• Dagar
 • Timmar
 • Minuter
 • Sekunder

CLAAS revolutionerar tröskan och tröskningen.Framtiden är spännande.Tiden är mogen: Upplev framtidens lantbruk – och bli en del av revolutionen.

Hur skapas innovation hos CLAAS? Helt enkelt: I vårt arbete har vi konstant fokus på att göra skördearbetet bättre, snabbare och mera effektivt, men också lite annorlunda.

– Cathrina Claas-Mühlhäuser, styrelseordförande

Revolution har många ansikten.

Om allt är genomtänkt vid design och konstruktion.

Om man hela tiden har koll på skördearbetet utan att hela tiden se sig om.

Om fältet och grödan skiftar snabbare än radiokanalerna.

Om mitt arbete vore så ergonomiskt riktigt, att min ortoped inte behövs.

Om min maskin vägleder mig.

Om touchmanövrering är så innovativ, att den berör mig.

Vi är inte nöjda förrän kunden är nöjd.

Vi ställer gärna upp personligen för er.

Säkerhet & cookies

Ansvarig enl tysk telemedialagstiftning §5 Telemediengesetz (TMG): CLAAS KGaA mbH Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel

Telefon (växel)+49 (0)52 47-12 0

E-mail:infoclaas@claas.com

CLAAS Kommanditgesellschaft auf Aktien mbH Handelsregister: Amtsgericht Gütersloh HRB Nr. 3027

Personlig kontakt: Helmut Claas GmbH Handelsregister: Amtsgericht Gütersloh HRB Nr. 2980

Koncernledning: Thomas Böck* Dr. Jens Foerst* Hans Lampert* Hermann Lohbeck* Jan-Hendrik Mohr* Bernd Ludewig*

*VD för Helmut Claas GmbH

Styrelseordf: Cathrina Claas-Mühlhäuser

Bolagsstämmans ordförande: Helmut Claas

VAT Nr.: DE 160 410 788

Information om datasäkerhet för webbsida lexion.claas.com (april 2019)

CLAAS KGaA mbH (benämnes "CLAAS") säkerställer att både CLAAS och externa leverantörer följer bestämmelserna om datasäkerhet och skydd av personuppgifter.

Alla CLAAS webbaktiviteter sker enligt gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter och datasäkerhet. Här nedan informerar CLAAS om registrering, behandling och användning av data. Personuppgifter är alla uppgifter, som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person samt uppgifter som direkt eller indirekt kan härledas till denna persons identitet (benämnes "data").

I det följande beskrives de kontaktkanaler som CLAAS använder vid registrering och behandling av personuppgifter i samband med driften av denna webbsida.

1. Vem är ansvarig för databehandlingen?

Ansvarig for denna webbsida är CLAAS KGaA mbH, Mühlenwinkel 1, D-33428 Harsewinkel, telefon: +49 (0)5247/12-0, e-mail: infoclaas@claas.com.

Hur kontaktar jag den som är ansvarig för datasäkerhet?

Vid frågor eller kommentarer avseende datasäkerhet, kontakta den ansvarige för datasäkerhet enligt nedan:

CLAAS KGaA mbH
Ansvarig för datasäkerhet
Mühlenwinkel 1
33428 Harsewinkel
E-maildatenschutz@claas.com
Telefon:+49 (0)5247/12-0

3. Vilka data om dig behandlar vi? Varifrån hämtas dessa data? Enligt vilka bestämmelser behandlar vi dem?

Vi registrerar data om dig när du besöker vår webbsida. Dessutom har vår webbsida funktioner som t ex kontaktformulär. När du använder dessa funktioner, registrerar vi personuppgifter om dig, enligt nedan:

a. Data, som du ställer till vårt förfogande

Du ställer data till vårt förfogande om du kontaktar oss via våra kontaktupplysningar på webbsidan eller via kontaktformuläret (om du t ex ber oss ringa upp dig).

i. Om du kontaktar oss

Därutöver kan du kontakta oss via våra kontaktupplysningar på webbsidan. I så fall registrerar vi de personuppgifter som du ger oss tillgång till, t ex:

