iii) nie potrzebujemy już Państwa danych, Państwo jednak potrzebujecie ich do wniesienia, wypełnienia lub obrony roszczeń prawnych; lub (iv) wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na czas, dopóki nie zostanie stwierdzona wyższość naszego uzasadnionego powodu przetwarzania nad Państwa interesem.

e. Sprzeciwu wobec przetwarzania.(1) Zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO macie Państwo prawo w każdym momencie, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, oparty na art. 6 ust. 1 s. 1 lit. f). W przypadku Państwa sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba, że będziemy w stanie udowodnić niezaprzeczalne powody dla tego przetwarzania, które przeważają nad Państwa żywotnym interesem, prawami i przywilejami lub gdy przetwarzanie służy wniesieniu, wypełnieniu lub obronie roszczeń. (2) Ponadto na mocy art. 21 ust. 2 DSGVO macie Państwo prawo do bezpłatnego sprzeciwu wobec profilowania lub reklamy bezpośredniej, opartych na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. W przypadku Państwa sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych do celów reklamy bezpośredniej lub profilowania.

f. Przenoszenia danychZgodnie z art. 20 DSGVO przysługuje Państwu prawo do otrzymania przekazanych przez Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli przetwarzanie danych (i) odbywa się na podstawie zgody lub umowy i (ii) w sposób zautomatyzowany.

Jeśli skorzystacie Państwo z tych praw, sprawdzimy czy zostały spełnione wymagania ustawowe. W tym celu także przetwarzamy dane, niezbędne do Państwa identyfikacji. Ponadto macie Państwo prawo do złożenia skargi, we właściwym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych, dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf, telefon:+49 211-38424-0, fax: +49 211/38424-10, E-Mail:poststelle@ldi.nrw.de.

5. Czy mogę cofnąć moją zgodę?

Macie Państwo prawo do bezpłatnego i nieformalnego cofnięcia Państwa zgody w dowolnym momencie. W każdym e-mailu znajduje się link umożliwiający odwołanie zgody. Zgodę możecie Państwo nieformalnie odwołać klikając link zawarty w każdym e-mailu z newsletterem, wysyłając e-mail na adres:info@claas.comlub wysyłając wiadomość na podane wyżej dane kontaktowe. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Kto ma dostęp do moich danych?

W CLAAS dostęp do Państwa danych mają jedynie te stanowiska, dla których jest to niezbędne dla wypełnienia w.w. celów.

Jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych, w celach zawartych w zgodzie, przekazujemy Państwa dane do osób trzecich wymienionych w zgodzie.W ramach udostępnienia witryny możemy również przekazywać dane do osób trzecich (np. dostawców narzędzi analitycznych, usług informatycznych, agencji reklamowych, dostawców usług: typu call center, administrowania klientów, wysyłkowych, marketingowych, zarządzania stronami internetowymi, compliance i telekomunikacyjnych). Zgodność, bezpieczeństwo i poufność danych są zagwarantowane w umowach przetwarzania zleceń.

Ponadto nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim, chyba, że wyraziliście Państwo na to zgodę lub jesteśmy uprawnieni lub zobowiązani do przekazania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa i/lub orzeczeń urzędowych lub sądowych. O ile jesteśmy do tego zobowiązani na polecenie właściwych służb, przekazujemy Państwa dane osobom trzecim, jeżeli i o ile jest to niezbędne w postępowaniu karnym, ochronie bezpieczeństwa przez jednostki policji krajów związkowych, do wypełnienia ustawowych zadań urzędów ochrony konstytucji federacji i krajów związkowych, Federalnej Służby Wywiadowczej, wywiadu wojskowego lub Federalnego Urzędu Kryminalnego w ramach jego zadań do ochrony przed międzynarodowym terroryzmem lub w zakresie respektowania praw własności intelektualnej.

7. Czy moje dane są przekazywane poza UE względnie EOG (przekazywanie do krajów trzecich)?

CLAAS współpracuje w zakresie przetwarzania danych z przedsiębiorstwem świadczącym usługi marketingowe (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München), zwanym dalej „Salesforce“, które udostępnia CLAAS oprogramowanie i świadczy usługi w związku z oceną aktywności użytkowników, jak też tworzeniem analiz i statystyk. Stosowna umowa przetwarzania danych gwarantuje, że Saleforce przetwarza dane wyłącznie na nasze zlecenie i według naszych wytycznych oraz, że Państwa dane podlegają wystarczającej technicznej i organizacyjnej ochronie. Ponieważ Saleforce zapisuje przetwarzane dla nas dane na serwerach poza UE i Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), Państwa dane są w konkretnych przypadkach przekazywane do krajów spoza UE lub EOG. Zapewniamy, że Państwa dane zostaną przekazane do państw spoza UE lub EOG tylko w przypadku, gdy zagwarantowane jest ich przetwarzanie na poziomie ochrony danych obowiązującym w prawie europejskim. UE uznaje już poziom ochrony danych w niektórych krajach za odpowiadający europejskiemu poziomowi ochrony. W tym przypadku przekazanie danych do tych krajów może nastąpić bez dodatkowego urzędowego zezwolenia. W pozostałych przypadkach, poprzez porozumienia z Salesforce, oparte na standardowych klauzulach europejskich lub innych regulacjach dopuszczających (np. certyfikat EU-US Privacy Shield) zgodnych z wymaganiami art. 44 ff. DSGVO, zapewniamy, że poziom ochrony Państwa danych w przypadku przekazania do państw trzecich odpowiada europejskiemu poziomowi ochrony. Ponadto, o ile przekazujemy dane do osób trzecich (np. w ramach analizy aktywności użytkowników) zapewniamy, że Państwa dane zostaną przekazane do państw spoza UE lub EOG tylko wtedy, gdy istnieje gwarancja, że przetwarzanie danych odpowiada poziomowi ochrony obowiązującemu w europejskim prawie o ochronie danych. UE uznaje już poziom ochrony danych w niektórych krajach za odpowiadający europejskiemu poziomowi ochrony. W tym przypadku przekazanie danych do tych krajów może nastąpić bez dodatkowego urzędowego zezwolenia.

8. Jak długo moje dane zostaną przechowane?

Jeżeli umówicie się Państwo na rozmowę telefoniczną lub zamówicie broszurę poprzez formularz kontaktowy, nawiążecie z nami kontakt za pośrednictwem podanych na stronie internetowej danych kontaktowych lub zamówicie newsletter na naszej stronie internetowej, przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu zbadania i rozpatrzenia Państwa sprawy. Po załatwieniu przez nas sprawy, dane zostaną zapisane na wypadek pojawienia się pytań i z przyczyn zapewnienia jakości obsługi. W każdym momencie możecie Państwo domagać się usunięcia danych, w przeciwnym razie usunięcie nastąpi po całkowitym załatwieniu sprawy; ustawowe obowiązki dotyczące przechowywania pozostają w każdym przypadku nienaruszone.

Ponadto przetwarzamy Państwa dane, jeżeli jest to niezbędne do innych ustawowo dopuszczalnych celów lub jeśli jesteśmy do tego ustawowo upoważnieni. W takim przypadku przetwarzanie zostaje ograniczone, tzn. zredukowane do niezbędnego minimum i zablokowane do innych celów. Obowiązuje to np. dla danych, które muszą być przechowywane ze względów handlowych lub podatkowych (§§ 147 ust. 1 AO, 257 ust. 1 HGB). Wynosi ono z reguły 10 lat.

9. Czy ma miejsce zautomatyzowane podejmowanie decyzji względnie profilowanie?

W pełni zautomatyzowane podejmowanie decyzji względnie profilowanie nie ma miejsca.

10. Czy informacja o ochronie danych może zostać zmieniona?

Aby zachować aktualność oświadczenia o ochronie danych osobowych zastrzegamy sobie prawo do jego zmiany, jeśli miałoby to być konieczne. O ewentualnych zmianach będziemy Państwa oczywiście informować, wysyłając wiadomość na podany nam przez Państwa adres e-mail, jak również poprzez automatyczną wskazówkę podczas pierwszego logowania się na stronie internetowej po dokonanej aktualizacji. Zmiany dotyczące przetwarzania danych na podstawie zgody lub będące częścią umów, są możliwe tylko za Państwa zgodą. Zachęcamy do informowania się na bieżąco o treści informacji o ochronie danych.

11. Linki do innych witryn internetowych

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki do witryn i treści osób trzecich (np. właściwej każdorazowo spółki handlowej CLAAS), których nie obejmuje niniejsze oświadczenie o ochronie danych. Po opuszczeniu tej strony internetowej zalecamy zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi ochrony danych powiązanej witryny, która zbiera dane. Tak np. strona ta zawiera link do profilu Grupy CLAAS na Facebooku i kanału YouTube. Przy tych przekierowaniach przekazywanie danych do operatorów mediów społecznościowych nie ma miejsca. Odpowiedni link otwiera profil Grupy CLAAS na Facebooku i kanał YouTube w nowym oknie. Jeżeli korzystacie Państwo z tego typu serwisów lub jeśli zostaną Państwu wyświetlone treści osób trzecich, z powodów technicznych następuje wymiana danych komunikacyjnych między Państwem a danym operatorem.

12. Zmiana niniejszych wskazówek o ochronie danych.

Niniejsze wskazówki o ochronie danych zostaną zmienione w przypadku zmian na stronie internetowej lub z innych niezbędnych powodów powodów.

Kontakt

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Dziękujemy za wiadomość.

Odpowiemy w możliwie najkrótszym czasie.

Zespół CLAAS

Używamy plików cookies (własnych lub pochodzących od innych dostawców np. Google Analytics), aby ułatwić Państwu korzystanie z naszych stron internetowych i lepiej dopasować ofertę do Państwa zainteresowań. Podczas dalszego korzystania z naszych stron internetowych będą stosowane wyłącznie pliki cookies niezbędne ze względów technicznych, a w przypadku Państwa akceptacji – wszystkie pliki cookies (również w celach marketingowych). Państwa zgoda jest dobrowolna i może zostać odwołana w każdej chwili.

Dalsze informacje dostępne są w naszej deklaracji o ochronie danych osobowych.