 • Grunddata (titel, efternamn, förnamn, adress)

 • Kontaktuppgifter (e-mail adress, telefonnummer)

 • Ytterligare frivilliga uppgifter

Vi använder uppgifterna som du har presenterat för oss till att behandla din förfrågan eller klagomål. I vissa fall vidarebefordrar vi dina uppgifter till tredje part, t ex den CLAAS återförsäljare som är ansvarig för dig eller som du har valt, eller till verksamhet inom CLAAS koncernen om detta är nödvändigt för att följa upp din förfrågan.

ii. Kontaktformulär: avtal om återkoppling via CLAAS återförsäljare

Du kan också avtala om återkoppling via vår webbsida. Dina data vidarebefordras till den CLAAS återförsäljare som du har valt eller som är ansvarig för ditt område, för att säkerställa att du blir betjänad av rätt kontaktperson i CLAAS säljorganisation. Du kan se på Dealer Locator, vilken av CLAAS återförsäljare som är ansvarig för ditt område. I detta fall hanterar vi följande personuppgifter:

 • Grunddata (titel, efternamn, förnamn, adress)

 • Kontaktuppgifter (e-mail adress, telefonnummer)

 • Därutöver sparar vi IP-adressen och datum och klockslag för din förfrågan

Uppgifter som är skickade via kontaktformuläret behandlar vi endast för att kunna besvara din förfrågan. Obligatoriska uppgifter är markerade med *. Fält utan * är frivilliga. Adressen är nödvändig för att vi ska kunna hantera din förfrågan via den rätta CLAAS återförsäljaren.

Denna registrering av data och vidarebefordran till CLAAS återförsäljare är baserad på samtycke från dig. Gällande lagrum är GDPR artikel 6, 1:a stycket, punkt 1, littera a.Du har alltid rätt att utan kostnad eller formkrav återkalla ditt samtycke, enklast via ett e-mail till info@claas.com eller via ovan nämnda kontaktuppgifter. Återkallelsen gäller inte retroaktivt.I det fall anmodan om återkoppling har som målsättning att ingå ett kontrakt, är hanteringen av dina personuppgifter ev också baserad på GDPR artikel 6, 1:a stycket, punkt 1, littera b.

b. Data, som vi registrerar om dig

Vi använder cookies på vår websida. Cookies är små textfiler som sparas på din dator och lagrar vissa inställningar och uppgifter för utbyte av online-erbjudanden via din browser. Cookies innehåller i regel namnet på den domän som skickat cookiefilen, uppgifter om cookiens ålder och ett alfanumeriskt id. Cookies ger oss möjlighet att identifiera din dator och göra eventuella förinställningar disponibla för att ge dig bättre och anpassad service. Vi använder s.k. session cookies, som automatiskt raderas när du stänger din webbläsare. I vissa fall används cookies som lagras längre tid, så att dina förinställningar och preferenser kan användas när du nästa gång öppnar din webbläsare. De flesta webbläsare är inställda så att de automatiskt accepterar cookies. Du kan också deaktivera cookies eller ställa in din webbläsare, så att du får besked när cookies sänds till dig.

Internet Explorer™:http://windows.microsoft.com/sv-SE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari™:https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

Chrome™:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

Firefox™:https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Opera™ :http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Dessutom är det möjligt att manuellt radera lagrade cookies via inställningar i webbläsaren. Observera att i så fall kan möjligheten att utnyttja våra online-erbjudanden begränsas.

i. Informativ användning av webbsidan

Vid helt informativ användning av vår webbsida registrerar vi följande data:

 • En anonym cookie-ID, som inte ger möjlighet att identifiera din IP-adress,

 • det styrsystem och den webbläsare som du använder eller den skärmupplösning som du har inställd,

 • datum och klockslag för ditt besök,

 • de sidor du har varit inne på hos oss,

 • och den webbsida, från vilken du går in på vår webbsida.

Hanteringen av de i punkt 3 nämnda data sker för att säkra att vår webbsida fungerar, genomföra säkerhetsanalyser och avvärja intrång. Registrering sker automatiskt när du går in på vår webbsida och lagras kortvarigt. Server-log-filerna sparas principiellt inte tillsammans med andra data. CLAAS använder server-log-filerna till statistisk utvärdering, till att analysera och avhjälpa tekniska problem, till att avvärja försök till intrång eller bedrägeri, samt till att optimera webbsidans funktion.

Ändamålet med hanteringen av data är vårt legitima intresse att säkra webbsidans funktion och tekniska säkerhet med fokus på att identifiera och skydda mot tekniska störningar samt intrång från tredje part. Tillämpligt lagrum är GPDR, artikel 6, 1:a stycket, punkt 1, littera a.

ii. Analys av ditt användarmönster på webbsidan.

Vi använder cookies för att anpassa webbsidan på bästa sätt till användarnas behov, analysera åtkomst och marketing-utfall samt ge dig information om våra eller våra partners erbjudanden. Vi delar dessa uppgifter med våra partners för analys och annonsering i media. De flesta webbläsare är inställda så att de automatiskt accepterar cookies. Du kan dock avaktivera lagringen av cookies eller ställa in din webbläsare så att den varnar dig varje gång en cookie skickas.

Internet Explorer™:http://windows.microsoft.com/sv-SE/windows-vista/Block-or-allow-cookiesect Object]

Safari™:https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

Chrome™:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

Firefox™:https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Opera™ :http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Dessutom är det möjligt att manuellt radera lagrade cookies via inställningar i webbläsaren. Observera att i så fall kan möjligheten att utnyttja våra online-erbjudanden begränsas. Vi använder följande online-marketing-tools för att analysera ditt användarmönster.

(1) Google Analytics

Generellt

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst levererad av Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics använder "Cookies", textfiler, som lagras på din dator och ger möjlighet att analysera din användning av webbsidan. Google använder dessa upplysningar från CLAAS till att utvärdera din användning av webbsidan, till att sammanställa rapporter om aktiviteterna på webbsidan och till att förbättra tjänsterna i samband med besök på webbsidan och användandet av internet för CLAAS.

CLAAS använder Google Analytics till att analysera och löpande förbättra användandet av vår webbsida och göra det mer intressant för dig att använda våra nättjänster.

Tillämpliga lagrum för användandet av Google Analytics är GDPR artikel 6, 1:a stycket, punkt 1, littera f, samt den tyska telemedialagen (TMG) § 15, 3:e stycket. Vårt "intresse" ligger i förbättring av vårt utbud och optimering av webbsidan.

IP-anonymisering och dataöverföring

Upplysningarna från cookien om din användning av denna webbsida överföres normalt till en Google-server i USA, och lagras där. CLAAS använder Google Analytics med tillägget “_anonymizeIp()”.https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Ett aktuellt certifikat kan ses på denna länk:https://www.privacyshield.gov/list

Genom detta avtal mellan USA och EU-kommissionen har fastställts att de verksamheter som omfattas av Privacy Shield har en anpassad nivå på datasäkerhet. För de undantagsfall när personuppgifter överföres till USA, säkras en passande datasäkerhet genom detta avtal.

Deaktivering av Google Analytics / spärr mot registrering av upplysningar

IP-adressen som sänds från din webbläsare inom ramen för Google Analytics, kombineras inte med andra upplysningar från Google. Du kan förhindra att cookies lagras, genom en inställning i din webbläsare. Observera att du i så fall eventuellt inte kan utnyttja alla funktioner på denna webbsida i full omfattning. Dessutom kan du förhindra att de upplysningar som genereras av cookien som avser ditt användande av webbsidan (inkl din IP-adress), registreras hos Google och behandlas av Google, genom att ladda ner och installera ett Browser-Plug-in, via denna länk:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Mera information avseende Google Analytics hantering av användardata i Googles deklaration om datasäkerhet:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

(2) Google Tag Manager

"Google Tag Manager" är en lösning, med vilken vi kan administrera s.k. "Website Tags", via en användarplattform (och på så sätt t ex integrera Google Analytics och andra Google-marketingtjänster i vårt onlineutbud). Google Tag Manager behandlar inte användarens personuppgifter. När det gäller behandlingen av användarnas personuppgifter hänvisas till följande upplysningar (riktlinjer för användande) avseende Google Tag Manager-tjänster:https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

(3) Google Remarketing: Användning av Google, Inc.'s remarketing- eller "motsvarande målgrupper"-funktion.

På vår webbsida använder vi remarketing- eller "motsvarande målgrupper"- funktionen från Google. Vi använder den till att analysera användarnas förhållanden och deras intressen. Google använder cookies till att utföra analys av besökare på webbsidor, som skapar underlag för intresserelaterade annonser. Med cookies registreras besöken på webbsidan och anonymiserade data om användandet av webbsidan. Personuppgifter avseende de besökande på webbsidan lagras inte. Om du senare går in på en annan webbsida i Google Display-nätverket, får du annonser, som med stor sannolikhet tar hänsyn till tidigare hämtade produkt- och informationsområden. Eventuellt överföres dina data också till USA. Angående överföring av data till USA finns ett avtal om tillräcklig säkerhetsnivå från EU-kommissionen. Behandlingen sker enligt den tyska telemedialagen (TMG) § 15, 3:e stycket, resp GDPR, artikel 6, 1:a stycket, punkt 1, littera f, utifrån det legitima intresset i att vända sig målinriktat till webbsidans besökare, eftersom det genereras personliga, intresserelaterade annonser till besökarna, när de besöker andra webbsidor i Google Display-nätverket. Du har alltid rätt att lägga in en spärr mot hanteringen av personuppgifterna enligt GDPR, artikel 6, 1:a stycket, punkt 1, littera f. Deaktivera Googles användning av cookies genom att följa nedanstående länk, ladda ner och installera den plug-in, som finns där:https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de

Alternativt kan du deaktivera tredje parts användning av cookies genom att öppna deaktiveringssidan för Network Advertising Initiative:https://www.networkadvertising.org/choices/och flytta upplysningarna som nämns här, till Opt-Out. Du finner ytterligare upplysningar om Google Remarketing och den tillhörande deklarationen om datasäkerhet på:https://www.google.com/privacy/ads/

(4) Google Adwords: Användning av Google Adwords Conversion-Tracking

På vår webbsida använder vi online-reklam-programmet "Google AdWords" inklusive konverteringsspårning. Google Adwords Conversion-Tracking är en analystjänst från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). När du klickar på en annons, som är genererad av Google, lägges en cookie till konverteringsspårning på din dator. Dessa cookies har begränsad giltighet, innehåller inga personuppgifter och används inte till personlig identifikation. När du besöker vissa sidor på vår websida, och cookien är aktiv, kan Google och vi se, att du har klickat på annonsen och är dirigerad vidare till denna sida. Alla Google AdWords-kunder får sin egen cookie. Det är inte möjligt att cookies kan följas via AdWords-kunders websites. Ändamålet med de upplysningar, som inhämtas med konverteringscookien, är att upprätta konverteringsstatistik. På så sätt får vi upplysning om det samlade antal besökare, som har klickat på en av våra annonser och är dirigerad vidare till en sida med en konverteringsspårnings-tag. Vi får inga upplysningar, som kan identifiera besökaren personligen. Behandlingen sker på grundval av den tyska telemedialagen (TMG) § 15, 3:e stycket, resp.[object Object]GDPR, artikel 6, 1:a stycket, punkt 1, littera f, utifrån det legitima intresset i målriktad reklam och analys av verkning och effektivitet för denna reklam.Du har alltid rätt att spärra hanteringen av personuppgifter enligt GDPR, artikel 6, 1:a stycket, punkt 1, littera f.Du kan förhindra, att cookies lagras, genom att göra en inställning i din webbläsare, observera dock att du i så fall eventuellt inte kan utnyttja alla funktioner på denna webbsida i full omfattning. Härefter upptas du inte i konverteringsspåringsstatistiken. Dessutom kan du deaktivera inställningarna för personlig reklam till dig från Google. Mera info och instruktion om detta påhttps://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de. Dessutom kan du deaktivera tredje parts användning av cookies genom att öppna deaktiveringssidan Network Advertising Initiative påhttps://www.networkadvertising.org/choices/och flytta upplysningarna, som nämns här, till Opt-Out. Mera info och Googles deklaration om datasäkerhet på:https://www.google.de/policies/privacy/.

(5) Facebook Remarketing: Användning av Facebook Remarketing

På vår website använder vi remarketing-funktionen "Custom Audiences" från Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; "Facebook"). Denna funktion med syfte att vända sig till besökande på webbsidan med intresserelaterad reklam på det sociala nätverket Facebook. Remarketing-taggen från Facebook är implementerad på webbsidan. Via denna tag etableras en direkt förbindelse till Facebook-servers, när du går in på webbsidan. Facebook får information om, att du har besökt vårt online-erbjudande från din IP-adress. På så sätt kan Facebook allokera besöket på vårt online-erbjudande till ditt användarkonto hos Facebook – om du är registrerad där. Dessa upplysningar kan vi använda till att generera en annons på Facebook; det har vi samtidigt ett legitimt intresse i enligt GDPR, artikel 6, 1:a stycket, littera f. Observera att vi inte får ytterligare information om innehållet i de överförda data och Facebooks användning av dem. Vidare information i Facebooks deklaration om datasäkerhet påwww.facebook.com/about/privacy/.

Du har alltid rätt att spärra hanteringen av personuppgifter enligt GDPR, artikel 6, 1:a stycket, punkt 1, littera f.Om du inte önskar dataregistrering med hjälp av remarketing-tags från Facebook, kan du deaktivera Facebook Custom Audience med följande länk:www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Vidare information om Facebooks insamling och användning av data, om dina rättigheter och dina möjligheter till skydd av din integritet i Facebooks upplysningar om datasäkerhet påhttps://www.facebook.com/about/privacy/

(6) Outbrain Pixel

På vår website använder vi en besöks-pixel och cookies från Outbrain Inc., 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011, USA för mätning av konverteringar. Med den kan besökarnas användning följas, när de dirigeras vidare till CLAAS websida efter att ha klickat på en Outbrain-annons. Denna metod används till att utvärdera Outbrain-annonsernas effektivitet för statistik och marknadsundersökning samt optimering av framtida reklaminsatser. De insamlade data är anonyma för oss. De kan alltså inte användas till att identifiera besökaren. Behandlingen sker enligt den tyska telemedialagen (TMG) § 15, 3:e stycket, resp GDPR, artikel 6, 1:a stycket, punkt 1, littera f, utifrån vårt legitima intresse i målriktad reklam och analys av effektiviteten av denna reklam.Du har alltid rätt att spärra hanteringen av personuppgifter enligt GDPR, artikel 6, 1:a stycket, punkt 1, littera f.Mera information om ändamålen med, och omfattningen av dataregistrering och Outbrains behandling och användning av data samt dina rättigheter och dina inställningsmöjligheter för skydd av din integritet finns att läsa i Outbrains deklaration om datasäkerhet.https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy

(7) LinkedIn Insight tag

På vår webbsida använder vi „"LinkedIn Insight Tag", ett konverterings-verktyg från LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland. Detta verktyg gör det möjligt för oss att visa dig reklam, som passar dina intressen, på andra webbsidor. En cookie lagras i din browser i 120 dagar. LinkedIn ställer anonymiserade data till vårt förfogande om annonsaktiviteten samt upplysningar om din interaktion med vår webbsida. Mera information om dataskydd på LinkedIn i LinkedIns deklaration om datasäkerhet:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Användningen sker på enligt GDPR, artikel 6, 1:a stycket, punkt 1, littera f, utifrån vårt legitima intresse i målriktad reklam och analys av effektiviteten av denna reklam.Du har alltid rätt att spärra hanteringen av personuppgifter enligt GDPR, artikel 6, 1:a stycket, punkt 1, littera f.

Dessutom kan du deaktivera registreringen av de av cookien genererade data, som är relaterade till din användning av webbsidan, till LinkedIn och LinkedIns behandling av dessa data genom att ställa in en Opt-Out-cookie, som förhindrar framtida registrering av dina data, när du besöker denna webbsida. Klicka på denna länk:Deaktivering av LinkedIn Insight Tag

(8) Youtube

På vår webbsida använder vi funktionen för implementering av YouTube-videos från YouTube LLC. (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA; "YouTube"). YouTube är en verksamhet, som är associerad med Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Funktionen visar videos, som är lagrade på YouTube, i en iFrame på webbsidan. Inställningen för utvidgat dataskydd är aktiverad. Den säkerställer att upplysningar om de besökande på webbsidan inte lagras på YouTube. Först i det ögonblick, som du ser en video, får YouTube informationer och lagrar dem. Mera information om YouTubes och Googles registrering och användning av data, om dina rättigheter och dina möjligheter till integritetsskydd finns i upplysningar om datasäkerhet från YouTube (https://www.youtube.com/t/privacy).

Vilka rättigheter har jag?

I förhållande till oss har du

a. Rätt till upplysning.Enligt GDPR, artikel 15 har du rätt att få information om de uppgifter som är lagrade om din person.

b. Rätt till korrigering av dina personuppgifter.Om det skulle ha hanterats oriktiga personuppgifter, har du enligt GDPR, artikel 16, rätt att få uppgifterna om dig korrigerade.

c. Rätt till radering.Om de juridiska förutsättningarna finns, kan du enligt GDPR, artikel 17, kräva att vi raderar de personuppgifter som vi har lagrade om dig. Detta är fallet om t ex de (i) uppgifter som vi har registrerade, inte längre behövs; (ii) du har tagit tillbaka ditt samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund för hantering av dina personuppgifter; (iii) du spärrar registrering av dina personuppgifter och det inte finns legitim grund för registrering, eller om du spärrar databehandling med inriktning på direktreklam; (iv) datan är olagligt registrerad; (v) radering är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse gentemot EU-rätten eller den rätt som den ansvarige lyder under; eller (vi) personuppgifterna är registrerade i samband med erbjudna tjänster av informationsföretag enligt GDPR, artikel 8, 1:a stycket.

d. Rätt till begränsning av databehandling.Du kan kräva, att behandling av dina data begränsas, om (i) du bestrider uppgifternas riktighet, inom den tidsrymd vi behöver för att kontrollera att uppgifterna är korrekta; (ii) behandlingen är olaglig, och om du i stället för radering kräver begränsning av behandlingen; (iii) vi inte längre har behov av upplysningarna om dig, men du har behov av dem för att framställa, utöva eller försvara rättskrav; eller (iv) du har spärrat behandlingen, så länge det inte är konstaterat, om vår legitima grund till behandlingen går före dina legitima intressen.

e. Rätt att spärra behandlingen.(1) Enligt GDPR, artikel 21, 1:a stycket, har du alltid rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter, som vi behandlar på grundval av våra legitima intressen enligt GDPR, artikel 6, 1:a stycket, punkt 1, littera f. Om du motsätter dig, behandlar vi inte längre dina personuppgifter, om inte vi påvisar tungt vägande legitima skäl till behandlingen, som kan anses gå före dina rättigheter och integritet, eller behandlingen är nödvändig för, att rättsliga krav kan fastläggas, göras gällande eller försvaras. (2) Dessutom har du enligt GDPR, artikel 21, 2:a stycket, alltid rätt att kostnadsfritt motsätta dig en profilering eller direkt marknadsföring, som är baserad på våra legitima intressen enligt GDPR, artikel 6, 1:a stycket, littera f. Om du motsätter dig, behandlar vi inte längre dina personuppgifter för direkt marknadsföring eller profilering.

f. Rätt till dataöverföring.Enligt GDPR, artikel 20 har du fortsatt rätt till utlämning av de personuppgifter, som du har gett oss tillgång till, i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format, om databehandlingen (i) är baserad på samtycke eller ett avtal och (ii) sker automatiskt.

Om du åberopar dessa rättigheter, kommer vi att kontrollera, om de lagliga förutsättningarna är uppfyllda. I så fall behandlar vi de personuppgifter, som behövs för att identifiera dig. Du har dessutom rätt att klaga till en datatilsynsmyndighet: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf, Telefon:+49 211-38424-0, Fax: +49 211/38424-10, E-mail:poststelle@ldi.nrw.de.

5. Kan jag återkalla mitt samtycke?

Du har alltid rätt att kostnadsfritt och utan formkrav, återkalla ditt samtycke. Du finner en länk för detta, i alla e-mail. Du kan utan formkrav återkalla samtycke genom att klicka på länken i alla nyhetsbrev, genom att sända ett e-mail tillinfo@claas.comeller via ovan nämnda kontaktuppgifter. Återkallelsen gäller inte retroaktivt.

6. Vem har tillgång till mina data?

Hos CLAAS får endast de enheter eller avdelningar, som har behov av tillgång till data för ovan nämnda ändamål, tillgång till dina data.

Om du har gett oss ditt samtycke till behandling av dina data till de i samtycket nämnda ändamål, vidarebefordrar vi dina data till de i samtyckes-förklaringen nämnda tredje parter.Vid publicering av webbsidan kan vi eventuellt vidarebefordra dina data till tredje part (t ex leverantör av analys-verktyg, IT-leverantörer, marknadsföringsleverantörer, leverantörer inom Call-Center-service, kundadministration, lettershops, marknadsföring, administration av hemsidor, telekommunikation). Vi säkrar ansvarsförhållanden, datasäkerhet och förtrolig hantering av dina data med hjälp av databehandlingsavtal.

Vi vidarebefordrar inte dina data till tredje part, om inte du har gett ditt samtycke, eller vi på grund av lagbestämmelser och/eller påbud från myndigheter eller lagstiftare har rätt till eller är skyldiga att vidarebefordra data. I det fall vi är skyldiga härtill enligt lag eller av påbud från myndighet, vidarebefordrar vi dina data till tredje part, även i det fall detta är nödvändigt avseende straffpåföljd, polismyndighets åtgärd för att avvärja fara, åtgärd av landets underrättelsetjänst eller militär åtgärd mot spionage eller kontraspionage eller internationell terrorism eller till åtgärd angående rättigheter till immateriell egendom.

7. Sker det överföring av mina data till land utanför EU eller till tredje land?

Vid databehandling samarbetar CLAAS med ett marknadsföringsföretag (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München) (nedan "Salesforce"), som på uppdrag av CLAAS utför hjälp med software och service avseende marknadsföring och därmed tillhörig utvärdering av besökarnas användning, upprättande av analysrapporter och statistik. Genom ett datahanteringsavtal har vi säkrat, att Salesforce uteslutande behandlar data på vårt uppdrag och efter våra anvisningar, och att dina data är tillfredsställande skyddade i tekniskt och organisatoriskt avseende. I de fall Salesforce lagrar data som de behandlar åt oss på servers utanför EU, säkerställer vi, att dina data endast överföres till land utanför EU om det är säkrat, att databehandlingen svarar till den datasäkerhetsnivå som gäller i den europeiska datasäkerhetslagstiftningen. EU erkänner datasäkerhetsnivån i många länder som motsvarande till den europeiska datasäkerhetsnivån. Vid dessa tillfällen kan dataöverföring till dessa länder ske utan särskild tillåtelse från myndigheterna. I övrigt säkrar vi via avtal med Salesforce på grundval av EU standardavtalklausuler eller andra bestämmelser för godkännande (t ex certifiering under EU-US Privacy Shield) i överensstämmelse med kraven i GDPR, artikel 44 ff., att säkerhetsnivån för dina data överensstämmer med den europeiska datasäkerhetsnivån vid överföring till tredje land. I det fall att vi därutöver vidarebefordrar data till tredje part (t ex i samband med analys av din besökareanvändning, säkrar vi, att dina data endast överföres till land utanför EU, om det är säkrat, att databehandlingen överensstämmer med den säkerhetsnivå, som gäller enligt europeisk lagstiftning avseende datasäkerhet. EU erkänner datasäkerhetsnivån i många länder som motsvarande till den europeiska datasäkerhetsnivån . Vid dessa tillfällen kan dataöverföring till dessa länder ske utan särskild tillåtelse från myndigheter.

8. Hur länge lagras mina data?

Om du via kontaktformuläret på webbsidan avtalar att bli kontaktad, eller beställer en broschyr, eller beställer nyhetsbrevet, eller kontaktar oss via de kontaktuppgifter vi lämnat på webbsidan, kommer vi att behandla dina data uteslutande för att hantera och följa upp ditt ärende. När vi har behandlat ärendet, lagras dina data i första hand med avseende på eventuella följdfrågor samt kvalitetssäkring. Du kan när som helst kräva att dina data raderas, annars sker radering när ärendet är helt avslutat, lagringsplikt enligt lag berörs inte.

Därutöver hanterar vi dina data, om vi behöver dem för andra enligt lag godkända ändamål eller om vi enligt lag har rätt till det. I så fall begränsas hanteringen till nödvändigt minimum och blockeras för andra ändamål. Detta gäller t ex för data, som skall lagras och sparas av handels- eller skatterättsliga orsaker (§ 147, 1:a stycket, tysk lag om skatter och avgifter (AO), § 257, 1:a stycket, tysk handelslag (HGB), normalt upp till 10 år.

9. Sker det automatisk urvalsprocess eller profilering?

Det sker inte automatisk urvalsprocess eller profilering.

10. Kan informationen om datasäkerhet ändras?

För att hålla vår deklaration om datasäkerhet uppdaterad förbehåller vi oss rätt till att ändra denna, när så är nödvändigt. Vi kommer naturligtvis att informera dig om eventuella ändringar. Detta kommer vi att göra via e-mail till den e-mailadress, som du har meddelat oss, samt med ett automatiskt besked den första gången du loggar på webbsidan efter en uppdatering av denna deklaration om datasäkerhet. Ändringar, som avser datahantering på grundlag av samtycke eller baserat på avtal, är endast möjliga med ditt samtycke. Du ombedes att regelbundet hålla dig underrättad om innehållet i informationen om datasäkerhet.

11. Länkar till andra webbplatser

Webbsidan kan innehålla länkar till sidor och innehåll från tredje part (t ex CLAAS säljbolag), som inte omfattas av denna deklaration om datasäkerhet. När du lämnar webbsidan och följer länken, är det viktigt att du noga läser informationen om datasäkerhet på de länkade webbsidorna, om deras registrering av personuppgifter. T ex har webbsidan en länk till CLAAS gruppens fansida på Facebook och YouTube. Med dessa länkar sändes ingen data till operatören av det sociala nätverket. När den aktuella länken klickas, öppnas CLAAS gruppens fansida hos Facebook och YouTube i ett nytt fönster. Om du använder en sådan tjänst, eller om du tar emot innehåll från tredje part, utväxlas det av tekniska skäl kommunikationsdata mellan dig och den aktuella parten.

12. Ändring av dessa upplysningar om datasäkerhet

Vi reviderar dessa meddelanden om datasäkerhet, när det sker ändringar på webbsidan, eller om det är nödvändigt pga andra förhållanden.

Kontakt

Fälten, som är markerade med *, är obligatoriska.

Tack för ditt meddelande.

Vi kontaktar dig snarast.

CLAAS teamet

Vi använder cookies (egna och från tredje part, t ex Google Analytics) för att göra det enkelt för dig att använda vår webbsida och för att bättre kunna anpassa vårt utbud till dina intressen. Om du enbart fortsätter att besöka vår webbsida, lagras endast tekniskt nödvändiga cookies. Om du accepterar cookies, lagras alla cookies (också cookies till marknadsföring). Det är frivilligt att acceptera cookies, och samtycket kan när som helst återkallas.

Mera information finns i vår deklaration om datasäkerhet.